Poola tellis 20 tuumareaktorit.

Soomes käivitub Euroopa võimsaim tuumareaktor. Poola allkirjastas tellimuse 20 tuumareaktori ehitamiseks. Tuuleparkidega jääb Eestis energiat üle.

BWRX-300 valitud Eesti esimesse tuumajaama 08. veebruar 2023 Jaga Eesti Fermi Energia valis GE Hitachi tuumaenergia (GEH) BWRX-300 väikese modulaarse reaktori (SMR) potentsiaalseks kasutuselevõtuks Balti riikides 2030. aastate alguseks. Kaalumisel oli veel kaks SMR-i disaini. BWRX-300 tehase renderdus (Pilt: GEH) 2022. aasta septembris teatas Fermi Energia, et võtab vastu pakkumised kolmelt SMR-i arendajalt: GE Hitachi, NuScale ja Rolls-Royce. Ehitusmaksumuse prognoosimiseks vajaliku põhjaliku tehnilise dokumentatsiooniga pakkumisi oodati detsembriks. Ettevõte tõi tehnoloogia valikul kriteeriumiteks tehnoloogiline küpsus, referentstehase rajamine, majanduse konkurentsivõime ja Eesti ettevõtete osalemine tarneahelas. Fermi Energia on nüüdseks teatanud GEH-i valimisest võitjaks ja teatas, et sõlmib nüüd projekti arendus- ja eeltööde lepingu. GEH-i BWRX-300 disain on 300 MWe vesijahutusega loomuliku tsirkulatsiooniga SMR koos passiivsete ohutussüsteemidega, mis kasutab GEH ESBWR keeduveereaktori disaini ja litsentsimise alust. Poolas alustasid ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) ja tema partnerid eellitsentsimise protsessi, esitades Poola riiklikule aatomienergiaagentuurile taotluse BWRX-300 hindamiseks. OSGE kavatseb kasutusele võtta BWRX-300 lennukipargi, millest esimene on võimalik kasutusele võtta selle kümnendi lõpuks. BWRX-300 ülemaailmse kasutuselevõtu toetamiseks on GEH-l vastastikuse mõistmise memorandum või muu leping teiste hulgas Kanada, Tšehhi Vabariigi, Poola, Ühendkuningriigi, USA ja Rootsi ettevõtetega. GEH on Ühendkuningriigis alustanud ka BWRX-300 disaini sertifitseerimisprotsessi. “BWRX-300 valik Poola, Rootsi ja teiste Euroopa ettevõtete poolt annab kindluse, et valitud tehnoloogia kompetents ja tarneahel on Euroopas piisav,” ütles Kallemets. Fermi Energia märkis, et Eestisse tuumajaama rajamiseks on vaja parlamendi – Riigikogu – otsust tuumaenergia kasutamise heakskiitmiseks riigis. Samuti tuleb ette võtta riiklik eriplaan jaamale sobiva asukoha leidmiseks ning tuumaenergeetika seadusandluse väljatöötamine. „Oleme kogu eesseisva töö analüüsinud ja peame reaalseks toota 2031. aasta jõuludeks Eestis usaldusväärset, puhast ja soodsat tuumaenergiat.

Eesti tuumareaktor BWRX-300
Nuclear portable Module