Email 20.9.22 Häädemeeste volikogu Isamaa 2!

Energiakorruptsioon: Energiakorruptsioon: roheinflatsioon, kaitse ja majandus
energiakorruptsioon 13.9.22 Häädemeeste volikogu Isamaa/Jaagupi Sadam.

eMail 20/09/2022 15:41

Tere!

1.) Häädemeeste abivallavanem Siim Suursild on kindlasti midagi valesti teinud nagu näiteks hankereeglitest möödaminek.

Palun tutvuge advokaadi poolt Häädemeeste valda saadetud kirjaga https://www.eitapjatuulikutele.eu/H%c3%a4%c3%a4demeest9_2022.pdf

2.) Meil on heameel, et Siim Suursild leidis omale uue töö ning liigub Häädemeeste vallast ära nii nagu me seda juunis saadetud kirjas nõudsime.

https://www.eitapjatuulikutele.eu/email-16-6-2022vk_rg/

3.) Muidugi tunneme Pärnu linnale kaasa, aga see on täpselt see, kuidas Erakond Isamaa funktsioneerib.

Kaja Kallas selgitab: “Isamaa ajab oma sõprade toel kontrollikoja liikme teema inetuks.”
https://www.err.ee/1608720391/kaja-kallas-isamaa-ajab-oma-soprade-toel-kontrollikoja-liikme-teema-inetuks

4.) Aga ega Keit ka parem pole 😀: https://www.eitapjatuulikutele.eu/riik-planeerib-liivi-laht-18-08-2022-rahandusministeerium/

haademeeste.com/illegaalne-rahandusministeerium-ostab-maksumaksja-raha-eest-like/

Volikogu liikmetele: palume Liivi laht kaluritele jätta.

Tervitustega

MTÜ PUHAS SILMAPIIR

email-link:https://www.eitapjatuulikutele.eu/isamaa-2/

On 14/09/2022 10:32, kylliki.kiiver@haademeeste.ee wrote:

Tere!

Käesolevaga kinnitan, et minule teadaolevalt on Häädemeeste Vallavalitsuse abivallavanem Siim Suursild seoses Jaagupi sadamaga tegutsenud lähtuvalt oma ametiülesannetest ning jäänud nende piiridesse, täitnud vallavalitsuse poolt seatud eesmärke ning ei ole ületanud talle antud volitusi.

Tervitustega

Külliki Kiiver

vallavanem

444 8890

+ 372  53618875

Häädemeeste Vallavalitsus

Pargi tee 1, Uulu,

86502 Pärnu maakond

On 14/09/2022 11:39, Sadam wrote:

Tere!

Konkursilepingu muutmine on väär ning nii Sina, Siim Suursild, kui ka Urmas Aava teate seda mõlemad. Seadus on selle kohapeal väga selge, et muutmisvajadus tähendab uut konkurssi ja tähendab lihtsat halduskohtukäiku. Lepingus on korduvalt kirjutatud, et  “nõuded puuduvad”. Jah, Sa tead, et seal on nõue! Leping oli algusest peale vale ja sa teadsid seda.

See on hea tahte vastane ja võimu kuritarvitamine. Te pole käitunud heas usus ja kahe aasta jooksul pole te reageerinud ega saatnud päringutele vastuseid.

Aeg astuma hakata? Rotid, kes lahkuvadkorrumpeerunud kreenis (rohe)energialaevalt:https://arileht.delfi.ee/artikkel/120066862/ootamatu-hando-sutter-ei-jatka-eesti-energia-juhina
Keit loobub Eesti tuuleparkide punaparadiisist ja soovib hästi tasustatud tööd Brüsselis: https://epl.delfi.ee/artikkel/120066004/lauri-hussar-keit-pentus-rosimannuse-saamine-euroopa-konrollikoja-kandidaadiks-vajab-pohjalikku-uurimist
Hakake palun meiega suhtlema, sest see on selge, et oleme võitjad või peame teiega nõudest rääkima?

