Science Open

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus

Euroopa Kohtu luba peatada maksed õigusriigi eirajatele mõjutab EL-i tulevikku.

Austatud President!
Kahetsusväärne, et Te pole meile vastanud. Tänaseks on Eesti merealade planeering jäänud kaks korda kinnitamata. Euroopa Komisjon on kutsunud Eestit oma planeerimise protseduure kohendama. Eesti inimesed kannatavad siinse süstemaatilise planeerimiskaose tõttu. Jaagupi sadam on rannakalurite jaoks lukku keeratud. Juurdepääs Eesti toiduvarudele on seetõttu piiratud. Loomulik areng on piiratud. Küsime Tartu akadeemiliselt ringkonnalt abi, et Eestis hakataks mere ja maastiku planeerimisel avatud teadust rakendama. Me ei saa jätkata sellisel viisil, et Eesti Energia planeerib ja ostab selle teenuse Skepast & Puhkimilt sisse. Seal hulgas teadlikult Natura 2000 seadust eirates. Eirates ka Euroopa Liidus rajatavate tuuleparkide manuali ja eirates ka avatud teadust. Kui Eesti Energia jätkab valitud meetodit Häädemeestel, siis pöördume otse Euroopa Liidu institutsioonide ja kohtu poole. Palun tutvuge meie varasemate kirjadega. Palun aidake ja toetage Eesti akadeemikute kogukonnal taastada usku demokraatliku debati võimalikkusesse Eesti Vabariigis.

green-energy-fraud

New Science: Livonian windfarms slows the wind down 50%. 60 % more clouds and moist 0,7 degree higher temperature.

July 2021 published in Proceedings of the National Academy of Sciences, show that turbines arranged in rows facing the wind produced 50% more power than those arranged in wind-facing columns. But they also found that these gains were lost after a farm reached around 30km in size, because the drag created by large windfarms slows the wind down. When wind turbines are arranged in clusters, their performance is mutually affected, and their energy generation is reduced relative to what it would be if […]

fake sciencel

Open science not implemented in Estonia!

Research data collected with the support of public funding are freely accessible and re-usable to all, if not restricted by legal requirements. In Estonia there is no Full OpenScience. Many Scientistes are paid by Estonian Energy. Tartu University ONLY Encourage open access. The butcher tests his own meat. The result is that data is filtered and not verifible. In case of the planned Haademeeste windmill farm we know that wind data was gathered over ONLY 3 windy months instead of all 12 […]

  • 1
  • 2