Roheinflatsioon! rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus, on VÄGA mures inflatsiooni pärast ja seostab seda Liivimaa tuuleparkidega.

Roheinflatsioon

Rahandusminister: https://www.facebook.com/111087996256665/posts/868838327148291/

UPDATE 8.12.2021

rahandusminister-ootab-kiireid-lahendusi-taastuvenergia-arendamisel

Täna on Eesti merealade planeeringule täiendavate ettepanekute tegemise viimane tähtaeg ( EESTI MEREALADE PLANEERINGU TÄIENDAMISEKS_08.12.2021_PUHAS SILMAPIIR MTÜ_JAAGUPI SADAM MTÜ.PDF )
Meie rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus, on VÄGA mures inflatsiooni pärast ja seostab seda Liivimaa tuuleparkidega.
Homme (s.o. 09.12.) kutsus Enefit Green Häädemeeste valla juhtkonna “salakoosolekule”.
Inglise keeles on ilus väljend „overtaken by time”. Jah, tuuleparkide mereplaneerimine Eestis on „overtaken by time”.
Selgitame. Alates Teie poolt tühistatud, ebaõnnestunud mereplaneerimisest, käesoleva aasta suvel, ei ole planeeringul mitte midagi parandatud. Isegi uut teadust ei tehta.
Küll aga on tekkinud uus peamine tegur, mida jälgitakse – inflatsioon/THI (CPI). Eilse seisuga on Eesti viimase aasta THI tõusnud +8.8%. Võrdluseks oleks paslik tuua eelmise ja üle-eelmise aasta näitajad1. Ülikõrge näitaja püsib seni, kuni ebaõnnestunud energiapoliitika ja Covidi ohjamisega seotud arved on tasutud.
Nobeli majandusteadlane Milton Friedman selgitas, et inflatsioon on lihtsalt üks varjatud maks. Roheline sõda põhjustas eestlaste jaoks inflatsiooni. Te ärritate inimesi.
Kui meie, Euroopa Liidus, aevastame, siis vaesemad riigid tõeliselt haiged. Roheline sõda põhjustab tõelise sõja. Venemaal ei ole gaasitulu ja seal saabuvad rahutused enne Eestit.
Venemaa teravdab olukorda riigipiiri ääres ning nüüd on energiajulgeolek ülitähtis. Tuulepargid ei suuda energiajulgeolekut õigeks ajaks Eestisse tuua.
Enefit Green-i korruptsioon Häädemeeste vallas viis juba sealse juhtkonna vahetumiseni, aga see on nüüd ka selge vihje valitsuse valimisteks.
Eesti plaanib oma plaanidesse ja jätkuvalt ka Vene kaasomandit, mille kaasomanikuks on meie „riigiplaneerija” Hendrikson ja Ko-ga lähedastes suhetes olev Saare Wind Energy.
Kes vähegi on mereplaneerimise sisusse süübinud, leiab sealt, et see lõplik lahendus on tegelikult hoopis „mustand”. Jääb mulje, et keegi teeb nalja, aga see nali ei ole enam kaugeltki mitte naljakas. Ka ei ole suudetud mitte ühelegi meie poolt esitatud küsimusele vastata. Või kui vastati, siis millistele täpsemalt?
Mingeid uuringuid ei ole tehtud.
Kuna Eesti merealade planeering on endiselt kehtetu, siis tuleb viivitus. Ärge palun hakake oma aega kulutama selle väitele, et Pärnu merealadeplaneering kinnitati juba 2018, samal ajal kui Eesti üleüldine merealade planeering ei ole isegi palju enamatel alustel kehtivaks tunnistatud!
ELi reeglid ja rahvusvahelised lepingud näevad ette, et tegelik otsus tehakse kohtus või välismaal.
Hilinemisega kaasneb, et tuuleparkide jaoks ei ole varsti enam mitte mingeid rahalisi vahendeid (THI). Inimesed mässavad.
