Taotleme merealade praeguse planeeringu lõpetamist, kuna Eesti merealade planeeringuprotseduuriga on rikutud Euroopa Liidu reegleid, Läänemere lepingut ja andmekaitse seadust.

andmekaitse seadust
Rahandusministeerium Taotleme merealade praeguse planeeringu lõpetamist, kuna Eesti merealade planeeringuprotseduuriga on rikutud Euroopa Liidu reegleid, Läänemere lepingut ja andmekaitse seadust.

Rahandusministeerium Planeeringute osakond

Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122

info@rahandusministeerium.ee

16.12.2021.a.

ORIGINAAL PDF

Merealade planeeringuprotseduuriga rikutakse Euroopa Liidu reegleid, Läänemere lepingut ja andmekaitse seadust.


Eesti riigil puudub kehtiv merealade planeering. Paljude puuduste tõttu jäi suvel merealadeplaneering kinnitamata. Rahandusministeeriumi koduleht suunab: “Detailsem info mereala planeerimise ning sellega seotud dokumentide kohta on kättesaadav Eesti mereala planeeringu portaalis – http://mereala.hendrikson.ee/. “

Eelmisest merealade planeeringu tühistamisest alates ei ole Eesti merealade planeeringu osas midagi paremaks muutunud ega tehtud. Teie ministeerium viitab http://mereala.hendrikson.ee/ EBATURVALISELE veebisaidile lisatud info kasutamisele jadetailsema info saamiseks tulebseda EBATURVALISELT veebisaidilt otsida(vt. foto 1 ja 2)

andmekaitse seadust.
andmekaitse seadust.

Foto 1 – https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud

hendrikson2 1
andmekaitse seadust.

Foto 2 – mereala.hendrikson.ee lehel puudub EL andmetele nõutav turvalukk.

Eesti merealade planeeringu andmetöötlus ei olnud turvaline!

Kõik saavad näha, varjata, juurde kirjutada, muuta, manipuleerida andmeid ja kõike näha.

Toome ühe näite: Proposals_for_EE_MSP_stage-3.pdf ‎30/11/2021

Näiteks on Proposals_for_EE_MSP_stage-3.pdf ‎30/11/2021 faili sisu hiljem muudetud. Küsime, et miks oli vaja vana faili muuta?

Eriti, kui Eestis on võimalik andmeid digitaalselt kinnitada?

Eesti riik ei saa jätta selgelt seotud pooltele terve Eesti merealade planeeringut! Viitame Hendrikson ja Ko. Saare Wind Energy osaniku ning niigi problemaatilise Pärnu merealade aastaid tagasi “kinnitatud” planeeringule olukorras, kus kogu Eesti merealade planeering põhineb niigi küsimusi tekitavatel andmetel, mis asuvad Teie poolt viidatud ebaturvalisel lehel!

Hendrikson ja Ko.

Kapo hinnang pani poliitikud Saare Wind Energy hiigeltuulepargile punast tuld näitama | Majandus | ERR

Privaatsusreegleid rikutakse. Näeme sellist pilti, et kui inimesed soovivad paljastada, siis demokraatlikule planeeringule on oluliselt ohtlikum see kui Hendrikson ja Ko saab kõiki kasutajaid jälgida ja häkkida. Taaskord, sellepärast ongi turvalukk mõeldud!

Muu hulgas näeme, et pärast suvist merealadeplaneeringu kinnitamise läbikukkumist ei ole MITTE MIDAGI ära tehtud:

Mereala.hendrikson.ee ‎12/12/2021 ‎Administrators: full | SYSTEM: open | Users: +r+w+x

Name Last Modified

—————————————————————————- ————-

‎Proposals_for_EE_MSP_stage-3.pdf ‎30/11/2021

‎2021-11_Ettepanekute_koondtabel.pdf ‎07/11/2021

‎2021-11-01_MSP_MH_aruanne_avalikustamisele.pdf ‎04/11/2021

‎2021-11_MSP_seletuskiri_avalikustamisele.pdf ‎04/11/2021

‎2021-11_MSP_elluviimise_tegevuskava_avalikustamiseks.pdf ‎04/11/2021

‎MH_aruande_LISAD_september_2021.zip ‎28/09/2021

‎Lisa 4. Ülevaadekoostööst ametkondade, huvigruppide ja avalikkusega.pdf ‎28/09/2021

