UPDATE 19.10.2021 Jaagupi Sadam& Häädemeeste vald.

sadam

On oluline, et rahu ja demokraatia naaseks meie valda.

Vihaõhutajate tõttu on meie täiesti demokraatlik veebileht eitapjatuulikutele.eu maha võetud (vaata eelnevaid kirjavahetusi).

Koopia sellest on leitav ka lehel http://jaagupi.eu/eitapjatuulikutele/

Jaagupi sadamaplaanile oleme me lisanud selle, et just meie toome demokraatia tagasi.

Unikaalne visioon, mida mitte keegi teine meile ei toonud.

Just visioon on see, mis moodustab 80% Jaagupi Sadama konkursi punktidest.

http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?itm=123118

Pole kalureid, pole ka demokraatiat.

Ka Postimehe valeuudised olid valesid täis: 

https://merendus.postimees.ee/7362265/haademeeste-vald-otsib-jaagupi-sadamale-33-aastaks-peremeest

Postimees on selle kirja saajate hulgas, samuti ka kõik, kellega tehti intervjuu.

Uus artikkel järgmiseks!

Postimees kirjutas isegi sellest: https://tv.postimees.ee/4384527/radar-parnu-abilinnapea-osavad-pria-skeemid

See leping, mille me saime, on see sama, mis selles kurvas loos.

See leping ei kaitse ei kalameeste ega valla huve.

See leping ei ole kindlasti see kiire ja lihtne leping, mille poolt vallavolikogu hääletas.

Me palume meie uuelt presidendilt rohkem demokraatiat, EL seaduste järgimiste ning põhiseaduse artikli nr. 5 järgmist (varade kasutamist majanduslikel eesmärkidel).

Me kritiseerime Enefit Greeni prospekti: 

https://enefitgreen.ee/.resources/green/webresources/assets/pdf/Prospekt_EST.pdf

Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsioonile: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32017R1129

EG kirjutas, et nad ei vastanud EL seadustele ja EL juhistele.

Me ei saanud adekvaatseid vastuseid.

Me soovitame kritiseerida EG hinnanguid kõiges, mis läks HM puhul valesti.

Kui demokraatia ei toimi, siis on ainsaks lahenduseks veel rohkem demokraatiat.

Me loodame, et te valite demokraatliku juhtkonna ja me saame ausa ja õiglase konkursi.

Me loodame, et me saame usaldada teid ja teha teiega koostööd ning jälle teie hallata pretsendid ja ebakorrektsed prospektid.

Meie soov on sadamat käigus hoides tuua vallale kasumit.

Kuna halvemad ajad on alles ees, siis sooviksime me end pidada kogukonnaks.

Rahvuslikul poliitikal ei ole vahendeid, et toetada tõusvaid uusi kohalikke erakondi.

Tervitustega,

Email Häädemeeste vald 08.10.2021:

Hea Häädemeeste vallavanem, vallavalitsuse liikmed, Enefit Green/EE esindajad ning

vallavolikogu praegused ning tulevased liikmed!

Teema: Kahju hüvitamine – Jaagupi Sadam, Häädemeeste vald.

