Eesti merealade planeeringut ei võetud teist korda vastu!

Jüri Raidla
Dr. iur. Jüri Raidla, endine justiitsminister, Advokaadibüroo Ellex Raidla, vanempartner ja asutaja, büroo tegeleb Eesti Energia ja Enefit Greeni nõustamisega.

Varasemalt oleme avalikult kritiseerinud Euroopa Liidus kehtivatest õiguslikest normidest lähtuvalt ka Enefit Greeni IPO prospekti.

Vaenlane kirjutab vastutuse vältimiseks alati esimesena. Käesoleval juhul eksitab ta Eesti Vabariigi Presidenti – lastes tal kinnitada vastupidist, mida oleme oma kirjas lihtsal arusaadaval viisil juba väljendanud.

Antud küsimuses on silmakirjalik see, et ajakirjandust kasutatakse vahendina. Ta ei pöördunud rahva ega Häädemeeste kogukonna poole. Ka ei kirjutanud selleks, et meid võrdselt koheldaks.

Oma avalikus kirjas Euroopa Komisjoni volinikule von der Leyenile süüdistame Eesti Energiat ja Enefit Greeni rikastumise nimel inimeste eksitamises. Sellegi poolest usume, et ka nemad vajavad abi, et tekkinud probleemidele minimaalse ökoloogilise ja sotsiaalmajandusliku käpajäljega vastutustundlik lahendus leida.

Nähke palun sellist pilti, et pärast teistkordset merealadeplaneeringu kinnitamata jätmist oleme samas kohas, kus Rail Baltica kaasusega, kus samad peategelased teevad samu vigu. Nad ei saa tulla Liivi lahele tagasi! Survestamine peab lõppema. Isegi Häädemeeste veesüsteem, kool, lasteaed ja kalasadam on surve alla pandud. Vald on roheinflatsiooni tõttu suuresurve alla pandud. Jaagupi sadama peab käesoleval kevadel kaluritele ja kohalikele saama avatud. Eesti valitsus peab need vead kinni maksma, taastama oma hea näo või võtma vastu kaotuse järgmistel riigikogu valimistel.

UPDATE 16.02.2022

EU fin
“et see meetod ei ole mitte liikmesriigi karistamiseks, vaid selleks, et kaitsta EL-i eelarvet rikkumiste vastu. Selle nurga alt need kaks meedet tõesti kannavad erinevaid eesmärke,” rääkis Ginter.

https://www.err.ee/1608501965/ginter-euroopa-kohtu-luba-peatada-maksed-oigusriigi-eirajatele-mojutab-el-i-tulevikku

EU Infringement decisions9 June 2021Brussels

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_2743

the Commission calls on ESTONIA to improve its rules on environmental assessment

The Commission is calling on Estonia to bring its national legislation in line with the EU Habitats Directive (Directive 92/43/EEC) and the Strategic Environmental Assessment Directive (Directive 2001/42/EC), in particular with regard to logging activities in Natura 2000 sites.