Teaduse petmine & Mereplaneerimine.

sitelogo p
Projekt ei vasta EL reeglitele ega põhine avatud teadusel (Open Science)

Hendrikson & Ko koostab riikliku tähtusega kaarte ja keskkonnamõjude hindamisi jms.

Hendrikson & Ko keskkonnamõjude hindaja on ka Saare Wind Energy OÜ omanik https://hendrikson.ee/ettevottest/tegevusload-ja-registreeringud/kuido-litsents-2016-2021/ Saare Wind Energy OÜ arendab Saaremaa meretuuleparki, mis on riigilt tänaseks ka hoonestusloa saanud.
https://www.err.ee/910043/kapo-hinnang-pani-poliitikud-saare-wind-energy-hiigeltuulepargile-punast-tuld-naitama
https://rbestonia.ee/maakonnaplaneeringud/#79-wpfd-joonised-1542974938

See oleks nagu politseinik, kohtunik ja timukas ühes isikus. See on lihtsalt vale. Kaardid ei ole valminud EL “open science” reglite kohaselt. Kaartide sisu on valminud teadlaste poolt, kellega on sõlmitud salastatud klauslitega lepingud ja maksjaks Enefit/EE. Ebajumala staatusesse tõusnud kaartide koostaja on meretegevusi välja jätnud. Kui kaladega oleks arvestatud, siis tuulegeneraatoreid ja kaableid sellel plaanil ei oleks. Liivi laht on kalarikas. Me sööme neid igapäevaselt. Hülged elavad siin samuti. Meri on meie identiteet. Kalad ja hülged on suure avaliku huvi tõttu EL tugeva kaitse all. Leedus “avati” kalade jaoks tamm: https://crowdfunding.wnf.nl/project/brazuole-dam-in-lithuania

Detsembri algusesse on planeeritud Häädemeeste vallas kohtumine Rail Baltica osas.
Selle asemel, et raudteed meie maastikule sobitada on otsustatud maastik lageraietega laastada (KMH). Kas sellisel viisil ennetatase järgmist kohtuprotsessi? https://www.err.ee/931286/rail-baltic-maadleb-eestis-praegu-kahe-kohtuasjaga
Eesti ei saa sellisel viisil puid raiuda nagu Amazonases.

Paljude planeeritavate ohtlike kaubaveoste ohutu möödumise tagamiseks vajame teatud garantiisid:https://bit.ly/3kSiXCj
Palun mõelge, et see Rail Baltica EI ole mõeldud reisirongidele. Inimesed lendavad. Isegi maailmakuulus “Orient Express” lõpetas enam kui 10 aastat tagasi oma tegevuse. https://en.wikipedia.org/wiki/Orient_Express

Raudteeprojekti müüakse inimestele reisirongina ja see on ka kaubandus-tööstusprojekt. Las tööstus siis maksab.
Vaadake palun Tallinn-Rotterdam kaubaraudtee kaarti siit: https://et.wikipedia.org/wiki/North_Sea%E2%80%93Baltic_Corridor
Raudtee on osa sellest kaubaraudteest, kus reisirongid ei tohi turvalisuse huvides kaubarongidega segi samal rajal viibida!
Mõned osad sellest raudteest kujunesid juba Hollandi rahvuslikeks skandaalideks. Meile planeeritavat raudteed on hea Hollandi 160km pikkuse raudteega võrrelda. See läks ka mitmeid miljardeid kallimaks kui algselt planeeritud: https://en.wikipedia.org/wiki/Betuweroute

Kui kahtlete, siis vaadake palun raudtee “vundamenti”. Sellele planeeritud vundament on piisav, et kanda kõik mürgised ja mitte mürgised Eestist ja Venemaalt tulevad veosed.
Võib-olla on see Eesti hea strateegia, et ka Häädemeestest saab Euraasia kaubarongiliikluse keskus, aga te peate seda meile ütlema ja meid kaasama! Hoopis teine pilt olukorrast? Või kuidas?!

Me ei ole äärmuslased. Soovime lihtsalt, et EL projektid valmiksid reeglitega kooskõlas ja projektide kulg peab olema läbipaistev, vastama EL reeglitele ja demokraatiale.

