MAIL 20/09/2021 RE: Valimised 2021: MTÜ Rannamänniku kaitseks küsib.

Valimised 2021
MTÜ Rannamänniku kaitseks küsib

UPDATE! RB STOP!!

image 33

https://arileht.delfi.ee/artikkel/94704409/rail-baltica-valmimine-lukkub-aastaid-edasi-kuid-tegijad-ise-naevad-sellel-ka-positiivset-moju

Subject:RE: Valimised 2021: Häädemeeste valla elukeskkonda ja loodust puudutavad küsimused/
Disposition-Notification-To:

1. MTÜ Rannamänniku kaitseks küsib:

Kuidas suhtute Liivi lahte planeeritavatesse meretuuleparkidesse? Millised on teie hinnangul mõistlikud tuulikute kaugused, kõrgused ja kogused? Kuidas näete tuuleparkidest tekkiva tulu jagamist valla ja valla elanike vahel?”

See on trikiga küsimus ning soovitame sellele küsimusele mitte vastata.

Kohe selgitame miks ja milles seisneb “trikk”.

Euroopa Liidu seaduste ja reeglite kohaselt peavad tuuleparkide kõrgused kui ka teised näitajad olema teadustööde raames välja selgitatud: https://www.eitapjatuulikutele.eu/new-eu-windmill-directive-for-estonina-windfarm-planners/

Kõikide nende näitajate väljaselgitamine võtab julgelt dekaadi kuni valitsus ja energiaettevõte saavad milleski üldse kokku leppida. Seega võib julgelt väita, et järgmised 10 aastat kuuleme, kuidas tuulepark kohe-kohe tuleb (umbes nii nagu Rail Baltica-ga…) ja meenuvad nii Hiiumaa kui ka mitmed Hollandi kohtukaasused.

Muu hulgas sõlmisid ministrid Jānis Vitenbergs ja Taavi Aas vastastikuse mõistmise memorandumi, mille kohaselt peaks projekt valmima 2030.

Allolev skeem selgitab, et kui kaua võtab tuulepargi kavandamine aega:

image 25

Allikas: Pondera Consult. ISBN 978-3-00-068843.

Available on the Dutch RVO Ministry Https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/Accelerating%20Offshore%20Wind%20South%20Korea%20May%202021.pdf

& https://jaagupi.eu/Accelerating%20Offshore%20Wind%20South%20Korea%20May%202021.pdf

Möödunud nädalal ilmus alljärgnev artikkel:

https://arileht.delfi.ee/artikkel/94567443/eesti-ja-lati-uhine-meretuulepargi-arendamise-projekt-sai-tuule-tiibadesse

Tsiteerime:

Tulemused peaksid selguma käesoleva aasta lõpuks ning uuringust lähtudes saab tuleval aastal langetada otsuse, millisesse Läänemere piirkonda tuulepark rajatakse.”

ELWINDi eelteostatavuse uuringu viivad läbi Eesti ettevõte Hendrikson & KO ning Hollandi ettevõte Pondera Consult.

Selleks analüüsitakse erinevaid ligikaudu 200 ruutkilomeetri suuruseid piirkondi Läänemeres, eeldades tuulikute toodanguks 5-7 megavatti ruutkilomeetri kohta.

Meretuulepargi suuruseks kavandatakse 700 kuni 1000 megavatti ehk aastane toodang peaks olema üle kolme teravatt-tunni.”

Allolev skeem aitab Teil mõista, et kuidas näeb välja tuuleparkide kavandamise protsessiahel:

image 26

Allikas: Pondera Consult(https://www.eitapjatuulikutele.eu/tuule-pohitoed/)

Täna oleme ahela esimese lüli juures. Aga MTÜ Rannamänniku kaitseks soovitab “hüpata” kohe ahela 7-nda lüli juurde – jättes kõik eelnevad lülid vahele! MTÜ soovitab jätta vahele selle, milles valitsus kokku leppis ja seda on väga palju puudu!

Toome näited, et esimene ahel on asukoha valik ning sealt edasi tulevad tuulenäitajad…

See omakorda näitab, et tahtes tuuleparki tuleb ka tuult vaadata, aga meie pargi asukoht on piiril juba kokku lepitud ning sellisel juhul ükski teine park ei saa selle taha jääda! Miks? Sest iga eelnev “park” püüab tuule kinni! Läänetuul on meretuulepargi jaoks oluline nagu hapnik inimesele. Ja kui tuulepargi taga on omakorda tuulepark, siis seal ei ole enam tuult mida püüda! Kahjuks! 🙂

Milles seisneb vastutus? Toome hüpoteetilise näite: vald nõustus saja 150m kõrguse tuuliku püstitamisega. Hiljem selgub, et vallaga kokkulepitud mõõtudega tuulepark tekitab elanike jaoks väljakannatamatut müra, siis vald vastutab (tekkivad nõuded saab vallale esitada) ning siis ei ole enam vahet, et kas vallavalitsuse “peakontor” asub Uulus, Tahkurannas, Häädemeestel või Iklas.

