MAIL 16/11/2021 Vastus riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele…UPDATE:Tõnis Mölder astub homme ministrikohalt tagasi.

haademeeste_enefit_green1
MAIL 16/11/2021 Vastus riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele.

UPDATE:16/11/2021: ERR: Keskkonnaminister Mölder astub kolmapäeval tagasi!

UPDATE 14.12.2021: Taotleme merealade praeguse planeeringu lõpetamist, kuna Eesti merealade planeeringuprotseduuriga on rikutud Euroopa Liidu reegleid, Läänemere lepingut ja andmekaitse seadust.https://www.eitapjatuulikutele.eu/hendrikson/

MAIL 16 Nov 2021 11:35:55

Vastus riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele:
https://adr.rik.ee/ram/dokument/11173307
KA-JUH-13/154-3
Jaak Aab
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika tn. 1
10122 Tallinn
16.11.2021.a.
Palume teil Eesti Energia poolt esitatud riigi eriplaneeringu taotlus tagasi lükata järgnevatel
kiireloomulistel põhjustel:
Riigi eriplaneeringu protseduur on aktuaalne julgelt enam kui 10 aastat. Palun tutvuge:
https://liivimeretuulepark.ee/en/
Hiljuti ilmus alljärgnev artikkel. Eesti Energia (edaspidi: EE) sõlmis nõustamislepingu järgmiseks 10 aastaks.
Eesti riik leppis Pondera Consultiga kokku 10 aastat. Milleks nüüd kiirustada? Te ei plaaninud hädaolukorra
plaane. https://arileht.delfi.ee/artikkel/94567443/eesti-ja-lati-uhine-meretuulepargi-arendamise-projekt-sai-tuule
tiibadesse
Eriplaneeringu taotluse tegelik põhjus on korruptsiooni varjamine ning seadustest mööda hiilimine.
Teie ministeerium ei tohiks väärtegusid riikliku eriplaneeringuga premeerida.
Esiteks on Eesti Energia omandisse ostetud mitmeid, ilmselt mitte juhuslikult, Jaagupi sadama vahetus
läheduses asuvaid kinnistuid (Eesti Energia Aktsiaselts (10421629) – teatmik.ee nt. 21303:001:0200 ja
21303:001:0201 jpt.)
Jaagupi sadam on üks seitsmest kalasadamast, kust kaluritel peaks olema võimalik pääseda Liivi lahele, aga
paraku saadavad seda sadamat juba pikki aastaid ainult skandaalid. Fakt, et kaluritel pole olnud võimalik sealt
sadamast juba palju aastaid normaalsel viisil merele pääseda.
Samuti rikuvad energiafirmade ootused ära ka käimasoleva sadamakonkursi
(https://haademeestevald.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/RNuYFT5YiNSu/content/id/32365970?
redirect=https%3A%2F%2Fhaademeestevald.kovtp.ee).
Pakutav leping on vastuolus selle eesmärgiga, mille vallavolikogu kevadel kinnitas. Lepingu koostas varasema
sadamaskandaaliga tuntust kogunud Siim Suursild (https://tv.postimees.ee/4384527/radar-parnu-abilinnapea
osavad-pria-skeemid).
Kalureid ei ole lepingus isegi mainitud ning osalejatelt oodatakse suurt investeerimisvõimekust. Sellise
lähenemisega saavad kaluritest töötavad orjad, nagu põllumehed, kellel pole maad. Üle kümne aasta olete Liivi
lahe tuuleparki kavandanud ning sama kaua on blokeeritud ka Jaagupi kalasadamat!
Kas selline lõputu planeerimine on selleks, et kohalikku majandustegevust piirata? Sisuliselt propageerite
(tagaukse) korruptsiooni, mis põhjustab äärmuslike valijatega põgeneva valla.
Selles artiklis on mainitud, et tuulepargi kompensatsioon ei toimi. Aga loomulikult ei saagi toimida, kui ise loote
nõrga juriidilise juhtumi ja sunnite kõiki võitlema! https://www.err.ee/1608403010/maris-lauri-tombas-tuulikute
talumistasu-plaanile-pidurit
Euroopa seisab vabaturu ettevõtluse eest. Ärge palun reklaamige riigiettevõtteid. Põhiseaduse artikkel 5 nõuab
majanduslikku toimimist, aga sadamate blokeerimine seda pole. EE mobiliseerib hirmuga. Investeeringuid pole
jäänud. EE investeeringud on lubade ja toetuste loterii.
Ühendame oma faktid Enefit Greeni prospekti ja seadustega. Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse
2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav finantsinspektsioonis. Palun tutvuge: https://eur-lex.europa.eu/legal
content/EN/TXT/?uri=celex:32017R1129
Prospekt: https://enefitgreen.ee/.resources/green/webresources/assets/pdf/Prospectus_ENG.pdf
