Valla 2021. aasta strateegiline eelarve baseerub täiesti valel majanduslikul andmestikul.

image

Palun kutsuge inimesi sellele strateegilise eelarve kohtumisele: https://bit.ly/3uNCvMT  

  • Treimani Rahvamajas esmaspäeval, 07.06.2021 kell 18.00;
  • Häädemeestel seltsimaja teisipäeval, 08.06.2021 kell 18.00;
  • Kabli seltsimajas kolmapäeval, 09.06.2021 kell 18.00;
  • Massiaru raamatukogus neljapäeval, 10.06.2021 kell 15.00;
  • Võistes külakeskuses Tahku Tares esmaspäeval, 14.06.2021 kell 18.00;
  • Uulus vallamajas volikogu saalis teisipäeval, 15.06.2021 kell 17.00.
image

Ebakorrektne eelarve on viiendal leheküljel, tabel 1

https://bit.ly/34MfxeG

Tegelik SKP (kvartaalne reaalkasv)-8,3 %  I KVARTAL 2021

KÕIK teised numbrid peaksid ka olema negatiivsed, kui SKP on negatiivne. Lõpetage raiskamine!  Vald rikub ka EL numbreid https://bit.ly/3fLnQO5  ning seega blokeerivad EL eelarvereeglid ka EL projektide rahastuse (Rail Baltica/tuulepargid).

Vähemalt tuleks lõpetada ennustamine kaugemale, kui EL seda teeb. Kriisitingimustes ei ole lihtsalt võimalik vaadata aastaid ettepoole.

See on meie vallas tõeliseks probleemiks. 

Ei ole võimalik kulutada raha, mida sul ei ole. Sellest hetkest lähebki see valeks. Lõpptulemus on see, et vald peab hakkama müüma oma metsa (RMK), merd (tuulikud) ja maad (Rail Baltica, äärmuslikud liivakaevandused) sisuliselt võileivahinna eest, igaveseks.

Seega, me müüme oma metsa ja merd, et rahastada jalgrattateed?! Palun ei. Isegi EL rahadega ei kata me iialgi neid kulusid täielikult. Palun ärge mitte kunagi kasutage neid valesid andmeid. Me püüame aru saada, mis võiks selle pettuse motiiviks olla. Kes selle sinna pani? Miks? Valesti koostatud eelarve selgitab kogu seda käitumist, kus Karel kutsus Eesti Energia ja Rail Baltica, RMK ja teised osapooled sellesse võltsitud planeeringusse ja KMH kohtumistele, mis tõeliselt teevad meie inimestele liiga.

Palun mõistke ka seda, et need võltsitud andmed ja see plaan on allkirjastatud juba enne avalikke arutelusid. Selline tegevus on aga ebaseaduslik. See on kõige olulisem kava, mis ütleb järgmist:  tegemist on valla ühe olulisema tulevikku vaatava dokumendiga, kus seatakse sihid soovitu saavutamiseks. Arengukava sisaldab infot valla arengu kohta kodanikele, ettevõtjatele ja organisatsioonidele, kes soovivad valda elama asuda, siia investeerida või arendada koostööd.

Me peame tegutsema.  

Kõik kulutused tuleks viia baastasemele, nagu ka inimesed teevad kriisiolukordades. Vajadusele ettenägematu üleilmse majanduskriisi tingimustes mitte koormata riigieelarvet üle jõu käivate kohustustega.  Inimesed peaksid nendele kohtumistele minema ja avaldama oma meelt selle vastu, et Karel müüb meie valla maha.