Skepast & Puhkin

EUCapture

New EU court ruling directive stops ALL EU windfarm planning in the EU (aug 2021). Did Skepast & Puhkin got the message wrong?

Euroopa Liidu Kohus/ Academy of Sciences” mis tõendab, et tuulepargid vähendavad looduslikku tuult 50% rohkem; 60%
rohkem pilvi ja 60% niiskemat kliimat ja 0,7 kraadi kõrgemat temperatuuri

Juba määruse ja ringkirja suhtes, millega määratakse kindlaks tuulegeneraatorite
paigaldamise ja käitamise loa väljastamise üldtingimused, tuleb läbi viia eelnev
keskkonnamõju hindamine