Kohutavalt kahanevad tuulepargid.

delfi

Eesti ruumilise planeerimise kaartidelt jäeti kalad ja kõik nendega seotud tegevused välja, kui määrati Liivi lahe eksklusiivkasutusõiguseid. Selle tegevuse eest vastutas firma, kes on ühtlasi ka Saaremaa tuulepargi omanikuks. Nad on vastutavad ka Rail Baltica planeerimise eest ja enamasti pole nende uuringud läbipaistvad (tutvuge ka teiste postitustega selle kohta, kes istuvad veel mitmel vastutaval kohal korraga). Alustuseks proovige meie piirkonnast leida hülgeid ja kalamaime ning siis näete ise, kui palju kaitsealasid teistel Balti riikidel on. https://helcom.fi/helcom-publishes-maps-on-fish-habitats/

Miks ainult 6 Euroopa Liidu riiki järgis lõplike mereala ruumiplaanide esitamise tähtaega? Teised peavad esmalt tagama, et nende plaanid on kooskõlas ja võimaldavad avamere tuule kulgemist. Pettused planeerimise etapis on korruptsioon. Eesti kohta: https://www.wwf.eu/what_we_do/oceans/?uNewsID=2717941

EL on sellest korruptsioonist teadlik ja teadaolevate Euroopa Liidu seaduste rakendamisele viitavad artiklid on välja toodud Euroopa Liidu Balti riikide lepingu alguses. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf,

Tsitaat: Art. 1. “MEENUTADES tõsise murenoodiga Läänemere merekeskkonna olukorda” and Art. 2 “VÄLJENDADES muret….” ja Art. 3. “UUESTI RÕHUTADES meie pühendumust asjakohaste Euroopa õigusaktide täielikule rakendamisele” jne. See on piisav põhialus kõigi Rail Balticu ja tuuleparkide rahastamise blokeerimiseks.

Samuti süüdistavad vallad Eesti Energiat kõigis valdades KMH (keskkonnamõju) protseduuridega petmises, mida demonstreerib see kiri kus vald annab riigile KMH kohta teavet. (2021. aasta aprillis)

Teema on tegelikult veelgi laiem. Planeeritavad tuulepargid põhinevad VÕLTS-teaduslikel poliitikatel nagu näiteks https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm Poliitikad PEAKSID baseeruma avatud teadusele, mida inimesed saaksid kontrollida. https://ec.europa.eu/knowledge4policy/

Ka kaardid peaksid baseeruma teadusel. Spetsialistid loevad kogu Euroopas kalavarude hulka. Probleem seisneb siin sellest, et Eestil EI OLE avatud teadust, mille kohta Tartu ülikool on öelnud nii: https://utlib.ut.ee/en/open-science-estonia Seega, enamus teadlasi saavad oma töötasu Eesti Energia käest (riigifirma). Nende leping näeb ette, et nende uurimustööd peavad olema salastatud, kui EE seda soovib! Trahv selle mitte täitmise eest on 100 000 eurot. Need uuringud olid tegelikult väga head. Kalamaimud surid tuulikute poolt põhjustatud vibratsioonist. Pole maimusid, pole kalu, pole hülgeid. Eesti on teaduse lukku pannud.

Kaardilooja juhib ka teadlaste gruppi. Tutvuge ka teiste postitustega ja näete, kes kellele maksab. Tuuleparkide tööstus EI OLE vastavuses Euroopa Liidu normatiividega.

Juriidilises mõttes on Saaremaa ja Häädemeeste juhtum sama, mis Hiiumaa puhul, seda kinnitasid meile parimad juriidilised eksperdid. Ning ka Rail Baltica puhul saaksime Häädemeestes sama taktikat kasutada. Samad tegurid, samad trikid ja vead.

The Estonian government could try to push through theese plans. Make a national priority/emergency out of it. That comes with a few risks, we explain.

Eesti valitsus võib üritada neid plaane läbi suruda. Nad saaksid sellest teha rahvuslikult tähtsa küsimuse. Sellega kaasneksid ka meie selgituste kohaselt väiksemad riskid.

Eesti võib toetustest ilma jääda. Seda on lihtne korraldada. Euroopa Liidule meeldib mitte maksta. Nad isegi aitavad pettuste avastamisele kaasa. Aga see tuleb alati pärast sündmusi. Euroopa Liidule meeldiks, kui Eestis alustaks tuuleparkide ehitamist ja seejärel selle kõige eest mitte maksta. Porgandi ja pulga poliitika.

See juhtum võib lõppeda ka enne Euroopa kohtusse jõudmist. Kõigi Euroopa Liidu reeglite, nagu näiteks nende juhiste, järgmine on tõeliselt keeruline:  https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_en.pdf

Majandus ja poliitika

Eesti Energia inimestele ei lähe korda, mis sellest projektist edasi saab, nad tahavad selle kõige pealt lihtsalt kohe raha sisse kasseerida. Kõik pargid müüksid nad edasi. See on kindel märk sellest, et nad ei usu tuuleenergiasse!

Venelastele meeldiks maksta, et oma Liivi laht tagasi saada. Neile meeldiks tekitada segadust ja muuta Eesti Vene energiast sõltuvaks. Kujutage ette, et nad saaksid sisuliselt Eesti välja lülitada, millal aga iganes seda sooviksid.

Majanduslikus mõttes on Eesti tuulikute loogika väga lihtne ja väga halb. Tuule hulk Eestis on vaid seitsmendik sellest, mis see on Lääne-Euroopas. See ei tooks mitte mingit kasumit, mitte kunagi. Kaablid maksavad 25 miljonit eurot iga kilomeetrit kohta ja need pole isegi veel siin. Halduskulud oleksid väga kõrged, sest tuulise talvega on Läänemeri jäätunud ja ainult lendavate Tesladega saaks siin tööd teha.

Kokkuvõte ja värskendus!

Kokkuvõttes rõhutame me, et see juhtum on vale nii juriidilises kui ka majanduslik mõttes.

EE hakkab argumenteerimise asemel hoopis karjuma.

Eesti Energia on nüüd välja tulnud eriti nõrga argumendiga, et Leedu varastab selles nende mänguasja, sellega saab tutvuda järgnevas artiklis. https://arileht.delfi.ee/artikkel/93417047/eesti-energia-hoiatab-hiigelinvesteering-kolib-leetu-kui-riik-ei-tegutse

Väga halb toon, et teist Balti riiki maha teha. Võbolla ühel päeval luuakse ühine super Baltiriik koos Valgevenega või on meil üheskoos mõni riigikaitse probleem. Me peame hoidma Leeduga häid suhteid. Võibolla on neil mõni parem plaan. EE tegevus baseerub sellel, et saaks selle tehingu tehtud kõiki osapooli pettes või neid maha tehes.

Artiklis välja toodud tuulepark on vähenemas. Siin on näide PÄRIS kaardist (kenasti M.L. Kasvandiku poolt koostatud), mida EE kasutades 2021. aasta aprillis mitmete valdadega läbirääkimiste käigus. Meie vald saatis kõik KMH palved tagasi, sest sisuliselt oli tegemist tuulikubingoga. Siin on välja toodud kiri Kaja Kallasele kõigi Liivi lahe äärsete valdade poolt.

jaagupi EU 5

We like to stop the windmills, but offer great sustainable plans for the Livonian sea too, please read.

We do a lot of hard work. Consider a donation. Volenteer work is welcome too. Just mail or call: info@EiTapjaTuulikutele.eu This nightmare for the locals and fisherman ends faster with your help.