Jaagupi sadama konkurss on energia korruptsioon. email 20.01.2022.

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Jaagupi sadama konkurss on energia korruptsioon. Kaja Kallas Energia club. ERR: 21.01.2022: Eesti mereplaneerimise korruptsioon ei toimi!

UPDATE ERR: 21.01.2022: Eesti mereplaneerimise korruptsioon ei toimi!

Link PDF

Austatud Häädemeeste vallavanem, vallavalitsuse ja -volikogu liikmed.

Jaagupi sadama konkurss1 on korrumpeerunud mitmel põhjusel:

1. Jaagupi Sadama Arendus OÜ investor esindab energiaettevõtete huve ega ole kohalik ega kalur.

Palun tutvuge järgmiste faktidega:

Investor ei ole enam investor, kui ta kirja teel soovib „sujuvat” lahendust. Ajaloo ja ka eelpool toodud näidete põhjal pole sujuv lahendus lihtsalt enam võimalik! Jaagupi Sadama Arendus OÜ on eksitanud ka sellega, et saatis oma taotlusega kalurite nimekirja. Kalurite sõnul on nende nimesid antud kontekstis kuritarvitatud ning toetatakse meid. Silver Nõmm ei soovinud Kalanduskogu kolmapäevasel koosolekul kalur Naariga suhelda ega ole olnud avatud.

Nii ei saa, et võetakse meie plaan, mille juurde tehakse joonis ja siis näidatakse, et neil on “rikas kosilane”, kes otseselt/kaudselt on seotud suurte meretuulepargialadega Liivi lahes (Utilitas ja Eesti Energia).

Võime vaielda lauseehituse või sõnade järjestuse üle, aga asi paistab väljapoole väga halb välja!

2. Meie finantseering

Kalanduskogu kolmapäevasel koosolekul Silver Nõmm ignoreeris meid ja teisi kalureid ning küsis Kalanduskogu esinaise Esta Tamm’i käest, et kui palju toetust oleks tema OÜ-l võimalik saada. Esta Tamm selgitas Silver Nõmm’ ile avalikult, et tema OÜ ei aplikeeru kaluritele mõeldud toetustele, sest nad ei saa mitte kalureid toetada ja selleks peab olema MTÜ. Samuti selgitati, et Jaagupi sadamal on võimalik saada 400 000eur toetusi ja sellest 200 000eur käesoleval aastal. Selleks, et aplikeeruda peab olema kutselise kaluri MTÜ, võrguload ja ette näidata reaalsed kalakogused, mida merest on juba välja toodud.

Soovime käesoleval aastal kaluritele mõeldud toetuste saamiseks esitatud tingimustele aplikeeruda ja ka meie pea aasta tagasi loodud MTÜ põhikirjas on Liivi Lahe Kalanduskogu roll välja toodud.

3. Jaagupi Sadam MTÜ võitjaks kuulutamine

Eelpool toodud põhjustel palume teil Jaagupi Sadama MTÜ konkursivõitjana välja kuulutada. Konkursilt tuleb kõrvaldada ebaausat mängu mängiv vastaskandidaat, kelle originaalsus on küsitav (80% punktidest) ja kellel puudub ka läbipaistev rahastus.

Pärast nii pikka ja karmi pettust väärib kalurite MTÜ võitu.

4. Kiireloomulisus


Meil on olemas kalurite toetus, kes vajavad kohe juba kevadel sadamat, et Liivi lahele püüdmas käia.
Pärnu laht on käesoleva aasta kevadel kaluritele suletud ja alternatiivseks püügikohaks on Jaagupi. See säästaks kalurite kulusid
diislikütusele (CO2) ja aega.


Möödunud aastal vald pidurdas korruptsiooni planeerimise tõttu Jaagupi sadama arengut, mistõttu kaotasime siis investori. Muidugi
saaksime ka omade jõududega sadama lahti kaevata (nagu möödunud aastal).
Kui meie soovides ja ettepanekutes kahtlete, siis taotleme selle energiapettuse tõendamiseks välja kõik konkursidokumendid.
Arvestame sellega, et soovite seda energiapettust ise paljastada – eriti kui Häädemeeste endine vallavanem, Karel Tölp, on lubanud
veebruaris oma suurt come back’i.


