Ministeerium: Rail Balticu Pärnu trassi eelnõus on Natura hindamine puudulik. Pärnu Postimees 10/8/2021. UPDATE 12 august 2021: Ohaka Energia STOPS plaan.

Ohaka Energia STOPS plaan. Rail Balticu Pärnu trassi eelnõus on Natura hindamine puudulik. Pärnu Postimees 10/8/2021.