EMAIL_LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a.

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Austatud minister Keit Pentus-Rosimanus! Manusest leiate meie kirja, mis kritiseerib Teie poolt kujundatavat planeerimiskultuuri, mis puudutavad Liivi lahe tuuleparke ja selle eriplaneeringuga planeeritavat kaabliühendusi. Tuletame Teile meelde, et valimistulemustega andsid Häädemeeste inimesed selgelt märku, et eelmise vallavanema (K. Tölp) juhtimisstiil ei vastanud vallarahva ootustele. Juhime tähelepanu, et Teie soovite oma avaldustega sisulise planeeringu vahele jätta, aga endine vallavanem ütleb, et planeering on algusest peale puudulik.

Rahandusministeerium Planeeringute osakond
Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122
info@rahandusministeerium.ee
21.12.2021.a.

Austatud minister Keit Pentus-Rosimannus!

Manusest leiate meie kirja, mis kritiseerib Teie poolt kujundatavat planeerimiskultuuri, mis puudutavad Liivi lahe tuuleparke ja selle eriplaneeringuga planeeritavat kaabliühendusi. Tuletame Teile meelde, et valimistulemustega andsid Häädemeeste inimesed selgelt märku, et eelmise vallavanema (K. Tölp) juhtimisstiil ei vastanud vallarahva ootustele. Juhime tähelepanu, et Teie soovite oma avaldustega sisulise planeeringu vahele jätta, aga endine vallavanem ütleb, et planeering on algusest peale puudulik.

LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a.PDF

http://www.jaagupi.eu/LIIVI_LAHE_ERIPLANEERING_21dec2021.pdf

Rahandusministeerium Planeeringute osakond

Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122

info@rahandusministeerium.ee

21.12.2021.a.

Palume Teil järgnevatel põhjustel meretuulepargi jaoks vajalike kaablite planeerimisega edasi mitte liikuda:

Minister Keit Pentus-Rosimannus (07.12.2020.a.) kirjutab oma Facebooki seinal järgnevalt: ”Aga. Lühiajalise leevenduse kõrval peab olema lahendus praeguse probleemi põhjusele. Meie regiooni peamine pudelikael on tootmisvõimsuste vähesus. Võime järgmise viie aasta eelarve kõik toetusteks laiali jagada, aga kuni algpõhjus jääb tähelepanuta, ei muutu olukord paremaks. Seda valdkonda veab majandusminister, kellel küllap on käed-jalad tööd täis ja vast saame varsti ettepanekutest kuulda. Millele on lahendust vaja? 1. Kuidas kiirendada taastuvenergia võimsuste loomist? Mõned mõtted. Liivi tuulepargiga oleks võimalik kiiresti edasi liikuda. Kahe riigifirma, Eleringi ja Eesti Energia vahelise piinliku kohtuvaidluse lõpetamine annaks võimaluse Tootsi tuulepargiga alustada.”

Keit 1024x742 1

Vahetult pärast seda poliitilist avaldust tulid Enefit Greeni ning Skepast ja Puhkimi esindajad Häädemeestele oma kiirplaane tutvustama. Kuuldavasti ei osanud nad öelda isegi et, milline vool on kaablites või kuidas kaablid hakkaksid Liivi lahe merepõhjal olema.

Ka ei ole tänaseni selget vastust, et kas kaabel tahetakse tuua Jaagupi sadamasse või Ikla piirkonda, kust möödunud aasta RMK raied said alguse. Mäletate?

Tsiteerime Häädemeeste eelmise vallavanema, Karel Tölpi, poolt 14.12.2021.a., Häädemeeste vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele saadetud informatsiooni ühte punkti:

13. Tuulikud. Pärnumaa merealaplaneering oli pilootprojekt ja selle koostamisel öeldi, et planeeritakse kogu mereala vajadusi arvestavalt. Tegelikkuses oli riigi jaoks varjatud plaan, kogu selle planeerimise mõte oli merealale tuulikute ala määratlemine. NB! Oleme koos teiste Pärnumaa KOV-idega taotlenud Peaministrilt planeeringu tühistamist tuulikute osas ja liita see üleriigilise planeeringu osaks, kuid vastus oli konkreetne EI. Miks? Seepärast, et riigil on kohustus taastuvenergia % osas ja nad hoiavad kümne ja enama küünega kinni, et saaks kuskile tuulikud püsti panna. Ka ehituslikult on siinne piirkond üks odavamaid.”