Kapo & Saaremaa wind.

Meie president ei saa hakata OECD juhiks. See nõuab akadeemilist tausta, mis vastaks EL ootustele.
Ainuüksi Rail Baltica projekt näitab, et ta ei saa aru, mida teadus tähendab.


Baltic Rail & tuulikud: amad inimesed. sama skeem

Projekt ei vasta EL reeglitele ega põhine avatud teadusel (Open Science)
https://ec.europa.eu/…/goals-research…/open-science_en
EL reeglite kohaselt tuleb kasutada avatud teadust: 4. loete “science-based policy-making”: https://ec.europa.eu/…/ministerial_declaration_our…
või seda: https://ec.europa.eu/…/evidence-based-policy-making
Tartu Ülikool ütleb, et neil puudub avatud teaduse valmidus: https://utlib.ut.ee/en/open-science-estonia
Rail Baltica kasutab Inseneribüroo Steiger OÜ-d, mis filtreerib teadusandmeid ega maini oma KMH-s mitte ühelgi korral, et tegemist on Euroopa Liidu projektiga ega kohanda seda kehtivate EL reeglitega vastavaks.
Sellele lisaks kasutab väga vanasid andmeid ega maini, et meile ehitatav raudtee on osa EL raudteeprojektist, mis omakorda on selle raudtee osa: https://en.wikipedia.org/wiki/Betuweroute
“Trans-European Transport Network”, mis jõuab ka meieni. https://en.wikipedia.org/…/Trans-European_Transport… Eelpool mainitud 160km lõik maksis peaaegu 6 miljardit ja kogus 14000 avalikku kaebust. Kas poleks aeg teiste vigadest õppust võtta?!
Peame mõtlema veekogude peale (jõed, ojad jne), veesoonte ja allikate peale. Näiteks ka jõgede kalavarude peale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/…
“(17) An efficient and coherent water policy must take into account the vulnerability of aquatic ecosystems close to the coast and estuaries or in bays or relatively enclosed areas, as their balance is strongly influenced by the inflow of inland water. The protection of water status in river basins provides economic benefits by contributing to the protection of fish populations, including coastal fish populations. “
Palun tutvuge ka sellega: https://www.ern.org/…/DRE-Strategy-2020-2030-v19-juni…
Eesti planeeringukaartide ja KMH-de koostaja Hendrikson & Ko on osa ka sellest projektist: http://railbaltic.info/et/materjalid. Sellise teenuse eest makstakse.
Hülged, kalakudemisalad, linnud ja loomad on päris ning peavad täies mahus planeeringutel kajastuma.
Jõgede veetasemest sõltub looduse viljakus ja sellel on otsene mõju kalavarudele, metsandusele, põllumajandusele.
Meie president ei saa hakata ELi teadusasutuse juhiks, kui ta näitab, et ta ei saa aru, mida teadus tähendab.Meie president ei saa hakata OECD juhiks. See nõuab akadeemilist tausta, mis vastaks EL ootustele.
Ainuüksi Rail Baltica projekt näitab, et ta ei saa aru, mida teadus tähendab.
Projekt ei vasta EL reeglitele ega põhine avatud teadusel (Open Science)
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science_en
EL reeglite kohaselt tuleb kasutada avatud teadust: Balti ministrite konverentsi dokumendis punkt 4. loete “science-based policy-making”: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf
või seda: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/evidence-based-policy-making-european-commission
Tartu Ülikool ütleb, et neil puudub avatud teaduse valmidus: https://utlib.ut.ee/en/open-science-estonia
Rail Baltica kasutab Inseneribüroo Steiger OÜ-d, mis filtreerib nii teadusandmeid ega maini oma KMH-s mitte ühelgi korral, et tegemist on Euroopa Liidu projektiga ega kohanda seda EL kehtivate reeglitega vastavaks.
Sellele lisaks kasutab väga vanasid andmeid ega maini, et meile ehitatav raudtee on osa EL raudteeprojektist, mis omakorda on selle raudtee osa: https://en.wikipedia.org/wiki/Betuweroute
“Trans-European Transport Network”, mis jõuab ka meieni. https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-European_Transport_Network See 160km lõik maksab peaaegu 6 miljardit ja kogus 14000 avalikku kaebust. Kas oleks aeg teiste vigadest õppust võtta?!
Peame mõtlema veekogude peale (jõed, ojad jne), veesoonte ja allikate peale. Näiteks ka jõgede kalavarude peale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060
“(17) An efficient and coherent water policy must take into account the vulnerability of aquatic ecosystems close to the coast and estuaries or in bays or relatively enclosed areas, as their balance is strongly influenced by the inflow of inland water. The protection of water status in river basins provides economic benefits by contributing to the protection of fish populations, including coastal fish populations. “
Palun tutvuge ka sellega: https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2020/07/DRE-Strategy-2020-2030-v19-juni-2020-WEB-SPREADS_bd.pdf
Siin on pettus. Eesti planeeringukaartide ja KMH-de koostaja Hendrikson & Ko on osa ka sellest projektist: http://railbaltic.info/et/materjalid. Hendrikson & Ko jätab loomad, linnud ja kalad oma kaartidelt välja. Sellise teenuse eest makstakse.
Hülged, kalakudemisalad, linnud ja loomad on aga päris ning peavad planeeringul kajastuma.
Jõgede veetasemest sõltub looduse viljakus ja sellel on otsene mõju kalavarudele, metsandusele, põllumajandusele.
Meie presidendist ei saa hakata ELi teadusasutuse juht, kui ta näitab, et pole aimugi, mida teadus tähendab.