‎2021-09_MSP_MH_aruanne_II_kooskolastusring.pdf ‎28/09/2021

‎MSP_elluviimise_tegevuskava.pdf ‎28/09/2021

‎2021-09_pohilahendus_II_kooskolastusring.pdf ‎28/09/2021

‎MH aruande_Lisa 3 _Visuaalsed mõjud_vaatekohad rannikul.xlsx ‎21/09/2021

‎eoy_2021-05-07_aruanne.pdf ‎07/06/2021

‎2021-05-15_MSP_MH_aruanne_veebi.pdf ‎15/05/2021

‎MSP_elluviimise_tegevuskava_tooversioon.pdf ‎14/05/2021

‎9a_2020-10-22_Vastus_ettepanekutele_ArchaeologyTeam.pdf ‎14/05/2021

‎8_2020-09-17_Ettepanek_Hiiumaa_vald.pdf ‎14/05/2021

‎8a_2020-10-29_Vastus_ettepanekutele_Hiiumaa_vald.pdf ‎14/05/2021

‎7_2020-09-16_Ettepanek_SunlyWind_IV.pdf ‎14/05/2021

‎7a_2020-10-15_Vastus_ettepanekutele_SunlyWind_IV.pdf ‎14/05/2021

‎5a_2020-11-30_Vastus_ettepanekutele_Saarte Kalandus.pdf ‎14/05/2021

‎6_2020-09-04_Ettepanek_Enefit_II.pdf ‎14/05/2021

‎6a_2020-11-30_Vastus_ettepanekutele_Enefit_II.pdf ‎14/05/2021

‎5_2020-08-19_Ettepanek_Saarte_Kalandus.pdf ‎14/05/2021

‎4a_2020-11-30_Vastus_ettepanekutele_EAS.pdf ‎14/05/2021

‎3_2020-08-17_Ettepanek_Liivi_lahe_kalanduskogu.pdf ‎14/05/2021

‎3a_2020-11-30_Vastus_ettepanekutele_Liivi_lahe_kalanduskogu.pdf ‎14/05/2021

‎1_2020-08-10_Ettepanek_SaareWindEnergy_II.pdf ‎14/05/2021

‎2_2020-08-13_Ettepanek_SunlyWind_III.pdf ‎14/05/2021

‎2a_2020-11-30_Vastus_ettepanekutele_Sunly_III.pdf ‎14/05/2021

‎1a_2020-11-19_Vastus_ettepanekutele_SaareWindEnergy.pdf ‎14/05/2021

‎17_2021-04-07_Ettepanek_Eleon.pdf ‎14/05/2021

‎16_2021-03-02_Ettepanek_SunlyWind_VI.pdf ‎14/05/2021

‎16a_2021-04-05_Vastus_ettepanekutele_SunlyWind_VI.pdf ‎14/05/2021

‎15_2021-01-25_Ettepanek_Saarte_kalandus_II.pdf ‎14/05/2021

‎15a_2021-02-22_Vastus_ettepanekutele_Saarte_Kalandus_II.pdf ‎14/05/2021

‎14_2021-01-22_Ettepanek_Liivi_lahe_kalanduskogu_II.pdf ‎14/05/2021

‎14a_2021-02-19_Vastus_ettepanekutele_Liivi_lahe_kalanduskogu_II.pdf ‎14/05/2021

‎13_2020-12-23_Ettepanek_SunlyWind_V.pdf ‎14/05/2021

‎13a_2021-01-22_Vastus_ettepanekutele_SunlyWind_V.pdf ‎14/05/2021

‎12a_2020-11-06_Vastus_ettepanekutele_TSadam.pdf ‎14/05/2021

‎11_2020-09-21_Ettepanek_Kalurite-Liit.pdf ‎14/05/2021

‎11a_2021-01-06_Vastus_ettepanekutele_Kalurite-Liit.pdf ‎14/05/2021

‎11b_2021-02-19_Kalurite_Liidu_vastused_Rahandusministeeriumi_kysimustele.pdf ‎14/05/2021

