“Me probleem pole, et inimesed ei tolereeri olemasolevaid parke, vaid vastuseis on uutele tuuleparkidele. Tegeleme probleemidega, mis teie ees seisavad,” märkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar. Tasu eesmärk on aktiveerida valdavat enamust, mis parke toetab. Samas on tuulikute vastu olevad inimesed taastuvenergiaettevõtte Sunly tegevjuhi Priit Lepasepa sõnul väga loovad ja kõiki raha ei motiveeri. Mis selliseid vastuseise lahustada aitab, selgub saatest.

…inimeste petmine..

…petmise Jaagupi sadam…

…põhilised läbirääkimised…

Vähe austust Timo Tatar.

Austus tasub end ära
Austus tasub end ära

võta oma kaotus:

MAIL 16/11/2021 Vastus riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele…UPDATE:Tõnis Mölder astub homme ministrikohalt tagasi.

järgima ELi õigust. (tsitaat Kaja Kallas_2021_11_23_)

tsitaat kaja kallas
tsitaat kaja kallas

Korruptsiooni ja rahapesu suhtes peab üles näitama nulltolerantsi.

Kaja

Parafraseerin Mart Nutti sõnu kolme kümnendi eest, et rohepöördele ei ole alternatiivi ning vabaturumajandusel peab lahenduste leidmisel olema selles keskne roll.

Vaba turgu pole/Enefit Green riigi monopol.

Meie võime mõista eksponentsiaalset kasvu peab nüüd kohtuma võimega süsteemselt mõelda, sealhulgas mõista, et planeedil on looduslikud piirid, mida kontrolli all hoidmata võime ökosüsteeme jäädavalt kahjustada ning käivitada pöördumatud muutused.

korrumpeerunud mereplaneerimine 2(Tõnis Mölder )

Meie võime mõista eksponentsiaalset kasvu peab nüüd kohtuma võimega süsteemselt mõelda, sealhulgas mõista, et planeedil on looduslikud piirid, mida kontrolli all hoidmata võime ökosüsteeme jäädavalt kahjustada ning käivitada pöördumatud muutused.

teadustööd teha..Tõnis Mölder!

aastal edestasid taastuvad energiaallikad EL-is esmakordselt fossiilkütuseid suurima energiaallikana, tootes 38 protsenti elektrist, võrreldes fossiilkütuste 37 protsendiga.

…Ohutul ja turvalisel tuumaenergial peab olema koht üleminekuenergiana.
Tuumaenergia on juba praegu olemas Eesti portfellis ja on ka tulevikus teretulnud. Ka gaasilised kütused jäävad üleminekukütustena meie portfelli. Tööd on alustatud Leedu ühinemiseks ühise regionaalse gaasituruga ning samuti viime läbi analüüsi välisühenduste tugevdamiseks Soome ja teiste Põhjamaadega.

Korruptsiooni Jaagupi Sadam/Erakorralisi seadusi EI OLE vaja.

Nii riigikogus heakskiidetud katusstrateegia “Eesti 2035” kui ka teiste riiklike arengudokumentide lahutamatu osa moodustavad ka Euroopa Liidu vastava valdkonna poliitikad.et riigikogu liikmed on Euroopa Liidu asjade suhtes sama nõudlikud kui riigisiseste eelnõude suhtes.

Alustage ise demokraatlikku dialoogi./riigiettevõte EE keeldub EL-i õigusest(isegi inglise keel!!)

Oleme järjest kõrvaldanud ja kõrvaldamas takistusi tuuleenergia toomise kavandamisel nii maismaal kui ka Läänemerel.

ole kena. Õppige ZOPA/BATNA. inimesed ei ole objektid