Tartu Ülikooli rektorile

Austatud rektor magnificus
Tartu Ülikooli rektorile
Eesti Maaülikooli rektorile
Tallinna Tehnikaülikooli rektorile

Mittetulundusühinguna tunneme muret avatud teaduse (Open Science) küsimuses.

Eesti poliitika nõustus teadusel põhinevaid otsuseid langetama. Soovime teaduse toimimise raamistikku tutvustada ja juhtida tähelepanu, et selle mitte rakendamisel on Eesti kogukonda kahjustav mõju.

Tuuleparkide rajamise puhul on rahvusvahelises lepingus selgesõnaliselt kokku lepitud järgnevas:
Euroopa Komisjon soovib tõenduspõhise poliitikakujundamise kaudu tagada poliitika sidususe, kvaliteedi ja tulemuslikkuse: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/evidence-based-policy-making-european-commission

See tähendab avatud teaduse rakendamist. Siit edasi läheb valesti. Palume Tartu Ülikoolil olukorda tõsiselt suhtuda ning Tartu Ülikooli teadlastel mitte lubada osaleda Eesti Energia poolt tasustatud projektides. Eesti Energia ning selle tütarfirmadega seotud projekte vahendavad nii Skepast & Puhkim ning Hendrikson ja Ko.

Eesti Energia ei taha avatud teaduse põhimõtteid rakendada. Palun tutvuge Eesti Energia poolsete vastustega ning kaasatavate teadlaste nimekirjaga siin: https://www.eitapjatuulikutele.eu/LLMTP_kmhp_26012021_heaks_kiitmiseks.pdf?

Eesti Energia poolt tuli meile vastus, et nad ei soovi lugeda mitte midagi, mis poleks eesti keeles ja avatud.

Palume teil Eesti inimestele selgitada, kuidas kohtlete „poliit-palgalisi“ teadlasi ning valite läbipaistva jälgitava rahvusvahelise ning avatud teaduse (Open Science).

Poliit-palgalise teaduse probleemid ei piirdu ainult tuuleparkidega. Hiljuti olime tunnistajateks olukorrale, kus Häädemeeste vallas tühistas Keskkonnaamet üldplaneeringuga vastuolus olnud RMK raieload. Vaatamata sellele, et RMK jõudis mitme hektari (mitu ha?) ulatuses seadusega vastuolusolevat raiet teostada, siis vähem kui kuu aega hiljem haaras EMÜ prof. Veiko Uri sama piirkonna oma uuringuprojekti selleks, et RMK saaks oma raieplaanid lõpule viia. Meie teist seost ei näe, sest projekti rahastaja on RMK.

Soovime muuta uurimisteemat ning kaasata ja kaasata rahvusvahelist kindlustunnet. See on muidugi kahetsusväärne, et EL toetab Eesti metsalõikamist lõikamist nagu Amazonases.

