Liivi lahte. Häädemeeste ja Kihnu, ümbrusesse tulevad GE-haliade-x-14-mw 260M(!) tuulegeneraatorid. Eesti valitsus hoidis saladust.

Kihnu HaliadeX14 tuuleveski
Liivi lahte Häädemeeste ja Kihnu ümbrusesse tulevad GE-haliade-x-14-mw tuulegeneraatorid. Eesti valitsus hoidis saladust. North Sea Dogger Bank Wind Farm C=Kihnu

Skepast & Puhkim: 260 meetrit!

Tuulepargi kõrgusega eksitamine näitab elavalt, kuidas Enefit Green/EE & Skepast Puhkim kasumi teenimise nimel petavavad.

Kriminaalmenetluse seadustik. Politsei aruanne.

QUOTE Postimees23.01.2022: Kohalikele üks huvipakkuvamaid on ilmselt vaatepilt, kuidas hakkab tuulepark välja nägema Kihnu saarelt või Häädemeeste rannikult merele kiikaja pilgu läbi. “Paneme mudelisse olemasoleva maastiku, mere ja tuulikud täpselt selliste mõõtmetega, nagu nad plaanitud on,” seletas Puhkim.

Juba on valminud pildid ja video 15megavatiste tuugeni­tega, mille kõrgus merepinnast 260 meetrit. Tuleb ka visuaal võimsamate, 20megavatiste kohta, mille kõrgus ulatub umbes 300 meetrini.
Edasi lugemiseks.

Üks võimalus: GE-haliade-x-14-mw.

Kasutatud @ Dogger Bank Wind Farm C.

Dogger Bank Wind Farm C täielik 2026.

Juhataja Kasutatud @ Dogger Bank Wind Farm C (84x)(LINK). & Estonia: Pondera Consult(mitte sõltumatu, müük GE)

GE haliade x 14 mw
https://renewablesnow.com/news/ge-uprates-haliade-x-prototype-to-14-mw-756361/

Eesti valitsus hoidis saladust. Demokraatliku dialoogi vältimiseks.

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus

Karel TölpPDF14.12.2021. a.VK DEC2021

Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 25.6.2020. (ECLI:EU:C:2020:503).

Kõrgus tuleb anda. Luba kehtetu. Vajalikud andmed! Nüüd saame kopeerida Dogger C. ei sobi.

EU Eesti Kohtuasi C-24/19.

&Kaitse Radar. (Eesti stealth) Hight ei ole=Ärge radari 😉

“See praegu loodav kompensatsioonimeede on mõeldud ainult maismaale. Meretuuleparkide suhtes saab seda välja töötama hakata pärast 2025. See 400+ m on siiski arendaja esialgne visioon, praegused riigikaitselised piirangud, mis sellele arendusele on kehtestatud, on oluliselt teised (peast ei mäleta enam, aga mida lähemalt Muhule, seda madalamad). Aga planeeringu protsessi lõpuks on lootust, et vahepeal on ka merelised meetmed välja töötatud ja tulemas.” Rohkem https://arileht.delfi.ee/artikkel/95690163/kaitsevae-selgitus-tuulepargi-osas-neugrundi-harjutusala-on-eriline-ja-tahtis-sinna-tuuleparki-teha-ei-saa

kommentaarid 3.01.2021 Skepast & Puhkim

https://www.jaagupi.eu/SKEPAST_PUHKIM.pdf

kommentaarid Alar Karis 18.01.2022.

https://www.eitapjatuulikutele.eu/ec/

Postimees: Kihnu ümbruses hakkavad sõitma uurimislaevad. Paluge kohtul peatada tegevusi.

image 2

EU Juuni 2021 rikkumisvastaste meetmete pakett.

Loodus: komisjon kutsub EESTIT üles parandama oma keskkonnamõju hindamise norme

Komisjon kutsub Eestit üles viima oma siseriiklikud õigusaktid kooskõlla ELi elupaikade direktiiviga (direktiiv 92/43/EMÜ) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiiviga (direktiiv 2001/42/EÜ), eelkõige seoses metsaraiega Natura 2000 aladel. 

Norra professor tuntud uurimusartikli (Bergen,10.2020)

2020. aasta lõpus kirjutas üks Norra professor tuntud uurimusartikli, SSRN.COM keskkonnas: Ignacio Herrera Anchustegui University of Bergen, Faculty of Law Date Written: October 29, 2020.

Norraka artikli saab alla laadida ka meie lehelt: Lae alla SSRN-id3721147
Alpha Ventus Saksamaal, 60MW tuulepark, ehitati 2010. Aastal ja on 56km kaugusel rannikust või siis Suurbritannias olevad Hornsea projektid, mille puhul on arutlusel ka vabatahtlike rahastus, on 38km kaugusel rannikust. Norras, peagi maailma kõige suuremaks ujuvaks tuulepargiks saav Hywind Tampen (88MW), on rannikust 140km kaugusel. Eestis saaksid 400-meetrised tuulikud olema 10km kaugusel rannast, prektiliselt ilma igasuguse kompensatsioonita. Selles valguses on see artikkel on väga oluline.

