saaremaa tuulepark Elwind 11.2022

saaremaa tuulepark Elwind 11.2022

majandus- ja taristuminister Riina Sikkut

Elwindi projektiga plaanitakse rajada kokku 700-1000 MW meretuule tootmisvõimsust Eesti ja Läti merealale. Riigid teevad aladele vajalikud ettevalmistustööd ning seejärel korraldatakse hoonestuslubadele enampakkumised.

Projekti järgmise etapina Eestis esitab Keskkonnainvesteeringute Keskus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) taotluse ühisprojekti Eesti merealale hoonestusloa väljastamiseks. Hoonestusloa menetluse võtmisega algatab TTJA keskkonnamõjude hindamise, mille käigus tellib KIK vajalikud uuringud.

Elwindi viivad ellu majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Läti majandusministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Läti Investeerimis- ja Arenguagentuur ning Läti põhivõrguoperaator Augstsprieguma tīkls (AST).