Planeerimisel tehti liiga palju vigu. Kõige kurbnaljakam osa on see, et planeerijatel/otsustajatel läks valesti ka kliima käsitlemine. Kliimamuutused võivad meie riigis tähendada ka tuule vähenemist ja üleüldist külmenemist. Prognoosides on tuult 40% vähem ja juba praegu on dramaatiliselt külmem. Jäätunud Läänemerel ei saa tuuleparke ei ehitada ehitada ega ka remontida. Tuulegeneraatori labadel olev jää paneb need seisma. Jää on täpselt nii nagu jää lennukitiival.
Lapsikult ekslikult eeldate kuumasid edelatorme, mis kaasnevad kliima soojenemisega. Unustasite ka, et tuulevarju jääv tuulepark kaotab 50% võimsusest. Ainult kõige läänepoolsemaid (Läti) tuuleparke saab muuta majanduslikult elujõuliseks nagu põhiseaduse art.5 seda ette näeb2. See, et jätate tuuleparkide planeerimisel tuule vahele, on VÄGA SUUR viga.
Need ja paljud teised planeerimisvead muudavad tuulepargid haavatavateks. Midagi rohelist ja kiireloomulisust seal ka ei ole. COP26 võimalused on piiratud ja mingeid selgeid sihte Eestile seal pole. Narva tehas taasavati ja kordame veel, et tuulepargid ei ole kiireloomulised.
Kahjuks blokeerib Teie surnud planeerimine ka Jaagupi sadama ja kalurite poolset merealade alternatiivset kasutamist. See omakorda põhjustab tulude kaotust niigi juba sissetulekut kaotanud inimestele.
Sadam tuleks üle anda kaluri(te)le ning seeläbi kohalikule kogukonnale garanteerida tasakaalustatult juurdepääs Liivi lahe merealale. Praegusele sadamalepingule vastupidiselt, tuleb lubada ja stimuleerida sadama kooskasutust. Sadam
ei tohi kuuluda eksklusiivselt ühele tööstus-kaubandusmonopolile, vaid andma mitmekesised sadamakasutusvõimalused. Eesmärk on meelitada ja toetada kalureid, anda võimalus (väike)ettevõtluse ja tööjõu
arenguks. Püügipiirkonnale lähim juurdepääs on tõhus, ohutu, arendab ausat konkurentsi, garanteerib toiduvarude julgeoleku ning annab madalama süsinikujälje.
Selgituseks: Pärnu lahel on piiratud kalapüük. Kalurite sõnul ei ole tänaseni taastunud valge lihaga kala varud, mille viisid viie aasta tagused süvendustööd. Tuulepark koos Liivi lahe hoovustega tekitaks adru- ja vetikapõlde – liivasaartest rääkimata. Tuulepargid blokeerivad paljusid püügipiirkondi. Lõputu planeerimise ebakindlus takistab kaluritel investeeringuid teha.
See, et Enefit Green peab Häädemeestel “salakoosolekut”, pole tuuleparkide jaoks asjakohane.
Kohus viivitab.
Rahalisi vahendeid pole.
Kõrge inflatsioon jne.
Tähtis on see, et inimesed saavad vihaseks ja 50-50 valitsus tõenäoliselt kukub.
Kas Te saate üldse aru, et kui pole raha, siis selles punktis kõik lõppeb?
Saate ikka aru, et sellised ideelahendused tulevad, minister Keit Pentus-Rosimannuse poolt, rahandusministeerimist?!
https://www.facebook.com/111087996256665/posts/868838327148291/

Roheinflatsioon
Roheinflatsioon

https://www.eitapjatuulikutele.eu/roheinflatsioon/

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus & eitapjatuulikutele
Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus&eitapjatuulikutele.

FB eitapjatuulikutele:

https://www.facebook.com/EiTapjaTuulikutele

EESTI MEREALADE PLANEERINGU TÄIENDAMISEKS_08.12.2021_PUHAS SILMAPIIR MTÜ_JAAGUPI SADAM MTÜ.PDF