Email 13.9.22 Häädemeeste volikogu Isamaa/Jaagupi Sadam.

Energiakorruptsioon: Energiakorruptsioon: roheinflatsioon, kaitse ja majandus
energiakorruptsioon 13.9.22 Häädemeeste volikogu Isamaa/Jaagupi Sadam.

Austatud Häädemeeste vallavolikogu liikmed.
Poolelioleval konkursil osalejana esitame vastuväite Teie otsusele  “Otsuse EELNÕU nr 39; HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU OTSUS; Häädemeeste 18. august 2022 nr …;
Häädemeeste Vallavolikogu 29.04.2021 otsuse nr 17
„Jaagupi sadama kinnistu hoonestusõiguse seadmise pakkumise välja kuulutamine“  (https://haademeestevald.kovtp.ee/documents/18024992/18616657/OEN+nr+39+Jaagupi+sadama+hoonestus%C3%B5iguse+tingimuste+t%C3%A4psustamine.pdf/78589f44-2e4c-456c-8edf-cd37e2b4b5b9?version=1.0) eesmärgiga maa-ala vähendada.
Jaagupi sadamas teostati 2012.-2013.aastatel kahes etapis rekonstrueerimistööd Euroopa Kalandusfondi toetusega:
Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetme 4.1 toetus, kood 941111670179&941112670414 https://haademeeste.kovtp.ee/jaagupi-sadamJaagupi sadam – Häädemeeste Vallavalitsus
https://haademeeste.kovtp.ee

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EEb_l8UrlA0J:haademeeste.kovtp.ee/jaagupi-sadam&cd=3&hl=et&ct=clnk&gl=ee

NOTE15.9.2022:Valla ametnikkond süstemaatiliselt tegeleb andmete kaotamisega, millele ollakse kirjades tähelepanu juhitud. Ministeeriumi tasandil registreerutakse kirju, aga Häädemeeste valla tasandil jäävad need samad kirjad registreerimata jne. Eilne markantne näide Jaagupi kalasadama ajaloole ja finantseeringutele viitava lingi “kaotamine”. Te ei saa kohalikke inimesi, kalureid “tühistada” ning EL rahadega tehtud finantseeringuid sellisel viisil olematuks muuta! WEBCACH: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EEb_l8UrlA0J:haademeeste.kovtp.ee/jaagupi-sadam&cd=3&hl=et&ct=clnk&gl=ee

kalurite õigused selle ELi lepingu alusel. § 79. Kohustuse täitmine õigustamata isikule. https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009
Vähendades konkursi maa-ala vähendate meie seaduslikke kolmandate isikute õigusi ebaseaduslikuks. Samuti rikute lepingut muutes konkurentsi. On kahetsusväärne, et teadlikult viivitate ja reedate kohalikke elanikke. Antud kaasust, kus kalurite kalasadam varastatakse energiamogulite poolt, käsitletakse nüüd ELi tasandil ja avalikult. Eelmistel kohalikel valimistel muutus palju ja terendavad juba järgmised valimised. Sõda ootab ees. Mis on teie tegelik huvi kahjustada juurdepääsu Eesti meresaadustele kui kajustada energiatootmist? Kuritarvitada kohalike inimeste usaldust ja kahjustada kalureid ning kõike seda kümmekond aastat Pärnu maakonnaga piirneval rannajoonel jamades.
Käesolev Euroopa Liidu konsultatsioon (ARES 3163780) käsitleb energiamogulite põhjustatud blokaadi Jaagupi Sadamale. 07-SEPT 2022.https://www.eitapjatuulikutele.eu/eu-consultation-ares-3163780-on-environmental-economics-07-sept-2022/
Tave Naar
JAAGUPI SADAM MTÜ
Puhassilmapiir MTÜ

==

Email.13.09-2022
Austatud Pärnu Pärnu linnavolikogu liikmed.

