Riik planeerib Liivi lahte meretuulepargi jaoks elektriühendust 8.2022/Keit Pentus-Rosimannus

fin ee 4 8 22 6 1
Eriplaneering? Kuus aastat?! ELi õigus on endiselt kehtiv. Ei ole demokraatlik. Ei Keit Pentus-Rosimannus!

Eriplaneering? Kuus aastat?! ELi õigus on endiselt kehtiv. Ei ole demokraatlik. Ei  rahandusminister Pentus-Rosimannus!

alitsus otsustas täna algatada riigi eriplaneeringu Liivi lahte elektriühenduse kavandamiseks, et Eesti Energia rajatav meretuulepark oleks võimalik ühendada maismaa põhivõrguga.
„Valitsuse üheks suuremaks ülesandeks ja prioriteediks on tänase energiakriisi lahendamisele kaasa aitamine,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Ka koalitsioonilepe näeb ette, et aastaks 2030 toodetakse meil sama palju taastuvenergiat kui tarbitakse.“
Ministri sõnul sõltub elektri hind tavatarbija jaoks täna Nord Pooli turupiirkonna hinnatasemest, nii on iga lisanduv taastuvenergia tootmisvõimalus tulevikus abiks. „Kuna tuul ja päike on jätkuvalt kõige odavamad ja keskkonnasäästlikumad energia tootmise viisid, võimaldab meretuuleparkide kavandamine täita riiklikke kliima- ja energiapoliitika eesmärke ning suurendada elektrivarustuskindlust ja meie energiajulgeolekut,“ märkis minister.
Liivi lahe meretuulepargi arendus on olemasolevatest meretuule projektidest Eestis hetkel kõige kaugemale jõudnud – käimas on hoonestusloa menetlus, alal on kehtiv tuuleenergeetika mereplaneering ning kinnitatud keskkonnamõjude hindamise programm. Rahandusministeeriumi riigi eriplaneeringute nõuniku Eleri Kautlenbachi sõnul tuuakse toodetud elekter maismaani mööda merekaablit, samuti on vajalik elektriliin maismaal. „Selle trassi jaoks koostamegi eriplaneeringut, et määrata ära, kust liikumine kulgeb ning millises maismaa punktis põhivõrku ühendatakse,“ selgitas ta.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 5404 km2 ning see hõlmab Eesti merealal Liivi ja Pärnu lahte, maismaal Pärnu maakonnas Häädemeeste, Tori, Kihnu ja Saarde valdu ning Pärnu linna. Planeeringu eeldatav koostamise aeg on kuus aastat ning planeerimisprotsess on avalik – soovi korral saab igaüks osaleda ja ettepanekuid esitada.
Meretuulepargi asukoht on varasemalt planeeritud Pärnu mereala planeeringus. Tuuleparki kavandatakse võimsusega kuni 1000 MW, milles on olenevalt tuuliku kõrgusest jt tehnilistest parameetritest 50-100 tuulikut.
Riigi eriplaneeringu koostamisel viiakse läbi ka kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine, samuti uuritakse laiemalt majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Mõjude hindamise, vajalike uuringute ja eriplaneeringu koostamise kulud kannab huvitatud isikuna Eesti Energia AS.
Liivi lahe riigi eriplaneeringu koostamist ning keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Rahandusministeerium

Geili.Heinmaa@fin.ee

Email fin.ee 3.1.2022 tuulepargi KMH

https://www.tuuleenergia.online/sciencesp/

FIN.EE/Enefit Green IPO HOAX

https://www.tuuleenergia.online/enefit-green-takes-euries-out/

https://www.tuuleenergia.online/email-16-6-2022vk_rg/
https://www.tuuleenergia.online/liivi-lahe-elektriuhenduste-planeerimisele-kulub-kuni-kuus-aastat/

EL on oma vaadete poolest täna realistlikum kui Eesti tulevne valitsus.

Roheinflatsioon

Update 14.7.2022 EU tsiviilrahutused

Frans Timmermansi sõnul on vaja lühiajalist naasmist fossiilkütuste juurde, et tõrjuda tsiviilrahutuste ohtu