illegaalne: Rahandusministeerium ostab maksumaksja raha eest “like”

Lõpetage valetamine ning õppige ükskord ometi maksumaksja raha lugupidavamalt kasutama. Eesti Banaan Demokraatia.

Kui küsite, et mis selles nii erilist on, siis palju. Lääne-Euroopas täiesti lubamatu tegevus, sest.
ostmist käsitletakse kui populatsiooni selgelt eksitavat ning üdini vale tegevust ja jätab eksitavalt vale mulje otsustusprotessist kui tervikust.
Demokraatia ja tegelike tulemustega pole siin mitte midagi pistmist. Isegi uuringuid pole veel tehtud-lõpetatud. Alles hiljuti tuli sama ministeerium välja, et kogu protsess võtab kuni 6 aastat aega.
Lõpetage valetamine ning õppige ükskord ometi maksumaksja raha lugupidavamalt kasutama.

Lõpetage valetamine ning õppige ükskord ometi maksumaksja raha lugupidavamalt kasutama. Eesti Banaan Demokraatia.
Lõpetage valetamine ning õppige ükskord ometi maksumaksja raha lugupidavamalt kasutama. Eesti Banaan Demokraatia.

FB reeglite vastane!

https://www.facebook.com/business/a/page/fake-likes
Facebook describes fake likes as likes bought from external services that offer packages of likes for a set price. Bans!

https://www.facebook.com/business/a/page/fake-likes

ELi parlamendi raportid 2022 ( IMCO komisjon) kohta“fake likes”

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703350/IPOL_STU(2022)703350_EN.pdf
&
IPOL_STU(2022)703350_EN

Banaan Demokraatia/juba karistatud

EU state bodies warn agianst buying fake likes.
FakeLike Law
Russia RT en Espaol’s Facebook page bought 75,000 likes.

Fidži valitsuse Facebooki leht on rikutud  

Fix the state culture of dishonesty

MPs to boost their Facebook ‘likes’

https://www.tuuleenergia.online/enefit-green-takes-euries-out/
https://www.tuuleenergia.online/rahandusministeerium-2/