Erakond Isamaa kaasamine kahjustaks Pärnu linnakoalitsiooni. Erakond Isamaa liikmete huvid on selgelt Jaagupi sadama ja Häädemeeste rannikule planeeritava meretuulepargi korruptsiooni taga, kus omakorda esindatakse Utilitase huve. Isamaa liikmed Urmas Aava ja Siim Suursild viivad meie piirkonna tagasi ’90-ndatesse. Saage palun aru, et selline käekiri tänapäeval enam ei tööta. Sakandaalid, mis niipea ei unune, on avalikkuse ette toodud:
https://www.tuuleenergia.online/email-16-6-2022vk_rg/
===

20/9/2022 ERR: Isamaa/kohus korruptsioon

https://news.err.ee/1608720532/pm-isamaa-using-friends-to-make-court-of-auditors-matter-ugly

3.8.2022./Eesti Ekspress IRL 2

HM häädemeeste IRL Siim Suursild
HM häädemeeste IRL Siim Suursild/Urmas Aava.

26.6.20222/Eesti Ekspress IRL 1

EE IRL Siim Suursild 300x266
Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022
Allikas EE / FB posts 4.2022 art. Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022
Allikas EE / FB posts 4.2022 art. Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022

Häädemeese vallavolikogule 16.06.2022.a_

Häädemeeste vallavanemale, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele.

16.06.2022.a.

Esitame taotluse, ehitusvaldkonna abivallavanem, Siim Suursild (IRL), ametikohalt vabastada.

Siim Suursild tegutseb Häädemeeste vallavanema ja vallavolikogu tahte vastaselt.

Häädemeeste vallavanem on teadvustanud, et meretuulepargid ei sobi Häädemeeste vallaga piirnevale merealale.

Tsiteerime: “Minule on teada suure hulga vallarahva arvamus tuulikute mittesobivusest meie merealale ja vallavanemana luban, et seisan igati rahva tõekspidamiste eest, et paikkonda sobimatu energialahenduse kasutuselevõttu ära hoida.” (Liiviranna – nr. 50, Juuni 2022) f73bd56f-f748-4411-813e-815f430382c6 (kovtp.ee)
Siim Suursild seevastu soovib: https://parnu.postimees.ee/7517070/visualiseering-meretuulepargi-tutvustus-kablis-ehk-miks-tuulikuid-ei-voiks-olla-merekarva

Pärnu linna volikogu liige (IRL), Siim Suursild, teab väga hästi, et mida ta Häädemeeste abivallavanemana teeb ja kuhu ta välja soovib jõuda!

Siim Suursild on ka meie poolt esitatud ettepanekute ja muredega hästi kursis. Tuuleparkide puhul värvist rääkimine on nagu tühja koha rumalusega täitmine ja avalikult lolli mängimine. Põhimõtteliselt saadab vald sellisel viisil avalikkusele signaali, et sinist värvi ja õiges suunas “plinkivad” tuulikud on, kõikvõimalikke mõjusid hindamata jättes, valla jaoks rahuldav lahendus. Eelnevale lisaks läheb TTJA-le valla poolt välja kiri, kus korratakse täpselt samu mõtteid! Häädemeeste Vallavalitsus (amphora.ee)

Kirjas, kus kirjutatakse, et ainult tuulegeneraatorite värv, visualisatsioon ja plinkivate tulede suund, on oluline, on korrumpeerunud. Kõik teavad meie argumente! Kõik teavad, et Siim Suursild valla kuludel esindab energisektori huve (Liivi lahe erinevad meretuulepargid).

Keda lollitatakse?!

Möödunud aastal oli meil juba äärmiselt “meeleolukas” suvi seoses meretuuleparkidega seotud arengute läbisurumiseks (EE eriplaneeringu algatamise taotlus, Jaagupi sadamaga seonduvad probleemid, merealade planeering, Ohaka Energia jne.). Praeguse vallavalitsuse senist käekirja arvestades, kus aset leiab (rahva jaoks ära jäetud) personaalkohtumine Suurbritannia suursaadikuga (meile teadaolevatel andmetel on Utilitas Suurbritannia investorite osalusega ettevõte ning sellest ka suursaadiku huvi Häädemeeste vastu!) ja mingil põhjusel korraldatakse keset tavalist tööpäeva vallarahva jaoks suunatud kohtumine Enefit Greeni esindajatega. Lisaks käis Enefit Green detsembris vallavalitsusele oma plaane tutvustamas. Huvitava kokkulangevusena juhtus see päev enne Jaagupi sadama konkursi lõpptähtaega.