08.10.2021. a. Häädemeestel

Tänased vallavolikogu liikmed hääletasid kevadel kiire ja lihtsa sadamakonkursi poolt. Täna oleme fakti
eest, et mitte midagi ei ole ära tehtud ega lõpuni viidud.
PRIA korrigeeris sadamalepingut, aga vallavalitsejad on otsustanud enne valimisi seda mitte näidata ega
ka konkurssi alustada.
Miks PRIA sekkus? Meile teadaolevatel andmetel valla poolt koostatud leping ei olnud ei kohalike ega
kalurite ega sadama arendamise seisukohast jätkusuutlik ning PRIA nägi selle läbi. Jah, valla poolt kirja
pandud tingimused ei olnud jätkusuutliku sadama arendamist toetavad.
Siinkohal peame oluliseks mainida, et igasugused piirangud piiravad ka sadama arengut. Näiteks ei ole
sadamakraana jaoks võimalik rahastust taotleda kui valla poolt on sisse kirjutatud, et sadama kasutamise
eeliskasutusõigus jääb energiatootmist ja merealajaamasid teenindavatele alustele. Seadus, aga nõuab, et
elektrijaamast 2km raadiuses peab olema võimalik turvaliselt elada ja töötada. See on üks näide.
Teiseks tuleb aru saada, et paadid ei saa kusagil merel suvaliselt vedeleda. Kui paate ei ole võimalik
turvaliselt kodusadamas hoiustada, siis ei kehti ka kindlustus. Kas see on normaalne, et kalur peab iga
kord oma laeva merest välja vintsima ja koju viima, et seda turvaliselt hoiustada?
Taas tuletame meelde, et volikogu hääletas kiire ja lihtsa lahenduse poolt mitte trikitamise ja lõputu
venitamise poolt. Igasugused salakokkulepped hirmutavad ega ole kogukonna huvides.
Kaua võib?!
Seevastu igal järgneval nädalal saame uut ning eksitavat infot takistuste kohta ning seda näitavad ka
vastavad kirjad.
Selline tegevusetus sunnib meid esitama oma kahjunõude. Selgitame.
Tõsi on see, et poliitilisi otsuseid teevad tänapäeval kohtud. Toome mõned näited. Rail Baltica peatati
kohtus.
Meie kirjad, mis viitasid ELi õigusele ja nõudsid enne uuringuid ja vastutuse andmist, põhjustasid
järjekordse viivituse.
Samal põhjusel alustatakse uuesti ka tuuleparkidega seotud uuringutega ega üritata rahvast enam kui 10
aasta vanuste uuringutega lihtsalt üle sõita.
Selline häbematult ebaviisakas ja sadama suhtes tegevusetust kiirgav käitumine, raiskab vaid aega ega vii
meid mitte kuhugi.
Vald samal ajal ei saa ka mitte mingit tulu, kui otsuseid ei langetata. Lõpuks pole enam midagi anda ega
müüa.
Näiteks MTÜ Rannamänniku kaitseks on küll üllas põhjus puude kaunistamiseks, kasutades tuulepargist
saadavat hüvitist, kuid selle täielikuks kätte saamiseks on vaja oodata kuni kolme kohaliku omavalitsuse
valimist.
Ka ei selgita, et kuidas nad oma rohelist unistust rahastavad ja unustavad ära, et ainus tõeline roheline on
puudest pärit roheline, sest puud koguvad süsinikku. Eesti pääseb EL trahvist juhul, kui metsad jäävad
püsti. Trahvi tehakse saastajatele. Seesama EL oli ka rumal, et lasi puudel langeda ning see on nende endi
süü. Tuulepargid on võibolla lahenduseks neile, kellel ei ole metsa.
Palun lükake tagasi need MTÜ Rannamänniku kaitseks ebarealistlikud üksikud unistused, sest kõik
eestlased armastavad metsa ja raha.
Palun lükake tagasi need, kes blokeerivad sadama kaluritele vabastamist, et nõuda (mis tahes) hüvitist,
mis ei jõua kohale järgmis(t)e valimis(t)e jooksul.
Palume volikogul enne valimisi või kahjunõude saamist selle üle hääletada ja arutada. Kalurite kogukond
on juba praegu kompensatsioonist osa kaotanud, sest see viivitus on kestnud enam kui 10 aastat.
See kahjunõue võib põhineda nii ilma jäetud varasematel ja tulevastel sissetulekutel või kõikide aastate
jooksul saamata jäänud kalal. Meie kaotuse tõestamiseks on mõistlik võrrelda seda mõne teise
kalasadamaga, millel on sarnased load ruutkilomeetri kohta. See nõue on suurem kui hüvitis, mida te eales
tuuleparkidest saate. Lisaks on võimalus ka, et kohus mõistab ka tuuleparkidest saadavad rahasummad
kalameestele.
Täpne summa selgub pärast seda, kui kohus teeb kindlaks, kas valla juhtkond ei tegutsenud mitte ainult
teadmatusest vaid ka kuritarvitas oma võimu (nt. ministeeriumi soovitusel).
Kes iganes need valimised võidab, saab selle kahjunõude ja muutub selle eest vastutavaks.
On olemas ka uus ELi seadusteraamat, millest te ilmselt teadlikud ei ole: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L1828&from=EN

