Kliimamuutuste peatamiseks on palju targem osta tuletõrjeauto kui tuuleveski!

eesti Kasvuhoonegaaside emissioon. Ainus tõeline roheline on roheline mets.
Ainus tõeline roheline on roheline mets.

Peatunud metsatulekahjud on üks suurimaid kliimamuutuste väljakutseid, millega me täna silmitsi seisame. Hiljutised sündmused on näidanud, et tulekahjude ohjeldamine on ülioluline, mitte ainult keskkonna, vaid ka süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise seisukohalt. Värskeimad andmed Euroopa Kosmoseagentuuri Copernicuse Atmosfääri Jälgimise Teenuse (CAMS) poolt näitavad, et alates mai algusest on sadade metsatulekahjude tõttu vabanev süsinikdioksiid ekvivalentne pea 600 miljoni tonniga. See summa moodustab 88 protsenti Eesti kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest, mis tekkisid kõikidest allikatest aastal 2021.

EL-i Copernicuse atmosfääriseire teenistus teatas esmaspäeval, et metsatulekahjud tekitasid 2021. aastal kogu maailmas õhku 1,76 miljardit tonni süsinikku. Venemaa kasvuhoonegaaside heitkogused pärinevad peamiselt fossiilgaasist, naftast ja kivisöest. Venemaa paiskab igal aastal õhku 2 või 3 miljardit tonni CO2 ekv kasvuhoonegaase.  

Vaid kaks inimest sajast teavad vahet miljonitel( 1.000.000), miljarditel(1.000.000.0000) ja triljardil. Inglise keel on erinev. Eriti poliitikud eksivad siin sageli.

miljon. Eriti poliitikud eksivad siin sageli.
miljon. Eriti poliitikud eksivad siin sageli.

 Need numbrid on häirekell, mis peaks meid kõiki julgustama rohkem tähelepanu pöörama metsatulekahjude ennetamisele ja ohjeldamisele. Ehkki süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine kogu majanduses on oluline eesmärk, võib tulekahjude peatamine olla lühiajaliselt veelgi tõhusam viis kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks.

Metsatulekahjud vabastavad atmosfääri tohutul hulgal süsinikku, mida metsad on aastate jooksul sidunud. See toob kaasa olulise süsiniku lisandumise, suurendades seeläbi kliimamuutuste mõju. Kuna metsatulekahjud võivad kesta kaua ja neid on sageli keeruline kontrolli all hoida, on oluline teha kõik endast olenev, et takistada nende puhkemist või kiiresti reageerida, et neid kontrollida.

Metsade kaitse ja tuleohutusmeetmete rakendamine on esmatähtis. See hõlmab ennetavate meetmete võtmist, nagu metsade korralik hooldamine, tuleohtlike materjalide eemaldamine ja teadlikkuse tõstmine metsatulekahjude riskidest. Lisaks on vaja investeerida tulekahjude varajases avastamisesse ja tõhusasse reageerimisse, et piirata nende levikut ja mõju.

Samuti on oluline kaasata kohalikke kogukondi, vabatahtlikke ja asjaomaseid ametiasutusi metsatulekahjude ennetamise ja kontrollimise jõupingutustesse. Teadmiste ja kogemuste jagamine ning ressursside ühine kasutamine aitavad tagada tõhusama ja kiirema reageerimise, et vältida metsade hävitamist ja suuri