Sellise käitumismustriga on meil täiesti õigustatult alust arvata, et käesolev suvi ei möödu teisiti kui möödunud hooajal! Vaatamata sellele, et vahepeal on vahetunud nii vallavolikogu koosseis, paljud vallavalitsuse liikmed sh. vallavanem, on Siim Suursild jätkuvalt abivallavanem.

Lisaks eelnevale, ei vasta TTJA-le saadetud kiri mitte ühegi punktiga koalitsioonileppel allkirjastatule (vt. elukeskkond):

1 212x3002p 212x300

ETV 6.22 Jaagupi Sadam Siim Suursild/Häädemeeste/ Kaja Kallas Uutilitas/ Urmas Sõõrumaa Korruptsioon.
ETV 6.22 Jaagupi Sadam Siim Suursild/Häädemeeste/ Kaja Kallas Uutilitas/ Urmas Sõõrumaa Korruptsioon.

Kes teist järgmisena soovib ETV püha õhtusöömaaja karikatuuril koos Sõõrumaa, rannakalurite ja KAPO-ga einestada? 🙂

või saada mainituks EL Komisjonis: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13365-European-Environment-Agency-2017-2021-performance-evaluation/F3263181_en

1) Siim Suursild on Jaagupi sadama konkursi “autor”

2) Kuulake palun: alates min. 12 ja 25

https://www.tuuleenergia.online/SIIM%20SUURSILD%20HM.mp3

3) Siim Suursild on “võti”, et vallas läbi suruda Vene propagandataustaga energiaagendat. Toome näite: Saare Wind Energy oli Vene päritolu kapitali kaasamise ja omaniku tõttu KAPO uuritav. Hiljem müüdi osalus Hollandi meretööstusettevõttele Van Oord, mille emafirma on sama, mis ehitas Nord Stream II või tõstis tuumaallveelaev Kurski ülesse.

Nii, Saare Wind Energy, Utilitas kui ka Enefit Green soovivad oma merekaabli millegi pärast just Jaagupi sadamasse tuua! Huvitav kokkusattumus?

Kui paljusid endiseid ja praeguseid vallaametnike teame, kelle koduaeda on püstitatud tuulik? Üks, ja täna võib-olla ainukene, selline on Siim Suursild (IRL). Me ei küsi, et kuidas ta selle sai, aga kindlasti teab Siim Suursild tuulikutest ja tuuleparkidest tegelikult rohkem kui oskame endale ette kujutada. Sinna hulka käib väga suur ports igasuguseid nõudeid (lennuliiklusele, radaritele, laevaliiklusele, elukeskkonnale, sõjalisele julgeolekule jne.), aga ka neid nõudeid, mida kas ei saa või on majanduslikult ebapraktiline täita.

Kas meil peaks ükskõik olema, et EL kõige äärmuslikuma inflatsiooniga riigis, Eestis, kus tegelikult on ka rasketele aegadele mõeldes, traditsioonidega võimekus ennast ise energiaga varustada, surutakse “tagaukse” kaudu väliskapitalil põhinevaid miljardiprojekte, milles sisalduvat infot hoitakse rahva eest saladuses: Häädemeeste Vallavalitsus (amphora.ee)

Tänase Eesti (rohe)inflatsioon on Eurostati andmetel lühikese aja jooksul 20%-ni tõusnud.

Nii EL/Eesti valitsus/vald võib langeda Häädemeeste vallaga piirneva Liivi lahe merealadele koostatud 20% (eurostati) roheflatsiooni peale.