‎10_2020-09-21_Ettepanek_D-Reimann.pdf ‎14/05/2021

‎10a_2020-10-19_Vastus_ettepanekutele_D-Reimann.pdf ‎14/05/2021

‎1-1_2020-10-21_Ettepanek_SaareWindEnergy_III.pdf ‎14/05/2021

‎2021-05_pohilahendus.pdf ‎14/05/2021

‎Meeskond_portaali.pdf ‎07/12/2020

‎Ain_Kull_18aug2020_Kuressaare_MSP.pdf ‎30/09/2020

‎2020-08-18_Eesti_mereplan_arutelu_Saaremaa.pdf ‎30/09/2020

‎EST_MSP_transboundary_meeting3_23-09-2020.pdf ‎24/09/2020

‎Estonian_MSP_main-solution_FI.pdf ‎09/09/2020

‎Proposals_for_EE_MSP_stage-2.pdf ‎09/09/2020

‎Estonian_MSP_Impact_assessment_summary_FI.pdf ‎09/09/2020

‎Estonian_MSP_Impact_assessment_summary_LV.pdf ‎09/09/2020

‎Estonian_MSP_main_solution_LV.pdf ‎09/09/2020

‎Estonian_MSP_main-solution_ENG.pdf ‎09/09/2020

‎Estonian_MSP_Impact_assessment_ENG.pdf ‎09/09/2020

‎MSP_pohilahenduse_ettepanekute_koondtabel.pdf ‎17/07/2020

‎2020-07-10_MSP_MH_aruanne_portaali.pdf ‎10/07/2020

‎2020-02-12_Meri_eelno6u__ettepanekute_koondtabel.pdf ‎17/02/2020

‎Ylevaade_koostoost_ametkondadega.pdf ‎14/02/2020

‎LS_KSH_VTK_oktoober_2018.pdf ‎14/02/2020

‎mereala_sots_kult_kaardistus_metoodiline_aruanne_2017_03_30.pdf ‎14/02/2020

‎MH_aruande_LISAD.zip ‎14/02/2020

‎mudeli_taiendamine_okosusteemiteenustega_aruanne.pdf ‎14/02/2020

‎planwise4blue_mudeli_kirjeldus.pdf ‎14/02/2020

‎tuuleenergeetika_mudeli_muutmine_jan_2020_loplik.pdf ‎14/02/2020

‎LS_KSH_VTK_oktoober_2018.pdf ‎14/02/2020

‎mereala_sots_kult_kaardistus_metoodiline_aruanne_2017_03_30.pdf ‎14/02/2020

‎Lindude_peatumisalad.pdf ‎05/11/2019

‎17juuni2019_Kuressaare_MSP_Kull.pdf ‎23/07/2019

‎2019-04-18_Eesti_mereplan_eskiisi_tutvustus.pdf ‎23/07/2019

‎2019-06-11_Eesti_mereplan_eskiis_arutelu_Laane-Viru.pdf ‎23/07/2019

‎2019-06-12_Eesti_mereplan_eskiis_arutelu_Laane.pdf ‎23/07/2019

‎2019-06-13_Eesti_mereplan_eskiis_arutelu_Harju.pdf ‎23/07/2019

‎2019-06-17_Eesti_mereplan_eskiis_arutelu_Saare.pdf ‎23/07/2019

‎2019-06-20_Eesti_mereplan_eskiis_arutelu_Ida-Viru.pdf ‎23/07/2019

‎2019-06-13_eskiisi_tutvustus_Harjumaal.pdf ‎26/06/2019

‎2019-06-17_eskiisi_tutvustus_Saaremaal.pdf ‎26/06/2019

‎2019-06-20_eskiisi_tutvustus_Ida-Virumaal.pdf ‎26/06/2019

‎Estonian_MSP_draft_plan_FI.pdf ‎17/05/2019

‎Estonian_MSP_draft_plan_ENG.pdf ‎15/05/2019

‎Estonian_MSP_draft_plan_LV.pdf ‎15/05/2019

‎2019-04-18_eskiisi_tutvustus.pdf ‎22/04/2019

‎Mereala_majanduslik_kasu_jaan2018.pdf ‎09/04/2019

‎Hülged_aruanne.pdf ‎08/04/2019

‎KOV_ide_õigused_ja_soovid.pdf ‎08/04/2019

‎2019-04-05_Mereplaneering_eskiis.pdf ‎08/04/2019

‎Estonian_MSP_Initial_Outline_ENG.pdf ‎04/12/2018

‎2018-05_Ettekanne_Piirkondlikud arutelud (RM sissejuhatus).pdf ‎07/07/2018

‎2018-05_Ettekanne_LS ja VTK_piirkondlikud arutelud.pdf ‎07/07/2018

‎2018-05_Ettekanne_Piirkondlikud arutelud (seisukohtade tutvustus).pdf ‎07/07/2018