Soovime kõikidele poliitikutele head, kes tegutsevad praegu, räägivad mõistlikult. Esitame teile enne kohut
väljakutse. Teie võimuses on meid nõudest loobuma panna.
Kuni me kohtus võitleme, ei saa te midagi teha. Kuni te hirmutate traditsioonilisi töökohti ja turismi, ei tehta
samuti mitte midagi. Parem lepime nüüd kokku ja läheme rahulikult edasi.
Eriarvamuste vältimiseks palume volikogul end väljendada ja oma arvamust avaldada.
Palume juhtkonnal lubada arengut ja selget viisi sadama kaluritele tagastamiseks ilma varjatud
tingimusteta. Soovime kõike seda kirjaliku kinnitusena ja kõik peab olema kooskõlas volikogus toimuva
hääletusega. Valimiseelsed lubadused ja valla kirjad, milles kinnitate õiglast ja selget lahendust kaluritele,
keda ähvardati nii ebaõiglaselt, tagab meile suurema edu kui meie iganädalane areng.
Kõige tähtsam on see, et targad inimesed vallast lahkuvad ja erainvesteeringud peatuvad. See sadam on
vajalik kogu kogukonnale, kes soovib ka keerulistel aegadel tulu teenida.
Me ei ole ühe teema fanaatikud – tahame lihtsalt kala püüda ja sellega sissetulekut teenida. Kõik inimesed
armastavad kõrgeid palku esitavad kõrgeid nõudmisi. Kahjunõudega saate selle küpsise, mis on
valmistatud teie jahvatatud jahust.
Oleme valmis andestama ja unustama. Usume tõesti, et EE/Enefit Greeni soov on eksitada ja ennekõike
süüdistame Tallinnat maainimeste ja väikeste kogukondade ründamises, eksitamises, ära kasutamises,
tagaukse tehingute toetamises ning kõige selle, mis on maainimeste jaoks oluline – maha müümises.
Valimiste aeg on hea aeg rääkimaks ja leppimaks volikogu sees, et vana rada ei toonud tulemusi. On aeg
tegutseda ning rääkida ja tagatoatehinguid lõpetada.
Jällegi, tagatubade tehingutega te ei saa kohtus võita ega nõuet vältida. Tänase loogikaga ei saa mitte
midagi ära tehtud. Sellise dünaamikaga kaotate ka need või järgmised valimised.
Häädemeeste inimeste jaoks on oluline meri ja mets ja kindlasti ei huvita odav kompensatsioon. Kindlasti ei
huvita, et kellelgi on soov selle arvelt rikkaks saada.
Börsil on väga kindlalt spekuleerimise reeglid paigas ja ka reaalsed karistused ning see süsteem näeb alati
tegelikke kasusaajaid. Siin on reeglite raamat, mille alusel saate isegi inimesi paljastada: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1129&from=EN

Meie tõeline vaenlane on tallinnakeskne võim, kes koloniseerib äärealadel ent strateegiliselt olulisi
valdasid.
Pakume tugevaid ELi seadusi koloniseerimise tõkestamiseks. Põhjustame viivituse ja saame rahastused
kerge vaevaga peatada. Näitame nende investoritele pikka tupikteed. Inimeste elektriarvetel põhinevad
investeeringud ei tööta.
Näeme seda suurt pilti. Soovime lõpetada need võitlused, mis kõiki kahjustavad. Soovime kõikidele
poliitikutele, kes praegu tegutsevad ja mõistlikult kõnelevad, parimat.
Unistame oma seadusliku võimu eraldamisest, et saada raha metsale ja merele. Eelistame konstruktiivsel
viisil edasi minna ilma kaklusteta.
Palume inimestel vaadata seda dialoogi, mida me praegu ellu kutsume, ja selle üle hääletada. Loodame, et
saame sõna võtta ja te sõlmite meie inimestega rahu.
Kõik, mida me teie käest ootame, on selge lahendus ning sadamakonkursi ajakava ja palume need esitada
enne valimisi, hiljemalt 14.10.2021.a.
Selge ettepaneku ja ajagraafikuta avalikustame oma kahjunõude järgmisel reedel (so. 15.10.2021.a.).

JAAGUPI SADAM MTÜ

UPDATE5 15.10.2021/POSTIMEES 16.10.2021

https://merendus.postimees.ee/7362265/haademeeste-vald-otsib-jaagupi-sadamale-33-aastaks-peremeest


Fakenews: palume ausat konkurentsi!

ervitus kõigile!

Konkursi varjatud tingimused on seotud sadama kinnistuga, mis eeldavad selliste rahaliste vahendite olemasolu, mida saavad ainult suured energiafirmad lubada.

Uus artikkel järgmiseks!

 http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?itm=106659


80% konkursitingimustest taandub visioonile. Meie käest küsiti visiooni ette juba kevadel. Selle asemel, et sadama osas kaluritega koostööd teha otsustati kogu teema “külmutada”

 Ebaõiglaseks teeb asjaolu, et meie kevadel esitatud visiooni saavad nüüdsest kõik kopeerida.

    http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?itm=105324

Vallavanem on muidugi ärritunud  energiatootmisäri seoste üle…

…algatatud energiaühistu läbirääkimised soovisid samuti päikeseparke.

Ilmselt me kõik soovime näha, et vallavanem ei kuritarvita võimu lubades õigustmõistvate organite poole pöörduda.

Ministeerium juba soovitas meil ammu selle viimase probleemiga tegeleda.

http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx

Leping annab ekslusiivõiguse sadama tööstuslikule kasutamisele ja see ei ole ei kalurite ega kogukonna huvides.

Lugupidamisega,


JAAGUPI SADAM MTÜ

===================

EU Riigihanke-eeskirjad Jaagupi Sadam.

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_et.htm

===================

On 14/10/2021 11:28, karel.tolp@haademeeste.ee wrote:

Lugupeetavad anonüümsed kirjasõbrad

Oma päris pika (ligemale 14 aastase) vallavanema töö kogemuse juures selliseid jaburaid sõnavõtte polegi varem kuulnud. 