Prospekt lubab kiiret kasumit. Ei mainita 10-aastast hädaolukorra planeerimist. Esitasime palju küsimusi riskide
kohta, mida prospektis ei sisaldu. Prospektis ei ole tehtud reserve järgmisteks asjadeks: dekomisjoneerimine
(EE ignoreeris seda küsimust, aga ühiskond nõuab puhastust). Enefit Greeni väärtus ja võimalused sõltuvad
„hädaolukorra” lahendamise plaanidest.
Merejää küsimust samuti ignoreeriti. Palun tutvuge: https://scitechdaily.com/field-research-shows-icing-can-cost
wind-turbines-up-to-80-of-power-production/
Tuult ignoreeriti. Palun tutvuge: https://www.pnas.org/content/11 8/27/e2103875118.abstract Tuuleparke ei saa
lihtsalt teineteiseteise kõrvale/taha ehitada. Erinevad energiaettevõtted ja/või riigid võistlevad läänetuule nimel.
Kliimamuutuste korral 32% vähem tuult. Palun tutvuge: https://www.cnbc.com/2021/09/29/sse-says-low-wind-dry-conditions-hit-renewable-energy-generation.html
Hädaolukorra planeerimine on risk. Prospektis teadaolevaid riske ei näidatud. EE peab looma reservi ja mitte
hasartmänge looma (Tegevusload ja majandustegevusteated: Majandustegevusteade HKK000275 –
Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine. Allikas: https://www.teatmik.ee/et/personlegal/10421629-Eesti
Energia-Aktsiaselts)
Investoreid on valesti informeeritud. Kas Eesti Energia teavitas teid?
Te lõhestate ühiskonda ning alternatiivsed majandusinvesteeringud peatatakse. Rohkem(häid)inimesi lahkub
vallast kui juurde tuleb.
Palun lugege näiteks Ohaka Energia OÜ vastuskirja: http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?
o=406&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=ohaka%20energia
Ka Ohaka Energia tahtis vesinikutehasega Jaagupisse tulla:
https://www.4coffshore.com/windfarms/estonia/ohaka-energia-o%C3%BC-estonia-ee35.html
Palun tuletage ka seda meelde: https://adr.rik.ee/ram/dokument/10998765
Seni võimul olnud valimisliit sai valimiskaotuse just eelpool toodud põhjustel ning uus kolmikliit allkirjastas
koalitsioonilepingu. Ühtlasi lepiti kokku selles, et soovitakse rakendada teadust, millest teie soovite mööda
minna.
Eirate ka seadusandlust, sest kõrgepingekaablid nõuavad riiklikku planeerimist. Teil tuleb enne plaanide
kinnitamist tutvuda ka Euroopa Liidu energiaregulatsiooniga:
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Energy%20guidance%20and%20EU
%20Nature%20legislation.pdf
Kaosest, mis on tekitatud Eesti merealade planeerimisega, langeb osavastutus ka Eesti Energiale.
Euroopa Liidu kliimaseadus ei kätke endast kiireloomulisust. ÜRO kliimamuutuste konverents COP 26 ei toonud
kaasa ka raskeid süsinikupiiranguid. Seega pole põhjust ka kiirustada.
Eesti kliimaeesmärgid seavad EL-i kliimaseadus (määrus (EL) 2018/1999) ja Eesti riiklik energia- ja kliimakava
2030 (NECP). Need on NORMAALSED poliitikaeesmärgid ja nõuavad seetõttu tavapärast planeerimist.
https://www.iea.org/policies/12146-estonian-national-energy-and-climate-plan-2030-necp
Hädaolukorra planeerimine lõpetab tavapäraste plaanide tegemise, mida NECP2030 jällegi nõuab!
Palume Teil Eesti Energia poolt esitatud taotlus tagasi lükata.

UPDATE:16/11/2021

Keskkonnaminister Mölder astub kolmapäeval tagasi!

image
https://www.err.ee/1608404870/keskkonnaminister-molder-astub-kolmapaeval-tagasi
haademeeste enefit green1
https://www.aripaev.ee/uudised/2021/11/17/lahkuva-ministri-uks-oli-alati-valla-toostuslobistidele-ja-ainult-neile?

Isiklikel põhjustel ametist lahkunud keskkonnaministrit Tõnis Möldrit saadavad erakonnakaaslaste meeleliigutuslikud meenutused tema suurest kaasamissoovist ministeeriumi poliitika juhtimisel, asjaosalised ütlevad, et see pole aga tõsi. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) juhatuse esimees Tarmo Tüür tõdes, et minister Mölder läheb ajalukku sellega, et ei kohtunud kordagi Eesti keskkonnaorganisatsioonidega. “Aga see on aus ja läbipaistev poliitika, vähemalt ei ole ta imiteerinud keskkonnaühenduste hääle kuulamist või looduskaitseliste seisukohtadega arvestamist,” ütles ta. Jutt kõigi osapooltega Loe pikemalt Äripäeva veebist:

Uus keskkonnaminister…