Soome tuuleraamid jäistes tingimustes. Siin on põhjus, miks Eesti ei uuri.

ice windmills Estonia
Eesti jaoks pole olemas sõjalist, juriidilist, rohelist ega majanduslikku loogikat.
merejää

Soome majandus- ja tööministeerium on andnud Pori lähedal asuva Tahkoluoto näidisprojekti omanikule ja operaatorile Suomen Hyötytuulile 30 miljonit eurot.

 
Jäätunud jäises meres pole hooldus võimalik. Energiafirmad ei ole jäätunud merel teeninduseks ette valmistatud, teatas EE meie küsimise peale!

Jäätumine võib tuuleturbiinidele maksta kuni 80% toodangust! Uued väliuuringute saated.

Researchers led by Iowa State’s Hui Hu took their studies of wind-turbine icing out of the lab and into the field to learn how and where ice accumulates on rotating blades. They learned ice on the blades can reduce power production by up to 80%. The field study also validated their experimental findings, theories, and predictions.
Wind turbine blades spinning through cold, wet conditions can collect ice nearly a foot thick on the yard-wide tips of their blades.

That disrupts blade aerodynamics. That disrupts the balance of the entire turbine. And that can disrupt energy production by up to 80 percent, according to a recently published field study led by Hui Hu, Iowa State University’s Martin C. Jischke Professor in Aerospace Engineering and director of the university’s Aircraft Icing Physics and Anti-/De-icing Technology Laboratory.

Miks Eesti eirab kõiki seadusi ja uuringuid?

Esiteks. Saaremaa rannikust 10km kaugusel asuva SWE tuulepargi planeeringufaasis on kaasatud Vene kapital. Selle pargi kõrval kulgeb Kalingrad-St Peterburgi merekaabel. Seetõttu on loogiline, et just Venemaa huvides soovitakse sinna meretuuleparki rajada. Teiseks. Putin ütles, et Venemaa soovib Läänemere piirkonnas hoida militaarset merekontrolli. Kõrgete objektide ehitamine 60 km Eesti lähedale olid alati keelatud. Merealade hoonestamine on veel arutamisel, kuid Eesti ehitab militaarobjekte. Pärnupiirkonda planeeritakse meretranspordiks vajaminevaid hooneid juhuks kui Venemaa lõikab Baltikumi Kaliingradi kaudu muust Euroopast ära. Nord Stream näitab, et haavatav infrastruktuur ei saa olla meie uue NATO Läänemere keskmes.

Sellepärast on see korrumpeerunud.

Eesti jaoks pole olemas sõjalist, juriidilist, rohelist ega majanduslikku loogikat.

Milliseid seadusi Eesti eirab?

Kehtiva tuulepargi loa saamiseks või säilitamiseks on EL-i uue seaduse kohaselt vaja uusi väliuuringuid. Pädev asutus peab kehtestama standardid iga KMH jaoks. Standardid peavad olema konkreetse KMH jaoks korralikult põhjendatud. Vaja on põhjalikku keskkonnahinnangut Konkreetse tuulepargi jaoks on vaja tegelikke mõõtmisi ja reaalseid uuringuid. õigusvastane tegutsemine õigustab nõuet valitsuse ebaõige juhtimise tõttu. See other posts or the link to your language version of the EU law. eesti Keel, Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19).

See EL seadus kehtib ka ebaökonoomse ressursside kasutamise kohta, Eesti põhiseaduse artikkel 5. Eestlased mäletavad nõukogude aega, kui ebaökonoomne kasutamine saastas ja tappis inimesi. Et see ei korduks, peab kogu tegevus Eestis olema majanduslikult põhjendatud. Nõudlusest lähtuv, mitte plaanide ega riigi poolt peale surutud nagu vanasti. Näiteks. Eesti ehitab praegu 7 korda rohkem tuuleenergiat kui vaja. Samuti on ebaökonoomne teenida rohkem kui vaja. Samuti ei ole Eesti Energia ülesanne riskida äritegevusega ka väljaspool riiki. Sellised riskid on maksumaksja jaoks. Ei saa kopeerida tuuleveskite edu EL-i tuule-lääne 7 korda vähemtuulisesse ja jäisesse Eestisse ning loota kasumit. Hea meel, et meil on art 5. ja see EL seadus rahva kaitseks. See seadus kaitseb lollide ärimeeste eest, kes teenivad oma kasumit toetuste ja Eesti maa ja mere (&metsa) välismaale müümise eest. Palun toeta meid ja Eestit selle loo ümber rääkimisega või anneta!