 

Hendrikson & Ko koostab riikliku tähtusega kaarte ja keskkonnamõjude hindamisi jms.

Hendrikson & Ko keskkonnamõjude hindaja on ka Saare Wind Energy OÜ omanik https://hendrikson.ee/ettevottest/tegevusload-ja-registreeringud/kuido-litsents-2016-2021/ Saare Wind Energy OÜ arendab Saaremaa meretuuleparki, mis on riigilt tänaseks ka hoonestusloa saanud.
https://www.err.ee/910043/kapo-hinnang-pani-poliitikud-saare-wind-energy-hiigeltuulepargile-punast-tuld-naitama
https://rbestonia.ee/maakonnaplaneeringud/#79-wpfd-joonised-1542974938

See oleks nagu politseinik, kohtunik ja timukas ühes isikus. See on lihtsalt vale. Kaardid ei ole valminud EL “open science” reglite kohaselt. Kaartide sisu on valminud teadlaste poolt, kellega on sõlmitud salastatud klauslitega lepingud ja maksjaks Enefit/EE. Ebajumala staatusesse tõusnud kaartide koostaja on meretegevusi välja jätnud. Kui kaladega oleks arvestatud, siis tuulegeneraatoreid ja kaableid sellel plaanil ei oleks. Liivi laht on kalarikas. Me sööme neid igapäevaselt. Hülged elavad siin samuti. Meri on meie identiteet. Kalad ja hülged on suure avaliku huvi tõttu EL tugeva kaitse all. Leedus “avati” kalade jaoks tamm: https://crowdfunding.wnf.nl/project/brazuole-dam-in-lithuania

Detsembri algusesse on planeeritud Häädemeeste vallas kohtumine Rail Baltica osas.
Selle asemel, et raudteed meie maastikule sobitada on otsustatud maastik lageraietega laastada (KMH). Kas sellisel viisil ennetatase järgmist kohtuprotsessi? https://www.err.ee/931286/rail-baltic-maadleb-eestis-praegu-kahe-kohtuasjaga
Eesti ei saa sellisel viisil puid raiuda nagu Amazonases.

Paljude planeeritavate ohtlike kaubaveoste ohutu möödumise tagamiseks vajame teatud garantiisid:https://bit.ly/3kSiXCj
Palun mõelge, et see Rail Baltica EI ole mõeldud reisirongidele. Inimesed lendavad. Isegi maailmakuulus “Orient Express” lõpetas enam kui 10 aastat tagasi oma tegevuse. https://en.wikipedia.org/wiki/Orient_Express

Raudteeprojekti müüakse inimestele reisirongina ja see on ka kaubandus-tööstusprojekt. Las tööstus siis maksab.
Vaadake palun Tallinn-Rotterdam kaubaraudtee kaarti siit: https://et.wikipedia.org/wiki/North_Sea%E2%80%93Baltic_Corridor
Raudtee on osa sellest kaubaraudteest, kus reisirongid ei tohi turvalisuse huvides kaubarongidega segi samal rajal viibida!
Mõned osad sellest raudteest kujunesid juba Hollandi rahvuslikeks skandaalideks. Meile planeeritavat raudteed on hea Hollandi 160km pikkuse raudteega võrrelda. See läks ka mitmeid miljardeid kallimaks kui algselt planeeritud: https://en.wikipedia.org/wiki/Betuweroute

Kui kahtlete, siis vaadake palun raudtee “vundamenti”. Sellele planeeritud vundament on piisav, et kanda kõik mürgised ja mitte mürgised Eestist ja Venemaalt tulevad veosed.
Võib-olla on see Eesti hea strateegia, et ka Häädemeestest saab Euraasia kaubarongiliikluse keskus, aga te peate seda meile ütlema ja meid kaasama! Hoopis teine pilt olukorrast? Või kuidas?!

Me ei ole äärmuslased. Soovime lihtsalt, et EL projektid valmiksid reeglitega kooskõlas ja projektide kulg peab olema läbipaistev, vastama EL reeglitele ja demokraatiale.

Kapo & Saaremaa wind.