Selliste küsimuste “köök” ei asu Häädemeestel. Selliseid küsimusi keedetakse-küpsetatakse Tallinnas.

Me ei soovita inimestel tuuleparkide poolt/vastu hääletada nagu MTÜ (= “energiaühistu”) šarmantsel viisil tahaks.

Kandidaadid, kes soovivad ja soovitavad vältida demokraatlike protseduure ei vääri valimist!


Jälgige oma valimislubadusi ja mis tegelikult sunnib ühte metsa kaitsvat organisatsiooni nüüdseks juba kolmandat korda tuulepargi kompensatsioonist rääkima?! Eestvedajad on valitsusaparaadile liiga lähedal ja siinkohal viitame 1. septembril välja saadetud kirjale.

Nähke ka seda võimalust, et kui tuulepargiga loodetud “roheline unistus” (loe: kompensatsioon) ei saabu, siis rohelise metsa lubadus muutub pruuniks…

Link:https://www.eitapjatuulikutele.eu/email-haademeestel-01-09-2021/

2. Milleks tegeleda ainult ühe MTÜ juhatuse tagaaia-metsa päästmisega?

Ainuke tõeline roheline on mets ja igalpool!

Puud koguvad süsinikku 60 eurot tonni CO2 kohta. Euroopa Liit maksab roheluse eest! Häädemeeste vallal on suur potentsiaal saada rikkaks. Unustage tuuleparkide altkäemaksud – tõeline raha ei asu seal!

Toetage Jaagupi plaani. (https://www.jaagupi.eu/JAAGUPISADAMAPLAAN.pdf)

See on päris!

MTÜ Puhas Silmapiir

Saatja: xxxxinfo@rannamannikud.ee>
Date: L, 18. september 2021 kell 13:42
Subject: Valimised 2021: Häädemeeste valla elukeskkonda ja loodust puudutavad küsimused
To: xxxx<info@rannamannikud.ee>
Cc: xxxxx


Lugupeetud Häädemeeste valla kohalikel valimistel kandideerija,

MTÜ Rannamänniku kaitseks saadab teile Häädemeeste valla elukeskkonda ja loodust puudutavad küsimused. Teie vastustest teeme uudisloo, mida jagame kõigi MTÜ 150+ liikmega ning levitame sotsiaal- ja massimeedias.

Ootame Teie erakonna või valimisliidu üleseid seisukohti 24. septembriks emailile info@rannamannikud.ee

  • Kuidas toetaksite Metsepole kaitseala loomist Häädemeeste – Ikla vana maantee äärsetes riigimetsades, mis sätestab  selgelt säästliku ja maastikuhoidliku metsamajandamise viisid ning säilitab põliste luitemetsade ilme ja loodusväärtused? Vt lähemalt https://rannamannikud.ee/kes-me-oleme/metsepole-kaitseala 
  • Mida teeksite, et välistada Häädemeeste – Ikla vana maantee äärsetes riigimetsades lageraiet (sealhulgas aegjärkset jt uuendusraieid)? Uuendusraie vähendab metsade puhkeväärtust, suurendab kõrvalmetsades tormikahjustuste ohtu, vähendab kohaliku kinnisvara väärtust ning piirkonna populaarsust turistidele.
  • Mida teeksite, et Häädemeeste – Ikla vana maantee äärseid riigimetsi majandatakse erivanuste püsimetsadena? 
  • Kuidas näete piirkonna arengut Häädemeeste – Ikla vana maanteeäärsel alal, et alaliselt säiliks kõrge puhkeväärtusega puistu sel alal?
  • Kellega teeksite koostööd/koalitsiooni?
  • Kuidas suhtute Liivi lahte planeeritavatesse meretuuleparkidesse? Millised on teie hinnangul mõistlikud tuulikute kaugused, kõrgused ja kogused? Kuidas näete tuuleparkidest tekkiva tulu jagamist valla ja valla elanike vahel?

Rannamänniku kaitseks MTÜ eesmärk on loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse, miljööväärtuste ja puhta ning inimväärika elukeskkonna säilitamine ja parandamine Ikla-Metsapoole-Treimani-Kabli-Häädemeeste piirkonna metsades. MTÜ asutati 2020. aasta sügisel ja sel on üle 150 liikme.

Lugupidamisega

MTÜ Rannamänniku kaitseks xxxx https://rannamannikud.ee