JAAGUPI SADAM MTÜ

.https://www.eitapjatuulikutele.eu/eu-consultation-ares-3163780-on-environmental-economics-07-sept-2022/

From: sadam@jaagupi.eu
Sent: 13 September 2022 20:53

Austatud Häädemeeste vallavolikogu liikmed.
Poolelioleval konkursil osalejana esitame vastuväite Teie otsusele  “Otsuse EELNÕU nr 39; HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU OTSUS; Häädemeeste 18. august 2022 nr …;
Häädemeeste Vallavolikogu 29.04.2021 otsuse nr 17
„Jaagupi sadama kinnistu hoonestusõiguse seadmise pakkumise välja kuulutamine“  (https://haademeestevald.kovtp.ee/documents/18024992/18616657/OEN+nr+39+Jaagupi+sadama+hoonestus%C3%B5iguse+tingimuste+t%C3%A4psustamine.pdf/78589f44-2e4c-456c-8edf-cd37e2b4b5b9?version=1.0) eesmärgiga maa-ala vähendada.
Jaagupi sadamas teostati 2012.-2013.aastatel kahes etapis rekonstrueerimistööd Euroopa Kalandusfondi toetusega:
Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetme 4.1 toetus, kood 941111670179&941112670414 https://haademeeste.kovtp.ee/jaagupi-sadamJaagupi sadam – Häädemeeste Vallavalitsus
https://haademeeste.kovtp.ee

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EEb_l8UrlA0J:haademeeste.kovtp.ee/jaagupi-sadam&cd=3&hl=et&ct=clnk&gl=ee

NOTE15.9.2022:Valla ametnikkond süstemaatiliselt tegeleb andmete kaotamisega, millele ollakse kirjades tähelepanu juhitud. Ministeeriumi tasandil registreerutakse kirju, aga Häädemeeste valla tasandil jäävad need samad kirjad registreerimata jne. Eilne markantne näide Jaagupi kalasadama ajaloole ja finantseeringutele viitava lingi “kaotamine”. Te ei saa kohalikke inimesi, kalureid “tühistada” ning EL rahadega tehtud finantseeringuid sellisel viisil olematuks muuta! WEBCACH: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EEb_l8UrlA0J:haademeeste.kovtp.ee/jaagupi-sadam&cd=3&hl=et&ct=clnk&gl=ee

kalurite õigused selle ELi lepingu alusel. § 79. Kohustuse täitmine õigustamata isikule. https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009
Vähendades konkursi maa-ala vähendate meie seaduslikke kolmandate isikute õigusi ebaseaduslikuks. Samuti rikute lepingut muutes konkurentsi. On kahetsusväärne, et teadlikult viivitate ja reedate kohalikke elanikke. Antud kaasust, kus kalurite kalasadam varastatakse energiamogulite poolt, käsitletakse nüüd ELi tasandil ja avalikult. Eelmistel kohalikel valimistel muutus palju ja terendavad juba järgmised valimised. Sõda ootab ees. Mis on teie tegelik huvi kahjustada juurdepääsu Eesti meresaadustele kui kajustada energiatootmist? Kuritarvitada kohalike inimeste usaldust ja kahjustada kalureid ning kõike seda kümmekond aastat Pärnu maakonnaga piirneval rannajoonel jamades.
Käesolev Euroopa Liidu konsultatsioon (ARES 3163780) käsitleb energiamogulite põhjustatud blokaadi Jaagupi Sadamale. 07-SEPT 2022.https://www.eitapjatuulikutele.eu/eu-consultation-ares-3163780-on-environmental-economics-07-sept-2022/
Tave Naar
JAAGUPI SADAM MTÜ
Puhassilmapiir MTÜ

==

Email.13.09-2022
Austatud Pärnu Pärnu linnavolikogu liikmed.

Erakond Isamaa kaasamine kahjustaks Pärnu linnakoalitsiooni. Erakond Isamaa liikmete huvid on selgelt Jaagupi sadama ja Häädemeeste rannikule planeeritava meretuulepargi korruptsiooni taga, kus omakorda esindatakse Utilitase huve. Isamaa liikmed Urmas Aava ja Siim Suursild viivad meie piirkonna tagasi ’90-ndatesse. Saage palun aru, et selline käekiri tänapäeval enam ei tööta. Sakandaalid, mis niipea ei unune, on avalikkuse ette toodud:
https://www.tuuleenergia.online/email-16-6-2022vk_rg/
===

20/9/2022 ERR: Isamaa/kohus korruptsioon

https://news.err.ee/1608720532/pm-isamaa-using-friends-to-make-court-of-auditors-matter-ugly

3.8.2022./Eesti Ekspress IRL 2

HM häädemeeste IRL Siim Suursild
HM häädemeeste IRL Siim Suursild/Urmas Aava.

26.6.20222/Eesti Ekspress IRL 1

Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022
 
Allikas EE / FB posts 4.2022 art. Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022
Allikas EE / FB posts 4.2022 art. Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022

Häädemeese vallavolikogule 16.06.2022.a_

U. Sõõrumaale 28.03.2022_app_


Uutilitas/. Sõõrumaale 28.03.2022_ap

Eesti Ekspress    

 

FB/ Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022[/caption]