Annan teada, kui selline isiklik alusetu ründamine jätkub, tuleb mul pöörduda õiguskaitseorganite poole. 

Lugupidamisega


Karel Tölp
Häädemeeste vallavanem

——– Original Message ——–
From: “sadam” <sadam@jaagupi.eu>……………………..
Date: 14.10.2021 12:14:15
Subject: Re: Siim Suursild telefonikõne 9.00 11/10/2021 // Re: Kahju hüvitamine – Jaagupi Sadam, Häädemeeste vald/Enefit Green/EE

Tere Karel!

Ei ol midagi hullu, aga see pole sugugi veel kõik! Unustate rääkida
notari poolt kinnitatud tagaukse tingimustest siin: Häädemeeste
Vallavalitsus (amphora.ee)
<http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?o=406&o2=-1&u=null&hdr=hp…>


Põhimõtteliselt nõuab see väga suurt rahasummat, mida ainult su Ohaka
Energia sõber oli valmis maksma. Häädemeeste Vallavalitsus (amphora.ee)
<http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?o=406&o2=-1&u=null&hdr=hp…>


Et kõik saaksid aru, millest jutt käib, siis ajaliselt samal ajal, kui
Jaagupi sadamaga seonduv oli kevadel aktiivselt valla päevakorras, siis
paralleelselt käisid läbirääkimised juba ka Ohaka Energia OÜ esindajatega!

Et toimuvast paremat pilti ette saada, siis soovitame tutvuda huvitava
dokumendivahetusega:
https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/?search[public_receiver]=Ohaka
<https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/?search%5bpublic_receiver…>


Samal setskonnal on päikesepargid Toris sinu kõrval. Sa lubasid talle
sadamat selles ebaõnnestunud kesksuvise eel-küpsetatud diiliga.

Kui sadam saab kaluritele, siis kalurid ISE ehitavad oma sadamat ja
vajadusel veeretavad ISE kive. Kalurid teavad, kuidas kalasadam peab
töötama ja kuhu kive tuleb langetada. Parem toota midagi, mis töötab ja
ei peaks päikeseparkidega/tuuleparkidega/vesinikutehasega kompenseerima.

Lugupidamisega,

JAAGUPI SADAM MTÜ

On 13/10/2021 13:42, karel.tolp@haademeeste.ee wrote:
> Lugupeetavad
>
> Paluks veidi kannatust, kuid etteruttavalt võin öelda, et leping ongi
> lihtne. Konkurss samuti, hind aastas on vaid 100 eurot,
> hindamiskomisjon hindab visiooni ja meeskonda, mis annavad hindest
> vastavalt 80 ja 20 %.  Seega võidab parima visiooni ja meeskonnaga
> pakkumine. Kui visioon sisaldab ehitamist, siis tähtaeg selleks 7
> aastat. Loomulikult tuleb lahti hoida muulide vahet. Komisjoni
> hakkavad kuuluma volikogu esimees, volikogu majandusvaldkonnaga
> tegeleva komisjoni esimees, vallavanem, majandusvaldkonna
> abivallavanem ja Liivi Lahe Kalanduskogu juht. Dokumente ootame kuni
> 10.12.2021. a.
>
> Lugupidamisega
>
>
> Karel Tölp
> Häädemeeste vallavanem

UPDATE4:

http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?itm=123118&af=165647

http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?o=406&o2=sadam&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=jaagupi&itm=123118&clr=history&pageSize=20&page=1

01ccfb10 2eaa 49b1 867b fe9d54c1c49e
http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?itm=123118

UPDATE3: Postimees 8/10/2021

postimees2021 oct8

UPDATE2:

Directive (EU) 2020/1828/(4/10/2020)& Regulation (EU) 2017/1129 (14/6/2017)"Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129, 14. juuni 2017, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜEMPs kohaldatav tekst."

Ei(!):EU Riigihanke-eeskirjad Jaagupi Sadam.
Faktid:https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_et.htm

https://www.eitapjatuulikutele.eu/enefit-green-valued-2-000-000-000-euro-buy-for-10x-less/
Enefit Green Prospectus  
 

UPDATE1:

image 1
https://www.eitapjatuulikutele.eu/rail-baltic-stop/

https://www.aripaev.ee/uudised/2021/10/09/ohu-mark-rail-balticu-ja-2-2-teede-kohal-kas-enne-saab-otsa-aeg-voi-raha?utm_campaign=%C3%A4rip%C3%A4ev%2Buudiskiri%2B0810&utm_medium=email&utm_source=sendsmaily

https://www.eitapjatuulikutele.eu/enefit-green-valued-2-000-000-000-euro-buy-for-10x-less/