‎2018-05-30_LS ja VTK arutelu Viimsi Rannarahva muuseum_protokoll.pdf ‎07/07/2018

‎2018-06_05_LS ja VTK arutelu Toila SPA_protokoll.pdf ‎07/07/2018

‎2018-06_06_LS ja VTK arutelu Vergi sadam_protokoll.pdf ‎07/07/2018

‎2018-06_11_LS ja VTK arutelu Haapsalu_Rannarootsi muuseum_protokoll.pdf ‎07/07/2018

‎2018-06_12_LS ja VTK arutelu Kuressaare_protokoll.pdf ‎07/07/2018

‎Baltic SCOPE Kalandus_Lähteülesanne 15 12 2016.pdf ‎28/03/2018

‎Meretransport_teemaryhma_kokkuv6te_dets2016.pdf ‎28/03/2018

Ühtlasi näeme, et andmeid on filtreeritud ja seetõttu andmete loetelu mitte täielik. Paljud failid on puudu.

Näiteks meie omad, mida oleme merealade planeeringu täiendamiseks saatnud.

Sellise andmete “filtreerimisega” eksitatakse kõiki pooli.

Kindlasti soovitan tutvuda: https://www.eitapjatuulikutele.eu/

Mitte avatud teadus tähendab, et andmeid pole. Võtame ette näiteks Natura20001 kaardid. Natura2000 kaardil olevad andmed Eesti kohta on pettus. Kaardil on kaks rannikuala, mis on „tühjad”: Liivi laht on tühi (1); Kaliningradi ümbrus on tühi (2). Kaliningradi aladel olevast tühjusest võib ehk veel aru saada, aga tühjast Liivi lahest?! Aga Liivi laht on kõige tühjem ala pärast Kaliningradi 🙂 Toome ühe näite: Euroopa Liidus rangelt kaitse all olevaid ja toitumisahela viimasesse otsa kuuluvaid hülgeid, ei ole kaardistatud! Järelikult ei ole Eestis kaardistatud kogu nende toiduahelat (kalad, kalade kudealad jne). Seda ei ole tehtud korruptiivse planeerimise tõttu. Enne tuuleparkide planeerimist peame kaardid kaasajastama. Sh. ka HELCOM-i kõrgelt kaitstud elupaigad ja nimekirjad on eksitavad. Natura2000 või HELCOMi kaart ei kehti ja vajab esmalt värskendamist. Vigase planeeringuga on rikutud paljusid Euroopa Liidu leppeid ja Läänemere lepingut, mis kohustavad avatud teadust kasutama ja kaarte uuendama.

natura2001 1
https://natura2000.eea.europa.eu
natura2000b 2
https://natura2000.eea.europa.eu

Reaalseid mõõtmisi lihtsalt ei ole tehtud.

Uuringuid on vaja selleks, et kirjeldada tuulerežiim, et näiteks tuulepargi mõju hinnata. Ei saa kasutada andmeid Pärnust, Viljandist või Saaremaalt. Ei ole kasutatud EL satelliidiandmeid ega EL kaasaegseid modelleerimisvõimalusi (uus vs. vana) Liivi lahe merepõhi pole üle mõõdistatud. Puudub täielik info merepõhjal lebavate „objektide kohta”, aga ka merehoovuseid ei ole modelleeritud. Pärnu maakonnaga piirnevate merealade planeering ei kinnita, et kui kõrged võivad olla tuulikud. Enefit Green ei tea, et kui kõrged tuleksid planeeritavad tuulikud, sest 400m kõrguseid tuulikuid pole veel olemas. Samuti ei ole välja töötatud ka tuuleandmete ennustusmudeleid. Aga EL reeglid nõuavad täpseid algandmeid. Vanade, puudulike andmete ja mudelite kasutamine ei saa olla vabandus selleks, et Skepast ja Puhkim saaks meid oma Liivi lahe meretuulepargi KMH protseduuriga eksitada! Häädemeeste inimestel on põhjendatud kartus, et niigi haavatavad ökosüsteemid kukuvad väära planeerimise, varjatud ja manipuleeritud andmestiku käsitlemise tõttu lihtsalt kokku.