Käesolev pettus näitab, et miks tegelikult ükski valimisliit või partei ei tihanud tema valimisliiduga koostööd enam teha.
Tunnistage, et kalureid tagakiusatakse tuuleparkidesse suhtumise tõttu, mitte seetõttu, et ollakse kalurid. Soovime rahus kalurid olla, aga
seni kuni meid takistatakse olla kalurid ja niigi rasket tööd teha – jäävad probleemid paraku ülesse ja mõistlikult lahendamata. Oleme
palju enam kui aasta aega seda probleemi tulemusteta veeretanud ja jõudnud välja tänase olukorrani. Kaua võib?!
Loodame, et mõistate meid.


Viivitus on maksnud meile toetused.
Me ei soovi tuuleparkide lõputu arendustegevuse tõttu veel toetusi kaotada. Möödunud aastal juba kaotasime ja varasemad on ka jäänud
vastu võtmata. Meie ei saa neid toetusi ilma sadamata taotleda, aga kaluritel on sadamat vaja rohkem kui tuulikutel.
Palun tutvuge meie kirjaga ja seostega, mis algavad Kaja Kallasest ja lõppevad Jaagupo sadamas.
See on tõestus sellest, et tema poliitika seosed on toonud Häädemeestele sellise olukorra, mida ei saa teisiti nimetada kui labane
korruptsioon. (lisa)


Palume see kiri registreerida ja võtta 20.01.2022.a. aset leidva Häädemeeste vallavolikogu arutelu päevakavva.
Lugupidamisega,

Jaagupi Sadam MTÜ

Lisa:PDF

 

1https://haademeestevald.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/RNuYFT5YiNSu/content/haademeeste-valla-jaagupi-sadama-kinnistu-hoonestusoiguse-avalikul-enampakkumisel-parim-visioon-ja-meeskond-osalemise-tingimused-ja-dokumendid-taotlej?redirect=https%3A%2F%2Fhaademeestevald.kovtp.ee%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_RNuYFT5YiNSu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_RNuYFT5YiNSu_cur%3D2%26_101_INSTANCE_RNuYFT5YiNSu_keywords%3D%26_101_INSTANCE_RNuYFT5YiNSu_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_RNuYFT5YiNSu_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_RNuYFT5YiNSu_andOperator%3Dtrue

QUOTE ERR: 21.01.2022: Eesti mereplaneerimise korruptsioon ei toimi!

“Menetlusprotsess on liiga pikk. See võtab aastaid ja aastaid, mis tähendab, et meie arendajad teevad pigem oma parke Soome, Lätti, Leetu, aga mitte Eestisse,” ütles tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv, ja lisas, et naaberriikides käivad need protsessid märkimisväärselt kiiremini.

Kaheksa aasta jooksul ei ole Eestis ehitatud ühtki suurt maismaatuuleparki. Esimene meretuulepark valmib Eestis eeldatavalt 2028. aastal. Tatari sõnul on menetlused viimase paari aasta jooksul kiirenenud.

“Väga pikalt tõepoolest hoonestusloa taotlused ju seisid ja otsuseid ei tulnud. Alates 2019. aastast on tulnud ridamisi otsuseid, kus riik on andnud rohelise tule hoonestusloa menetluse algatamiseks. Neid on täna käimas lausa viis tükki. Kolm sellist menetlust algatati 2019. aastal, üks selline menetlus Saare Windile algatati 2020 ja möödunud aasta lõpul ka Utilitase hoonestusala menetlus sai rohelise tule,” rääkis Tatar.

-Majandus- ja taristuministeeriumi asekantsler Timo Tatar ütles-ERR21.01.2022

“….Juhul kui see päevakorda tuleb, siis me vaatame sellele otsa,” ütles Kaja Kallas….(HAHAHA)

image 1
https://www.eitapjatuulikutele.eu/ec/

 

 

Roheinflatioon & sõda

 

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Roheinflatioon 12%!! 12.2021EUROSTAT
image