Apokalüpsise mõtlemine ei ole teaduslik ega demokraatlik.

Teadus ja demokraatia seisnevad nüanssides ja avatud dialoogis. Kasvuhoonegaasid tekivad tehnoloogilistest ja geopoliitilistest valikutest. Kasvuhoonegaasid ei tule otseselt teadusest. 

Lõpmatult roheline Mobiliseerumine tulevikuutoopia poole viib pidevalt pettumuste ja enesehävitamise tunneteni. Pettumus, et utoopiani ei jõuta, loob uue enesemõistmise, kus inimesed peavad ennast ennasthävitavaks. Võtke näiteks venelased ja rohelised. Vajame pargmaatilisi realistlikke vaateid.
Rohelise energia poliitika on otseselt seotud julgeolekuga.