Kõik saavad aru, et käesolev Liivi lahe meretuulepargi planeering on igal tasandil mäda. Nii ministeeriumi kui ka Pärnu maakondlikul tasandil tunnistatakse, et on mäda. Eesmärk sellisel viisil jätkata saab olla ainult korruptiivne ning mida pikemalt jätkata seda sügavamasse mülkasse jõuate. Meie teame, teie teate – kõik teavad.

NÜÜD KAABLITEST

1. Kaableid ei ole vaja planeerida ebakindla tulevikuväljavaatega ning teadmata konfiguratsiooniga tuuleparkide jaoks. Teie poolt aktsepteeritud Pondera Consult1 uuringud võtavad hinnanguliselt 10 aastat aega.

1 1024x691

Allikas: https://www.rvo.nl/

Tsiteerime: “ELWINDi eelteostatavuse uuringu viivad läbi Eesti ettevõte Hendrikson & KO ning Hollandi ettevõte Pondera Consult. Selleks analüüsitakse erinevaid ligikaudu 200 ruutkilomeetri suuruseid piirkondi Läänemeres, eeldades tuulikute toodanguks 5-7 megavatti ruutkilomeetri kohta. Meretuulepargi suuruseks kavandatakse 700 kuni 1000 megavatti ehk aastane toodang peaks olema üle kolme teravatt-tunni.”

Siit näete ära, millises järjekorras teie kolleegid Hollandis ja Taanis tuuleparke planeerivad2:

2 1024x550

Allikas: https://www.rvo.nl/

Järelikult ei alustata meretuulepargi planeerimist eriplaneeringuga planeeritavast kaabliühendusest nagu Teie seda eeldate.

2. Austage palun Eesti Vabariigi põhiseaduse § 5 3. Projektid peavad olema ka majanduslikult õigustatud.

3. Austage EL eegleid ka sellega, et piiriülese mõjuga projektid valmivad koostöös naabri(te)ga. Järelikult tuleb välja selgitada ja lätlaste plaanid, sest kaks merekaablit ei ole enam majanduslikult otstarbekas.

3. Värske uurimus4 näitab, et merekaablid mõjuvad mereelustikule nagu “elektriaed” kalade rändele.

Eesti teadusuuringute koostajad tunnistavad, et elektromagnetväljade mõju näiteks veeimetajatele (hüljestele) ja nahkhiirlastele on tegemata, aga ka eelpool toodud elektromangnetväljade mõju käsitleva uuringuga ei ole samuti arvestatud. Ärge palun korrake selliseid vigu omal ajal tehti näiteks tammide rajamisega, mis blokeerivad nii rännet kui ka veevoolu. Uurige palun kaablite mõju Euroopa Liidus kujunenud praktikate järgi.

4. Palume maandada riske meie haprale, uurimata rannajoonele.

Kaardistage kõigepealt merepõhi, sest seal leidub nii anumaid tundmatute keemiliste ühenditega, bioloogilisi kui ka ajaloolisi väärtusi.

Palun tutvuge: AHIS (avalik HIS) (vta.ee)

Võtame ette näiteks Natura20005 kaardid. Natura2000 kaardil olevad andmed Eesti kohta on pettus. Toome ühe näite: Euroopa Liidus rangelt kaitse all olevaid ja toitumisahela viimasesse otsa kuuluvaid hülgeid, ei ole kaardistatud! Järelikult ei ole Eestis kaardistatud kogu nende toiduahelat (kalad, kalade kudealad jne). Seda ei ole tehtud korruptiivse planeerimise tõttu. Enne tuuleparkide planeerimist peame kaardid kaasajastama. Sh. ka HELCOM-i kõrgelt kaitstud elupaigad ja nimekirjad on eksitavad. Natura2000 või HELCOMi kaart ei kehti ja vajab esmalt värskendamist. Vigase planeeringuga on rikutud paljusid Euroopa Liidu leppeid ja Läänemere lepet, mis kohustavad avatud teadust kasutama ja kaarte uuendama. See, et teil ei õnnestunud kõike kaardistada, ei tähenda kindlasti, et võite ära jätta!

