13.10.22 Urmas Sõõrumaa & Häädemeeste!

Urmas Sõõrumaa Haademeeste
energiakorruptsioon 13.9.22 Häädemeeste volikogu Isamaa/Jaagupi Sadam.

JAAGUPI KALASADAMAST

Eile õhtul leidis aset Häädemeeste vallavolikogu istung, kus ühe punktina käsitleti Jaagupi sadama konkursi kaasust.
Usun, et paljudele on saaga segaseks jäänud, et mida üritab saavutada vald ja mida kalurid. Suve lõpus teatas vallavalitsus, et Jaagupi sadam jagatakse kaheks. Osa läheb n.-ö. konkursi võitjale ja ülejäänu kohalikele ja kaluritele. Pealtnäha ilus ja õilis otsus, mille kattevarjus üritati lepingut võitjale soodsamaks muuta, aga igasugune konkursitingimuste tagantjärele muutmine on seadusevastane tegevus. Lekkinud siseinfo järgi oli üks tingimus see, et reaalne arendustöö lükkunuks 7 aastat edasi. Seitse aastat klapib liiga hästi tuuleparkide arenduse ajahorisondiga. Vastuse, et kuidas vallavalitsuse selline käik oleks kohalike ja kalurite suhtes äärmiselt mürgine on tõik, et koos kaabliga tekib ka kaablikaitse vöönd, mis tähendab, et 7 aasta pärast oleks ka justkui kohalikele ja kaluritele jäetud osa niikuinii vööndisse jäänud. Teise asjaoluna tuleb välja tuua tõik, et võitja plaani ei ole avalikustatud. Ühtlasi on lekkinud info, et rahastajana on oma garantii andnud Urmas Sõõrumaa, kellel eile õhtul oli väga-väga halb tuju 😀 Halvaks tujuks oli põhjust, sest kogu konkurss triivib selles suunas, et kuna lepingutingimusi vallavalitsusel ei õnnestunud muuta, siis jäid muutmata ka kuupäevad, millega konkursi võitja oleks pidanud juba suvel sadama laevatatavaks muutma. Kalurite poolt kaasatud advokaat tutvustas eile volikogule situatsiooni, kus ei saa kehtiva konkursilepinguga edasi liikuda, sest lepingus olevad kuupäevad on juba möödas ning siit omakorda tekib olukord, mis viib juba eos järgmise vaideni. Loodame, et vallavalitsuse liikmed piisavalt targad, et ühel hetkel hakkavad, sadamat ihaldavatele energeetikutele kätte mängimise kõrval, märkama ka kohalikku lihtsat inimest ja kalurit. Tuleb tunnistada, et sadama energeetikute kätte libistamisest kasusaajate ring on väga kitsas ning kõik ülejäänud kaotavad. Seega tunnustame kalurite siirast pingutust kalurite, kohalike ja suvitajate nimel!

PS Häädemeeste abivallavanem, Siim Suursild (Isamaa), tunnistas avalikult oma eksimust!

Ehk sama käekirjaga “sadamatrikid”, mida Suursild on edukalt ellu viinud Ihna det. planeeringus ja Liu sadamas, Häädemeestel läbi ei läinud.

https://elu24.postimees.ee/7626245/ei-suutnud-end-valitseda-valesti-parkinud-urmas-soorumaa-laks-fotograafile-katega-kallale