KÕIK mõjud sotsiaalmajandusele puuduvad. Me ei saa lasta Liivi lahte vetikatesse kasvada, mis tapaks nii kalavarud, turismi kui ka sotsiaalmajandusliku elukeskkonna. Planeerimisprobleemide tõttu ei taha ka erakapitalil põhinevad investeeringud tulla. Jaagupi sadama saaga on hea näide kümnend kestnud Eesti halvast energiapoliitika planeerimisest.

Planeering ei vasta EL reeglitele ega põhine avatud teadusel (Open Science)

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en

EL reeglite kohaselt tuleb kasutada avatud teadust: 4. loete “science-based policy-making”:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC99722

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf

või seda: Tartu Ülikool ütleb, et neil puudub avatud teaduse valmidus: https://utlib.ut.ee/avatud-teadus-eestis

Tsiteerime Häädemeeste eelmise vallavanema, Karel Tölpi, poolt 14.12.2021.a., Häädemeeste vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele saadetud informatsiooni ühte punkti:

13. Tuulikud. Pärnumaa merealaplaneering oli pilootprojekt ja selle koostamisel öeldi, et planeeritakse kogu mereala vajadusi arvestavalt. Tegelikkuses oli riigi jaoks varjatud plaan, kogu selle planeerimise mõte oli merealale tuulikute ala määratlemine. NB! Oleme koos teiste Pärnumaa KOV-idega taotlenud Peaministrilt planeeringu tühistamist tuulikute osas ja liita see üleriigilise planeeringu osaks, kuid vastus oli konkreetne EI. Miks? Seepärast, et riigil on kohustus taastuvenergia % osas ja nad hoiavad kümne ja enama küünega kinni, et saaks kuskile tuulikud püsti panna. Ka ehituslikult on siinne piirkond üks odavamaid.”

Lõpetuseks.

Karl Popper2 oli 20. sajandi mõjukaim teadusfilosoof. Tema defineeris selle, et millal miski on teaduspõhine poliitika. Kui teooriat ei saa kriitikaga põhimõtteliselt võltsida, siis see ei ole teaduslik teooria. Te ei vasta meie küsimustele ja teil ei ole teaduspõhist avatud poliitikat nagu EL seadused ja Läänemere lepe seda ette näeb3. See omakorda on EL õiguse ja Läänemere rikkumine. Seadus nõuab, et te käituksite „heas usus”.

Tuleb järeldada järeldada, et Eesti merealade planeering on kehtetu ja tuleb ümber teha. See ei tohiks ka eriti suur probleem olla, kui eelmine merealade planeeringu kinnitamine jäi ära ja vahepeal pole ka midagi uut juurde lisatud/tehtud. Läänemere leppe esimesi punkte on selgelt rikutud.

Ühtlasi on ka vale, et KMH protseduur on inertselt Enefi Greeni/Eesti Energia käes ja nad isegi maksavad selle eest.

Tuletame meelde suve alguses EL poolt tehtud ettekirjutusi KMH Eesti seaduse parendamiseks. Kas seda on tehtud?

Kõikidel eeltoodud põhjustel ei saa Eesti merealade planeringut kinnitada.

Ootame võtaksite ennast kokku ja reageeriksite sisuliselt ja ootame selget tõestust, et te EI kahjusta inimesi, loodust, meie riiki ja majandust.

MTÜ PUHAS SILMAPIIR

MTÜ JAAGUPI SADAM

1https://natura2000.eea.europa.eu/

2https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

3https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf Declaration of the Ministers of Environment, Maritime Economy, Agriculture and Fisheries of Baltic Sea Member States and of the Commissioner for ‘Environment, Oceans and Fisheries’;

https://jaagupi.eu/EESTI%20MEREALADE%20PLANEERIMISEST_16.12.2021.a.pdf

readCapture
rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus:…EI planeerimine ?!….WOW!

järgmine artikkel: Rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus, on väga mures inflatsiooni pärast ja seostab seda Liivimaa tuuleparkidega.

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Roheinflatioon 12%!! 12.2021EUROSTAT