Email 5.10.22 Häädemeeste volikogu “Aarhus Convention”

Energiakorruptsioon: Energiakorruptsioon: roheinflatsioon, kaitse ja majandus
energiakorruptsioon 13.9.22 Häädemeeste volikogu Isamaa/Jaagupi Sadam.

eMail 20/09/2022 15:41

Jaagupi Sadam, Häädemeeste/Siit leiate meie kaebuse ja EL tasandil vastuse sellele kaebusele. 

To kylliki.kiiver@haademeeste.ee +72More on 2022-10-05 10:25

RegisteredPulicOfficialComplaintEUFeedbackreferenceF3347150

Tere!

Häädemeeste vallavalitsuse liikmed, vallavolikogu ja Eesti Vabariigi valitsus rikuvad Arhusi konvensiooni. Eesti:(https://unece.org/DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninestonian.pdf)

Siit leiate meie kaebuse ja EL tasandil vastuse sellele kaebusele. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Aarhus-Convention-Compliance-Committee-case-on-State-aid-implications-options/F3347150_en

Mitte kunagi te ei vastanud kirjalikult ega informeerinud meid ei konkursi ega ka tuuleparkide osas.

Te mitte kunagi ei vastanud meie kirjadele! Arhusi konvensiooni järgi olete eksinud.

Tegutsege ja vabastage Jaagupi sadam kaluritele.  Euroopa Parlamendi 7. juuli 2021. aasta resolutsioon avamere tuuleparkide ja muude taastuvenergiasüsteemide mõju kohta kalandussektorile (2019/2158(INI))   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0338_ET.html

JAAGUPI SADAM MTÜ