Laiem eesmärk on nõrgestada Eestit energiaoligarhistliku korruptsiooniga – just nii nagu USA juhtivad ajalehed hoiatavad:

Putin energy crisisCapture 300x106

Eesti energiarongid Tartus
Eesti energiarongid/Putin Energy Hiinale Tartus/BloombergNews16.6.22
 Eesti Energia oligarh pooldab Putinit
Eesti Energia oligarh pooldab Putinit.
raamatupidamine Keit Pentus-Rosimannus
Eurostat6.2022:Kallas Inflatioon=20% raamatupidamine
CHAOS_EU parliament 8_06_2022
eitapjatuulikutele.eu 8_06_2022 www.euronews.com

Saage palun aru, et propageerite ebatervet, ebademokraatlikku, ebaökonoomset äri, mis destabiliseerib meie väikest riiki. Nii nagu eelmised valimised kukutasid kohaliku omavalitsuse, kukutavad ka järgmised valimised energiakorruptsiooni 50/50 valitsuse. Vaadake palun kaugemale ette.

Siim Suursild teab kindlasti ka rohkem, kui näiteks Häädemeeste endine vallavanem Karel Tölp. Palun tutvuge: Karel Tölp PDF 14.12.2021. a.
Ka pärast valimisi, kui Häädemeeste sai uue vallavanema, jäi Siim Suursild alles, sest keegi peab ju energiaoligarhide huvidele vastama.

Häädemeeste volikogu hääletas Jaagupi Sadama kalurite ja kohalikele üleandmise poolt. Sadama konkursitingimuste ja lepinguga Siim Suursild seda ei teinud, aga sellisel viisil rikuti ELi kokkuleppeid, millega rahastati kalurite sadama renoveerimist, kus tingimuseks oli, et sadam on mõeldud kaluritele.

Jaagupi Sadam MTÜ nõuab EL-i aluslepingutele kolmanda osapoole kasutajaõigust. Samuti hüvitist, sest eelmistes kirjades kirjeldatu, ei õigusta konkursiga hilinemist ja petmist. Olgu Liu sadama kalurite saaga kõigile hoiatuseks, aga nüüd soovivad energiaoliharhid rannarahvalt ära merd võtta. Samu ttvuge: Euroopa Parlamendi 7. juuli 2021. aasta resolutsioon avamere tuuleparkide ja meretuuleparkide mõju kohta kalandussektorile muud taastuvenergiasüsteemid (2019/2158(INI)). European Parliament resolution of 7 July 2021 on the impact on the fishing sector of offshore wind farms and other renewable energy systems (2019/2158(INI)) (europa.eu)

Kalapüügi blokeerimine häirib toiduainetega varustamist ja töökohti, sest energiakorruptsioon on ebademokraatlik ja ebaökonoomne.

Palume Eesti avalikkust hoiatada – tuleb näidata teadlikkust ja osata valida pooli. Mõista hukka “siimsuursillalikud” praktikad Eesti ühiskonnas.

Soovime kõigile meelde tuletada, et paralleelselt, Suurbritannia ärihuve esindava, suursaadikuga, kirjutas “Postimees”: VISUALISEERING ⟩ Meretuulepargi tutvustus Kablis ehk Miks tuulikuid ei võiks olla merekarva? – Pärnu Postimees – Tasuline – Pärnu Postimees

Kui saalisviibijatele näidati visualiseeringut, milline näeks välja meretuulepark eri punktidest vaadatuna, tundis Häädemeeste abivallavanem Siim Suursild huvi, kust on tulnud see, et tuulikud peavad üldse valged olema. “Kui täna juba BMW autod muudavad värvi, siis miks tuulikud ei võiks merekarva olla?” päris Suursild. Enefit Greeni Liivi lahe tuulepargi meeskonna liige Karmo Kõrveku sõnutsi on tegu standardse lahendusega ja erilahendus oleks kallim.”