Norra tipp-professor loetles üles kõik tähtsamad tuulepargid ja võrdles neid. Mitte kuskil mujal Euroopa Liidus ei ole tuuleparke planeeritud sel moel nagu praegu Eestis. Samuti ei tohiks tuulikud asetseda merepõhjas, nad peaksid hõljuma vee pinnal. Merepinna vibratsioon tapab mere-elustiku.

Kahju hüvitatakse kogukondadele märkimisväärse summa andmisega, täpsemad detailid on selles välja toodud – sisuliselt kolmandik tuulepargi koguväärtusest. Eestis saavad inimesed rattaraja või lasteaia mänguväljaku. Ükskõik, mis see tasu ka ei oleks, inimesed ei aktsepteeri tuulikuid, sest sellisel viisil planeeritud tuulepargid tapavad. See kompensatsioon selgitab, miks vallajuhtidele meeldivad tuulikud, sest nad võtavad selle raha oma “projektide” jaoks. Nad müüvad oma kogukonna välismaalastele maha. Eesti Energia müüb kõik oma pargid edasi. Siin tuleks mõista, et kõik need tehingud on korruptiivse maiguga.

Tuulepargid, mis on inimestele lähemal kui 140 km, ei ole Euroopa Liidus enam aktsepteeritud.

Dogger Bank A, B and C – Asub vahel 130km and 190km Inglismaa lähimates punktides. Kihnu&Häädemeeste 12km!

Kohalikele kompenseeritakse see parkide osanikeks määramisega. Eesti paraku aga müüs oma mereala väga odavalt.

14. juunil salajastel läbirääkimistel kutsus Eesti Energia Häädemeeste valla esindajad tuulepargi “kompensatsioonist” rääkima. Olgu öeldud, et see kõik toimus väljaspool KÕIKI KMH protseduure. Kirja teel “põrgatasid” Pärnu maakonnaga piirnevate valdade juhid just kogu KMH ja planeerimisega seotud probleemide rägastiku ministeeriumile tagasi.

Häädemeeste vallale pakuti 1-3% millestki, milletäpset suurust keegi ei suuda isegi mõistlikult välja öelda olukorras, kus normaalne on 20%. Eelpool on teil võimalik Norra professori artikliga tutvuda, kus on erinevate EL riikide kompensatsioone võrreldud. Eestis käsitletakse kompensatsiooni kui altkäemaksu. Ministeeriumi poolt tuli meile soovitus esitada võimu kuritarvitamise kohta avaldus.

Tsiteerime: “Taani seadusandlus nõuab, et iga projekti arendaja pakuks selle omavalitsuse kohalikele kodanikele, kus infrastruktuur ehitati, võimalust omandada kuni 20 protsenti projekti osakutest”

Jaagupi kalurite sadam on aastateks blokeeritud, et peatada kalurite vastuseis. Tuulikud nõuavad mere erikasutust. Valla turismi hävitab ka ebaseaduslik metsapuude langetamine piki rannikut. On selgelt näha, et antakse panus tööstuse tsooni loomiseks ja inimeste turismi, põllumajanduse ja kalanduse hävitamiseks. Juba aastakümne jooksul on Jaagupi kalasadam liivastunud ebaõnnestunud ELi projekti ja korruptsiooni tõttu. Viimane plaan sadama süvendamiseks peatati valla juhtkonna poolt, kes ajab taga kiiret kasumit. Rahastus süvendamise jaoks on olemas, kuid ometi ei saa praeguses olukorras seda rakendada.

Jaagupi sadama konkurss on energia korruptsioon. email 20.01.2022 https://www.eitapjatuulikutele.eu/jaagupi-sadama-konkurss-2022/

Kihnu=Doggerbank

Dokumente ei ole. Tähed ei ole

https://doggerbank.com/pdf-library/

taotleda kontrollikojale peatada.

S&P

Meil on nii juriidiline kui ka poliitiline kaasus, mida näitasid ka kohalike valimiste valimistulemused. Tänadeks on koostöö laienenud juba 8-le MTÜ-le. Siin on ka majanduslik kaasus, sest tuulegeneraatorite paigaldamine eeldab toetusmeetmeid juba tuulisel Põhjamerel. Inflatsiooni ja rumalate otsusteha muudetakse Eesti riik vaeseks. Kahjuks on siin ka julgeoleku küsimus, sest Saaremaa lääneranniku megatuulepargi sai alguse Putini lähikondlaste rahastusest. Edasi mõelge ise.

info@jaagupi.eu