Linnukaitsjad ähvardavad meretuuleparkide ehituse seisata.

Kõikide Eesti avameretuuleparkide ehitus võib enam kui kaheks aastaks seiskuda, sest ornitoloogiaühing soovib laiendada merelindude kaitsealasid. Hahk ja mustvaeras on kaks liiki paljudest, mida ornitoloogid tahavad Eesti rannikul kaitsta. Iga viies Põhja-Euroopas elav mustvaeras läbib rändeteel Eestit. Hahk on üle ilma väljasuremisohus. Samal ajal kavandavad ärimehed Eesti vetesse mitme miljardi euro suuruseid rahapaigutusi, et ehitada avameretuulepargid. Need peaksid tulema Liivi lahte, Saaremaa läänerannikule ja Hiiumaast põhja poole. Tuuleparkide kiire väljaehitamine on ka valitsuse tähtis poliitiline eesmärk. Linnukaitsjad on põrkunud ärimeeste ja poliitikutega.

Kõikide Eesti avameretuuleparkide ehitus võib enam kui kaheks aastaks seiskuda, sest ornitoloogiaühing soovib laiendada merelindude kaitsealasid.

Hahk ja mustvaeras on kaks liiki paljudest, mida ornitoloogid tahavad Eesti rannikul kaitsta. Iga viies Põhja-Euroopas elav mustvaeras läbib rändeteel Eestit. Hahk on üle ilma väljasuremisohus.

Samal ajal kavandavad ärimehed Eesti vetesse mitme miljardi euro suuruseid rahapaigutusi, et ehitada avameretuulepargid. Need peaksid tulema Liivi lahte, Saaremaa läänerannikule ja Hiiumaast põhja poole. Tuuleparkide kiire väljaehitamine on ka valitsuse tähtis poliitiline eesmärk. Linnukaitsjad on põrkunud ärimeeste ja poliitikutega.

Eesti koostas mereplaneerimiskaarte ilma lindude, hüljeste ja lõheta! EL nõuab uuesti tegemist.

Kirjutasime Alar Karisele ja S&P-le, et nad kasutasid tühje võltsplaneerimiskaarte.

Email Skepast & Puhkimil Liivi lahe tuulepargi KMH 3.1.2022

Letter to the Estonian president Alar Karis on the Estonian wind farm sea-planning exploit. 18.01.2022.

Kirjutasime EL-ile, et Natura kaardid Eestis olid tühjad ja KMH protseduurid vajavad ümbertegemist.

Letter EC President Ursula Von der Leyen.

12.04.2022 EU Contribution EU Call for evidence energy consultation.

 

register:https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/screen/home?lang_code=en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/inf_23_525

Eestile (INFR(2022)2175),…, kuna need riigid ei ole järginud merestrateegia raamdirektiivi (direktiiv 2008/56/EÜ). Direktiivi eesmärk on kaitsta ELi meresid ja ookeane ning tagada nende ressursside säästev kasutamine.

Direktiivi kohaselt pidid liikmesriigid oma seireprogrammid ja meetmeprogrammid vastavalt 15. oktoobriks 2020 ning 31. märtsiks 2022 läbi vaatama ja neid ajakohastama.

Asjaomased liikmesriigid ei esitanud komisjonile ettenähtud tähtajaks aruandeid oma meetmeprogrammide läbivaatamise kohta. Bulgaaria ja Malta ei saatnud ka aruandeid oma seireprogrammide läbivaatamise kohta.

Seepärast otsustas komisjon saata täna Bulgaariale, Horvaatiale, Küprosele, Taanile, Eestile, Kreekale, Lätile, Leedule ja Maltale ametliku kirja. Neil on nüüd tekkinud puudustele vastamiseks ja nende kõrvaldamiseks aega kaks kuud. Kui rahuldavat vastust ei esitata, võib komisjon otsustada saata põhjendatud arvamuse.

Nature: Commission calls on ESTONIA to effectively manage its Natura 2000 sites
The Commission is calling on Estonia (INFR(2022)2002) to take measures to manage its Natura
2000 sites to respect obligations under the Habitats Directive (Directive 92/43/EEC). Under the
Habitats Directive, Member States must set specific conservation objectives and measures for
habitats and species present in special areas of conservation (SAC) to maintain or restore them to
favourable conservation status at national biogeographical level. These are key requirements to
protect biodiversity across the EU.

Tuulepargid on Venemaal asutatud Venemaa Kalingradi mere ääres.

Uues NATO Läänemere sõjatsoonis ei ole Venemaa algatatud SWE tuulepark võimalik.

Energiamonopolid rikuvad eeskirju.

Euroopa Komisjon annab Eesti kohtusse

https://majandus.postimees.ee/7814721/euroopa-komisjon-annab-eesti-kohtusse

Tuulepargid on Liivi lahel majanduslikult elujõulised. Sõjaväe soovimatu uues Läänemerel. Keskkonnaplaneerimise segadus, mille põhjuseks on mitmetasandiline riigi korruptsioon.