Hiljem parafraseeriti Siim Suursilla mõtteid siin: Häädemeeste Vallavalitsus (amphora.ee)

Kiri Suurbritannia suursaadikule näitas, et rikuti Genfi diplomaatilist konventsiooni ning suursaadiku haigestumise “varjus” jäeti väljakuulutatud kohtumine nii vallarahva kui ka kaluritega lihtsalt ära! Sellised sündmused, varem või hiljem, segunevad Eesti välissuhetega.

Palume teil koheselt avalikustada Suurbritannia suursaadikuga kohtumise protokoll!

3 300x240

6 300x197

5 300x115

2

Nr. 1 visualiseeringul näeme, et mille me tegelikult saame ning visualiseering, ebapropotsionaalselt väikeste tuulegeneraatoritega, nr. 2 näitab Eesti Energia / Enefit Greeni huvi Jaagupi sadama vastu. Soovitame Tallinna teletorni 10…15km kauguselt vaadata ja siis küsida, et kellel õigus oli? Vt. lisa: Facebook

Palun võtke meie seisukoht üle ja hääletage täna Jaagupi sadama kalurile vabastamise ja tekitatud kahju hüvitamise poolt.

Vastake meile kirjalikult 2 nädala jooksul.

Tave Naar

MTÜ JAAGUPI SADAM

MTÜ PUHAS SILMAPIIR

U. Sõõrumaale 28.03.2022_app_

email_9.6.2022_Liivi meretuulepark -kohtumine
email_9.6.2022_Liivi meretuulepark -kohtumine
Riigikogu_korruptson_6_2022
Jaagupi Sadam Siim Suursild Uutilitas/d Urmas Sõõrumaa Korruptsioon. 2022

UPDATE 8.6.2022 www.euronews.com EU/Riigikogu/Häädemeeste Putin&KajaKallas Energia chaos.
CHAOS_EU parliament 8_06_2022
UPDATE:Update 20% Roheinflatsioon! 6.2022 Eurostat  Energia 26%!/ Putin&KajaKalas/Utilitas võidab! 
inflatioon 2022


Uutilitas/. Sõõrumaale 28.03.2022_app_
Austatud peaminister Kaja Kallas!
Siin on välja toodud Teie personaalsed sidemed Utilitasega ja/või omanikega: https://ekspress.delfi.ee/artikkel/31581649/siim-kallase-tutre-suur-heitlus-kuttearis
Teie pikaajalised sõbrad ja (energia)oligarhid jätkavad Häädemeeste vallas Jaagupi sadama konkursikorruptsiooniga.
Tutvuge palun meie viimase, allpool oleva, s.o. 29. märtsi kirjaga.
Sõda muudab meretuuleparkide rajamise ebarealistlikuks, välismõjudele vastuvõtlikuks ning mitte kiirkorras rajatavaks. Jõudsalt kasvava inflatsiooni tõttu pole see ka kinnimakstav projekt.
Palume teil kaluritele sadam vabastada. Häädemeeste vald vajab rahu, tööd ja toiduvarudele juurdepääsu.
Vald soovib 04.04.2022.a. sadama üle otsuse langetada. All pool leiate meie varasemad kirjad. Nendele kirjadele ei ole vastatud ega neis sisalduvaid fakte või väiteid ümber lükatud.
Meie sisestame korruptsioonijuhtumi nagu näiteks siia: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Renewable-energy-projects-permit-granting-processes-&-power-purchase-agreements_en
Lugupidamisega,
MTÜ Jaagupi sadama meeskond
LINK Email PDF
&

U. Sõõrumaale 28.03.2022_app_

Update 3.8.2022./Eesti Ekspress IRL 2

HM häädemeeste IRL Siim Suursild
HM häädemeeste IRL Siim Suursild/Urmas Aava.

Update 26.6.20222 Eesti Ekspress

Eesti Ekspress    ekspress 1 640 300x207

ekspress 3 300x107

Allikas EE / FB posts 4.2022 art. Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022
Allikas EE / FB posts 4.2022 art. Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022
FB/ Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022
FB/ Ekspress EE IRL/Siim Suursild 26.6.2022

ekspress 320 2022 300x158
https://www.tuuleenergia.online/enefit-green-takes-euries-out/