Meie president ei saa hakata OECD juhiks. See nõuab akadeemilist tausta, mis vastaks EL ootustele.
Ainuüksi Rail Baltica projekt näitab, et ta ei saa aru, mida teadus tähendab.


Baltic Rail & tuulikud: amad inimesed. sama skeem

Projekt ei vasta EL reeglitele ega põhine avatud teadusel (Open Science)
https://ec.europa.eu/…/goals-research…/open-science_en
EL reeglite kohaselt tuleb kasutada avatud teadust: 4. loete “science-based policy-making”: https://ec.europa.eu/…/ministerial_declaration_our…
või seda: https://ec.europa.eu/…/evidence-based-policy-making
Tartu Ülikool ütleb, et neil puudub avatud teaduse valmidus: https://utlib.ut.ee/en/open-science-estonia
Rail Baltica kasutab Inseneribüroo Steiger OÜ-d, mis filtreerib teadusandmeid ega maini oma KMH-s mitte ühelgi korral, et tegemist on Euroopa Liidu projektiga ega kohanda seda kehtivate EL reeglitega vastavaks.
Sellele lisaks kasutab väga vanasid andmeid ega maini, et meile ehitatav raudtee on osa EL raudteeprojektist, mis omakorda on selle raudtee osa: https://en.wikipedia.org/wiki/Betuweroute
“Trans-European Transport Network”, mis jõuab ka meieni. https://en.wikipedia.org/…/Trans-European_Transport… Eelpool mainitud 160km lõik maksis peaaegu 6 miljardit ja kogus 14000 avalikku kaebust. Kas poleks aeg teiste vigadest õppust võtta?!
Peame mõtlema veekogude peale (jõed, ojad jne), veesoonte ja allikate peale. Näiteks ka jõgede kalavarude peale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/…
“(17) An efficient and coherent water policy must take into account the vulnerability of aquatic ecosystems close to the coast and estuaries or in bays or relatively enclosed areas, as their balance is strongly influenced by the inflow of inland water. The protection of water status in river basins provides economic benefits by contributing to the protection of fish populations, including coastal fish populations. “
Palun tutvuge ka sellega: https://www.ern.org/…/DRE-Strategy-2020-2030-v19-juni…
Eesti planeeringukaartide ja KMH-de koostaja Hendrikson & Ko on osa ka sellest projektist: http://railbaltic.info/et/materjalid. Sellise teenuse eest makstakse.
Hülged, kalakudemisalad, linnud ja loomad on päris ning peavad täies mahus planeeringutel kajastuma.
Jõgede veetasemest sõltub looduse viljakus ja sellel on otsene mõju kalavarudele, metsandusele, põllumajandusele.
Meie president ei saa hakata ELi teadusasutuse juhiks, kui ta näitab, et ta ei saa aru, mida teadus tähendab.Meie president ei saa hakata OECD juhiks. See nõuab akadeemilist tausta, mis vastaks EL ootustele.
Ainuüksi Rail Baltica projekt näitab, et ta ei saa aru, mida teadus tähendab.
Projekt ei vasta EL reeglitele ega põhine avatud teadusel (Open Science)
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science_en
EL reeglite kohaselt tuleb kasutada avatud teadust: Balti ministrite konverentsi dokumendis punkt 4. loete “science-based policy-making”: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf
või seda: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/evidence-based-policy-making-european-commission
Tartu Ülikool ütleb, et neil puudub avatud teaduse valmidus: https://utlib.ut.ee/en/open-science-estonia
Rail Baltica kasutab Inseneribüroo Steiger OÜ-d, mis filtreerib nii teadusandmeid ega maini oma KMH-s mitte ühelgi korral, et tegemist on Euroopa Liidu projektiga ega kohanda seda EL kehtivate reeglitega vastavaks.
Sellele lisaks kasutab väga vanasid andmeid ega maini, et meile ehitatav raudtee on osa EL raudteeprojektist, mis omakorda on selle raudtee osa: https://en.wikipedia.org/wiki/Betuweroute
“Trans-European Transport Network”, mis jõuab ka meieni. https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-European_Transport_Network See 160km lõik maksab peaaegu 6 miljardit ja kogus 14000 avalikku kaebust. Kas oleks aeg teiste vigadest õppust võtta?!
Peame mõtlema veekogude peale (jõed, ojad jne), veesoonte ja allikate peale. Näiteks ka jõgede kalavarude peale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060
“(17) An efficient and coherent water policy must take into account the vulnerability of aquatic ecosystems close to the coast and estuaries or in bays or relatively enclosed areas, as their balance is strongly influenced by the inflow of inland water. The protection of water status in river basins provides economic benefits by contributing to the protection of fish populations, including coastal fish populations. “
Palun tutvuge ka sellega: https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2020/07/DRE-Strategy-2020-2030-v19-juni-2020-WEB-SPREADS_bd.pdf
Siin on pettus. Eesti planeeringukaartide ja KMH-de koostaja Hendrikson & Ko on osa ka sellest projektist: http://railbaltic.info/et/materjalid. Hendrikson & Ko jätab loomad, linnud ja kalad oma kaartidelt välja. Sellise teenuse eest makstakse.
Hülged, kalakudemisalad, linnud ja loomad on aga päris ning peavad planeeringul kajastuma.
Jõgede veetasemest sõltub looduse viljakus ja sellel on otsene mõju kalavarudele, metsandusele, põllumajandusele.
Meie presidendist ei saa hakata ELi teadusasutuse juht, kui ta näitab, et pole aimugi, mida teadus tähendab.

