Presentation 22.01.2022. MTÜ PUHAS SILMAPIIR & MTÜ JAAGUPI SADAM.

UPDATE 1.02.2022

Estonian wind-farms perspective. EU Law& Economics.

Motivated by bringing justice,logic and like to befriend those who do too. Help the region to flourish. Bringing a fresh look to the wind-farm topic.

1. EU law.

Ode to Paap for the Hiiumaa high court verdict. EU law can do a similar job. This is important because Most real decisions are made by international agreements(EU) and in the court.

EU court of Justice on 25 June 2020 (ECLI:EU:C:2020:503)

tells. Hights/amount of wind-farms MUST be given in the permit. Real local data is needed.

fact. No highs&no data.

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus

Karel TölpPDF14.12.2021. a.

New: The same logic counts for Military Radar. You need to know the size/amount.

See praegu loodav kompensatsioonimeede on mõeldud ainult maismaale. Meretuuleparkide suhtes saab seda välja töötama hakata pärast 2025. See 400+ m on siiski arendaja esialgne visioon, praegused riigikaitselised piirangud, mis sellele arendusele on kehtestatud, on oluliselt teised (peast ei mäleta enam, aga mida lähemalt Muhule, seda madalamad). Aga planeeringu protsessi lõpuks on lootust, et vahepeal on ka merelised meetmed välja töötatud ja tulemas.

EU law 2. Juuni 2021 rikkumisvastaste meetmete pakett.

Loodus: komisjon kutsub EESTIT üles parandama oma keskkonnamõju hindamise norme

Komisjon kutsub Eestit üles viima oma siseriiklikud õigusaktid kooskõlla ELi elupaikade direktiiviga (direktiiv 92/43/EMÜ) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiiviga (direktiiv 2001/42/EÜ), eelkõige seoses metsaraiega Natura 2000 aladel. 

EU law 3. State support.

The Economic & science based EU.

https://www.jaagupi.eu/SKEPAST_PUHKIM.pdf

Connect! info@jaagupi.eu https://www.eitapjatuulikutele.eu/