Eesti riik ei saa jätta kogu Eesti merealade planeeringut omavahel vaäga selgelt seotud pooltele. Viitame, et KAPO uurimise all olnud Saare Wind Energy üks osanikest oli Pärnu merealade planeeringu koostanud Hendrikson ja Ko. juhtiv spetsialist.

Tsiteerime: Planeeringu väljatöötamiseks ja koostamiseks moodustati töögrupp. Selles osalesid tellija esindajatena Pärnu maavanem Andres Metsoja, maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Heiki Mägi, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, planeeringunõunik Raine Viitas ja territoriaalplaneeringu peaspetsialist Aive Sepa. Töövõtja Hendrikson ja Ko OÜ esindajatena üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja Pille Metspalu, juhtiv planeerimisspetsialist Marika Pärn ja keskkonnakorralduse osakonna juhtiv spetsilist Kuido Kartau6. Planeeringulahenduse väljatöötamisel osalesid kalanduse ekspert Markus Vetemaa, tuuleenergeetika ekspert Ain Kull, mere elupaikade, kaitsealade ja kaitstavate liikide ekspert Georg Martin.”7

Väidetavalt lõppes töösuhe temaga jaanuaris 2017. a., aga Saare Wind Energy loodi juba 2014.a. Ükskõik, kui juriidiliselt „puhas” see ka poleks…8 on venelastel sügavam huvi tuuleparkide vastu, mis omakorda on selges seoses ka gaasienergiaga.

Sama „juhuslikult” ostab, Nord Streami ehitamisega kuulsust kogunud, Van Oord9 Saare Wind Energy OÜ osakud. Globaalselt tegutsev emaettevõte on selgelt väga heades suhetes nii venelaste10 kui ka araablastega.

Selle asemel, et Eesti idapiiri ehitada hoitakse nüüd Eesti riiki aktiivsena hoopis läänepiiri ehitades, mis ei ole mitte ühelgi ei majanduslike ega ka riikaitseliste huvidega seotud.

NATO on hiljuti muutnud oma strateegilisi meetmeid ning Eesti Vabariigi valitsusel oleks aeg nendega tutvuma hakata, lõpetada tuuleparkidega mängimine ja adapteeruda tänase geo-poliitilise olukorraga. Kui probleemi eitamist jätkatakse, siis on meil õigustatud küsimus, et kelle või millise riigi huvides?

Palun tutvuge:

nato 1024x302

Allikas: https://www.politico.eu/article/submarine-cables-europe-lisbon-eyes-undersea-investment-bolster-tech-infrastructure/

Austage palun Eesti riigi majanduslikke ning julgeolekulisi huve. Teie projekti tähtaeg on möödas. Inflatsiooni ajal riigi ülekulude tekitamine on ohtlik! Vaid sammu kaugusel on roheflatsioon, mis põhjustab rahutusi ning kukutab järgmistel valimistel teie valitsuse.

EL laguneb, kui intress jõuab 7%-ni. Intress peab alati olema kooskõlas inflatsiooniga. Tänavu novembris ületas Eesti viimase aasta inflatsioon pea kahe kordselt EL keskmise!

5. Hoiatame teid, et te ei pakuks energiaettevõtetele riiklikku toetust. See probleem on terves Euroopa Liidus teravalt üleval. Jälgime seda, et täidaksite EL liidu sellekohaseid reegleid ega üritaks neist mööda minna. Usume, et see pole siiski juhus, et peate praegu võõrkeelset dokumenti aluseks võtma: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation_et

eu eesti
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation_et

6. Palume teil koostada tuuleparkide kohta käiv riskiarvestus, reserv (sh. Vastavalt inflatsioonimuutujale) ja koostada kompensatsioonimehhanism ning tutvustada seda meile.

Igal uuel otsusel või rajatisel on mõju. On suur vahe, kas osta näiteks kallid või odavad kaablid. Seetõttu palume arvestada kõrgkvaliteediliste mere- ja maakaablitega. Palume esitada plaan ka selle kohta, kui kaabel, tuulik jne. Või mõni teine tuulaprgiga seotud rajatis mingil põhjusel lõpetab funktsioneerimise või on lõplikult amortiseerunud (eluiga läbi). See peab kajastuma ka energiafirma raamatupidamises.

