Oslo ülikool. Tuulikud merel võivad puruneda nagu tikud.

Oslo ülikool. Tuulikud merel võivad puruneda nagu tikud.
https://partner.sciencenorway.no/alternative-energy-forskningno-norway/windmills-at-sea-can-break-like-matches/1383098

Uuringu värskendus 5 2023: tuuleturbiinide müra mõõtmise andmed ja selle rakendus heli süstemaatiliseks valideerimiseks leviku mudelid.

Selle ELi õiguse kohaselt ei ole inimeste kahjustamine lubatud. Paljud olemasolevad tuulepargid peatatakse tänu sellele seadusele.PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19). 

See uus uuring näitab ohte. Wind Energ. Sci., 8, 639–659, 2023

https://doi.org/10.5194/wes-8-639-2023  

https://wes.copernicus.org/articles/8/639/2023/wes-8-639-2023.pdf

https://wes.copernicus.org/