Tartu Ülikooli rektorile

Austatud rektor magnificus
Tartu Ülikooli rektorile
Eesti Maaülikooli rektorile
Tallinna Tehnikaülikooli rektorile

Mittetulundusühinguna tunneme muret avatud teaduse (Open Science) küsimuses.

Eesti poliitika nõustus teadusel põhinevaid otsuseid langetama. Soovime teaduse toimimise raamistikku tutvustada ja juhtida tähelepanu, et selle mitte rakendamisel on Eesti kogukonda kahjustav mõju.

Tuuleparkide rajamise puhul on rahvusvahelises lepingus selgesõnaliselt kokku lepitud järgnevas:
Euroopa Komisjon soovib tõenduspõhise poliitikakujundamise kaudu tagada poliitika sidususe, kvaliteedi ja tulemuslikkuse: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/evidence-based-policy-making-european-commission

See tähendab avatud teaduse rakendamist. Siit edasi läheb valesti. Palume Tartu Ülikoolil olukorda tõsiselt suhtuda ning Tartu Ülikooli teadlastel mitte lubada osaleda Eesti Energia poolt tasustatud projektides. Eesti Energia ning selle tütarfirmadega seotud projekte vahendavad nii Skepast & Puhkim ning Hendrikson ja Ko.

Eesti Energia ei taha avatud teaduse põhimõtteid rakendada. Palun tutvuge Eesti Energia poolsete vastustega ning kaasatavate teadlaste nimekirjaga siin: https://www.eitapjatuulikutele.eu/LLMTP_kmhp_26012021_heaks_kiitmiseks.pdf?

Eesti Energia poolt tuli meile vastus, et nad ei soovi lugeda mitte midagi, mis poleks eesti keeles ja avatud.

Palume teil Eesti inimestele selgitada, kuidas kohtlete „poliit-palgalisi“ teadlasi ning valite läbipaistva jälgitava rahvusvahelise ning avatud teaduse (Open Science).

Poliit-palgalise teaduse probleemid ei piirdu ainult tuuleparkidega. Hiljuti olime tunnistajateks olukorrale, kus Häädemeeste vallas tühistas Keskkonnaamet üldplaneeringuga vastuolus olnud RMK raieload. Vaatamata sellele, et RMK jõudis mitme hektari (mitu ha?) ulatuses seadusega vastuolusolevat raiet teostada, siis vähem kui kuu aega hiljem haaras EMÜ prof. Veiko Uri sama piirkonna oma uuringuprojekti selleks, et RMK saaks oma raieplaanid lõpule viia. Meie teist seost ei näe, sest projekti rahastaja on RMK.

Soovime muuta uurimisteemat ning kaasata ja kaasata rahvusvahelist kindlustunnet. See on muidugi kahetsusväärne, et EL toetab Eesti metsalõikamist lõikamist nagu Amazonases.