Küsime seda seetõttu, et sisuliselt on kõikide tuuleparkide ehitamise ja lõpetamisega seotud riskid käsitlemata. Lääne-Euroopa praktika näitab, et tihti mure jääb objekti otsesesse mõjualasse jäävale vallale. Hetkel näitate, et vallal on võimalik saada kasu, aga see on pool tõde. Seega soovime ette näha plaani, mis saab tuulepargi rajatistest hinnanguliselt 15-30-ne aasta pärast või kui tuulepark või selle osad ei hakka funktsioneerima või lõpetavad mingil põhjusel funktsioneerimise. Soovime näha, et Häädemeeste valda ei jäeta selle murega üksi.

Kuidas ennetada neid niske: https://www.basec.org.uk/news/2019/9/19/mitigating-the-lifetime-environmental-impact-of-cables/ Igale loale peab olema lisatud spetsifikatsioon.

7. Palun järgige: “Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation”

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_en.pdf

Teie eriplaneering ei austa EL ettekirjutusi ega kokkuleppeid. Rahvusvalelisi leppeid tuleb alati esmajärjekorras austada.

Elektrivõrgu ja kaabelduse ettekirjutus:

https://fsr.eui.eu/publications/?handle=1814/66431

https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/wholesale-energy-market/electricity-network-codes_en

Palun teavitage meile, et austate rahvusvahelisi leppeid ja kogukonna soovi teha vastutustundlikke otsuseid, mis põhinevad avatud teadusel. Palun austage ELi kalapüügihüvitise suuniseid (EU Fishing Compensation guidelines). Hetkel näeme, et plaanite Läänemere leppe11 esimestest punktidest mööda minna. Ohustatud on EL kõrgendatud kaitse all olevate hüljeste toitumisahel (kalakudealad, kalad jne.)

Vastasel juhul peame kahetsusega tunnistama, et oleme sunnitud EL tasandil kaebuse esitama.

Palume Häädemeeste vallal jälgida EL reegleid ning koalitsioonilepet.

Peatage tuuleparkide planeerimine. Andke Häädemeestele võimalus ellu jääda. Olge realistlikud ja kohanege geo-poliitilise tegelikkusega.

MTÜ JAAGUPI SADAM

MTÜ PUHAS SILMAPIIR

1Eesti ja Läti ühine meretuulepargi arendamise projekt sai tuule tiibadesse – Ärileht (delfi.ee)

2Accelarating South Korean offshore wind through partnerships (rvo.nl) ; © 2020 COWI A/S, Aegir Insights, Pondera Consult. All rights reserved. ISBN 978-3-00-068843-0.

3https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002

4 Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) from Submarine Power Cables Can Trigger Strength-Dependent Behavioural and Physiological Responses in Edible Crab, Cancer pagurus (L.); Published: 17 July 2021; https://www.mdpi.com/2077-1312/9/7/776

5https://natura2000.eea.europa.eu/

6https://www.eaia.eu/cb-profile/71-kuido-hendrikson-ee

7https://maakonnaplaneering.ee/143

8https://www.err.ee/910043/kapo-hinnang-pani-poliitikud-saare-wind-energy-hiigeltuulepargile-punast-tuld-naitama

9https://www.nord-stream2.com/media-info/news-events/nord-stream-2-and-joint-venture-boskalis-van-oord-sign-a-letter-of-intent-for-rock-placement-62/

10https://www.smit.com/projects/detail/kursk.html

11https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf?fbclid=IwAR0yvYCjWHrVEW0kf7lWQReQV90MKQmIipi_9QB08iaybk0wuJvfHpX4jho Declaration of the Ministers of Environment, Maritime Economy, Agriculture and Fisheries of Baltic Sea Member States and of the Commissioner for ‘Environment, Oceans and Fisheries’

Taotleme merealade praeguse planeeringu lõpetamist, kuna Eesti merealade planeeringuprotseduuriga on rikutud Euroopa Liidu reegleid, Läänemere lepingut ja andmekaitse seadust.

==

UPDATE27.12.2021

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Uus tuulepark? TTJA alustas Pärnumaa meretuulepargi rajamise menetlusega

https://arileht.delfi.ee/artikkel/95497065/uus-tuulepark-ttja-alustas-parnumaa-meretuulepargi-rajamise-menetlusega

https://www.eitapjatuulikutele.eu/hendrikson/
rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Madis Müller: Roheinflatsioon! kiire hinnatõus jätkub ka tuleval aastal https://www.eitapjatuulikutele.eu/roheinflatsioon/
tuul