Eesti ei saa kehtestada energiahindu nagu kommunistlik.

Teiste rahvaste eest hoolitsemine ja riiklike hindade kehtestamine pole põhiseaduslik ülesanne. Eesti tahab toota 9TW ja vajab vaid 1 TW win energiat. Kaja Kallas Tekitab tohutu investeerimisriski ja maksuvajaduse oma (endise) abikaasa energiafirmade eest tasumiseks. Põhiseadus § 5. Eesti loodusvarad ja -varad on rahvuslikud rikkused, mida tuleb kasutada säästlikult. Eesti kaotab (majandusliku) iseseisvuse. Enamik meresid on renditud välismaistele (isegi Venemaa, nagu Saarewind Energy), vastuolus põhiseaduse § 2 Eesti rohelineInflatsioon on EL kõrgeim, vastuolus § 111. Eesti Pangal on ainuõigus emiteerida Eesti valuutat. Eesti Pank juhib ringlust ja hoiab raha stabiilsust.

 

 

Eesti Vabariigi põhiseadus 1992.

§ 111.    Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal. Eesti Pank korraldab raharinglust ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest. https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002

& Eesti Panga seadus. § 2. Eesti Panga eesmärk ja ülesanded (1) Eesti Panga esmane eesmärk on hindade stabiilsuse säilitamine!

Eesti Vabariigi president valvab põhiseadust?!…

Poliitikat teeb parlament?!….Ei.Kallas+EE.

Riigiettevõte(EestiEnergia)

Sest Looduslikud monopolid, kui valitsus soovib nõuda kasutustasusid. (Wiki)

Nobel Prize winner Milton Friedman“Inflation is the only form of tax that can taken without asking the people&parliament”

9.2022 Roheinflatsioon! & Eesti Vabariigi põhiseadus 1992. § 111. 

https://www.tuuleenergia.online/enefit-green-takes-euries-out/

ohepoore-hoiab-inflatsiooni-kaua-korgel
eateid kummalistest naftarongidest veel tuleb

Teiste rahvaste eest hoolitsemine ja riiklike hindade kehtestamine pole põhiseaduslik ülesanne. Eesti tahab toota 9TW ja vajab vaid 1 TW win energiat. Kaja Kallas Tekitab tohutu investeerimisriski ja maksuvajaduse oma (endise) abikaasa energiafirmade eest tasumiseks. Põhiseadus § 5. Eesti loodusvarad ja -varad on rahvuslikud rikkused, mida tuleb kasutada säästlikult. Eesti kaotab (majandusliku) iseseisvuse. Enamik meresid on renditud välismaistele (isegi Venemaa, nagu Saarewind Energy), vastuolus põhiseaduse § 2 Eesti rohelineInflatsioon on EL kõrgeim, vastuolus § 111. Eesti Pangal on ainuõigus emiteerida Eesti valuutat. Eesti Pank juhib ringlust ja hoiab raha stabiilsust.

 

 

Eesti Vabariigi põhiseadus 1992.

§ 111.    Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal. Eesti Pank korraldab raharinglust ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest. https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002

& Eesti Panga seadus. § 2. Eesti Panga eesmärk ja ülesanded (1) Eesti Panga esmane eesmärk on hindade stabiilsuse säilitamine!

Eesti Vabariigi president valvab põhiseadust?!…

Poliitikat teeb parlament?!….Ei.Kallas+EE.

Riigiettevõte(EestiEnergia)

Sest Looduslikud monopolid, kui valitsus soovib nõuda kasutustasusid. (Wiki)

Nobel Prize winner Milton Friedman“Inflation is the only form of tax that can taken without asking the people&parliament”

9.2022 Roheinflatsioon! & Eesti Vabariigi põhiseadus 1992. § 111. 

https://www.tuuleenergia.online/enefit-green-takes-euries-out/

Kaja.. "Kreml tahab meid survestada energiahindade"...Ei.Ei..Kaja Kallas.22.9.2022

Kaja.. "Kreml tahab meid survestada energiahindade"...Ei.Ei..KajaKallas.
Eesti tarbimine on ligikaudu 1600 megavatti ja Eleringi andmetel on Eesti tootmisvõimsus 1700 megavatti. 1355 megavatti (valdav enamus) tuleb kodumaistest põlevkivitehastest.
Eesti tarbimine on ligikaudu 1600 megavatti ja Eleringi andmetel on Eesti tootmisvõimsus 1700 megavatti. 1355 megavatti (valdav enamus) tuleb kodumaistest põlevkivitehastest.
Peaminister piirkonna suurima eratootja Viru Keemia Grupi, Ida-Viru...peatuspõlevkiviõli Narva.
Peaminister piirkonna suurima eratootja Viru Keemia Grupi, Ida-Viru...peatuspõlevkiviõli

15.9.22 Postimees:”Konflikt peaministriga viis Eesti Energia juhi ametist”

Postimee15_9_2022