Rootsi läheb tuumaenergiaga kõik kaasa. Rootsi parlament peatab tuulepargi ja päikese unistused.

Uues NATO Läänemere sõjatsoonis ei ole Venemaa algatatud SWE tuulepark võimalik.

Rootsi koalitsioonivalitsus ütles neljapäeval, et nad liiguvad edasi kokkulepitud plaaniga tuumaenergia suurendamiseks, mis toodi välja pressikonverentsil. Kokkuleppega, milles lepiti kokku mitmeparteilises parlamentaarses koalitsioonis, määratletakse Rootsi ümber oma energiastrateegia “100% taastuvenergialt” “100% fossiilkütusevabale” energiale.

 

Reuters: Wdindfarme ei jälgita ega turvata ELis!
Reuters: Wdindfarme ei jälgita ega turvata ELis!

Tuulepargid blokeerivad millitaarseid radarireegleid.

 

Esiteks. Saaremaa rannikust 10km kaugusel asuva SWE tuulepargi planeeringufaasis on kaasatud Vene kapital. Selle pargi kõrval kulgeb Kalingrad-St Peterburgi merekaabel. Seetõttu on loogiline, et just Venemaa huvides soovitakse sinna meretuuleparki rajada. Teiseks. Putin ütles, et Venemaa soovib Läänemere piirkonnas hoida militaarset merekontrolli. Kõrgete objektide ehitamine 60 km Eesti lähedale olid alati keelatud. Merealade hoonestamine on veel arutamisel, kuid Eesti ehitab militaarobjekte. Pärnupiirkonda planeeritakse meretranspordiks vajaminevaid hooneid juhuks kui Venemaa lõikab Baltikumi Kaliingradi kaudu muust Euroopast ära. Nord Stream näitab, et haavatav infrastruktuur ei saa olla meie uue NATO Läänemere keskmes.

StPeterburg-Kallingrad-Cable_SaareWind SWE submarinecablemap.com
StPeterburg-Kallingrad-Cable_SaareWind SWE submarinecablemap.com

VonLeyeni kõne Tallinnas(10-10-2022): “Me peame kaitsma oma kriitilist infrastruktuuri”

VonLeyen:”Nord Streami torujuhtmete suhtes toime pandud sabotaažiaktid on näidanud, kui haavatav on meie elutähtis taristu”   “Torujuhtmed ja veealused kaablid ühendavad Euroopa kodanikke ja ettevõtjaid maailmaga.” “peame senisest paremini kaitsma maailmamajanduse eluliine.Kõigepealt peame end senisest paremini ette valmistama.” “Elutähtis taristu on sõjapidamises uus piirjoon.”  Eesti Keel:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/SPEECH_22_6063https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/SPEECH_22_6063

Originaal:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_6063

Me valmistame Euroopa selleks ette
Me valmistame Euroopa selleks ette

 

 

 

 

VolLeyen võttis mõned valed sõbrad.

VonLeyen:”Rooma riigimees Cicero on öelnud kuulsad sõnad: „Tõelist sõpra tuntakse hädas.“ Mul on hea meel olla sõprade hulgas. Sest kuigi me ei saa alati kontrollida, mida ajalool meie jaoks varuks on, saame me kujundada oma õnne, me saame seda mõjutada, seistes kindlalt oma väärtuste eest ning tegutsedes koos oma usaldusväärsete partnerite ja sõpradega.”