Eesti merealade planeering & Jaagupi Sadama Plaan 8.12.202. Energaeesmärkide tõttu aastaid blokeeritud sadam.

Jaagupi Sadam Plaan Sadam Plaan 8.12.2021 Meriplaan Plaan 8.12.2021
Jaagupi Sadam Plaan Eesti merealade planeering 8.12.2021 Jaagupi kalurite sadama kuulumine kaluritele on moraalne küsimus.
Sadam Plaan 8.12.2021
Meriplaan Plaan 8.12.2021

UPDATE 14.12.2021: Taotleme merealade praeguse planeeringu lõpetamist, kuna Eesti merealade planeeringuprotseduuriga on rikutud Euroopa Liidu reegleid, Läänemere lepingut ja andmekaitse seadust.https://www.eitapjatuulikutele.eu/hendrikson/

Jaagupi kalurite sadama kuulumine kaluritele on moraalne küsimus.

SISSEJUHATUS

Austatud Häädemeeste vallavanem ning Jaagupi sadama hoonestusõiguse enampakkumise komisjoni liikmed.
Häädemeeste vald seadis avalikule enampakkumisele hoonestusõiguse Häädemeeste vallale kuuluva Jaagupi sadamale
(kinnistu nimi: Jaagupi sadam; kinnistusregistriosa number: 4235706; asukoht: Pärnumaa, Häädemeeste vald Penu küla;
katastritunnus: 21303:001:0209.)
Käesoleva kirja manusest leiate meie uuendatud plaani. Uuendasime seda plaani kooskõlas Häädemeeste sidusa kogukonna
ja koostöö eesmärgil.
Meie pikk kirjavahetus näitab, et Eesti mereplaneerimine ja valla tulevikueesmärgid on omavahel tihedas seoses (vt. Lisa 1-
8). See kinnitab, et tekitati ebaaus konkurents. Ühtlasi palume teisi, kes meie algset plaani kopeerivad, tunnustage. Esialgse
plaani eest peaksime saama 80% teie punktidest.
Samuti tuleks tuleks tunnustada selle eest, et oleme avatud MTÜ, kus kõik investorid saavad sadamaosaga liituda. Kutsume
neid kõiki märkimaks suurt võitu kogu Häädemeeste kogukonnale. Kui OÜ püüdleb alati monopoli poole, siis ükski kalur ei
soovi olla mitte ühegi sadama ori. See on nagu saada maad omamata põllumeheks. Ka Liivi lahe kalurite sadama toetuste
saamiseks tuleb olla MTÜ. Isegi Siim Suursilt nõudis MTÜ-d. Seega aktsepteerige palun ainult MTÜ-sid.
Sadam märgib (kalurite)kogukonna õigusi. Häädemeeste rahvas toetas valmistega muutusi ka Häädemeeste juhtimises.
Meil on hea meel, et kui sõlmitud koalitsioonilepinguga leiateuue lahenduse ka sadamale.
Tuginedes meie ajaloolisele väitele, Jaagupi sadama ülesehitajatena, siis kõik meie kirjad näitavad enesekindlust ja head
tahet pikkades läbirääkimiste tingimustes. Kirjad ja meie kaasatus tõid kaasa suure valimistoetuse, millega ühtlasi kaasnes
suur toetus Liiv lahe kaluritele. Perekond Naari poolt loodud Naari Kalatalu Facebooki grupp2
on suurima jälgijate arvuga
grupp oma valdkonnas, mis ühtlasi kinnistab Häädemeeste olulisust nimetatud valdkonnas ning kohaliku (väike)ettevõtluse
arenguperspektiivides tervikuna. Meie MTÜ on põhikirjaliselt seotud ka Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ-ga.
Seisame avatud rahuliku dialoogi eest. Võitlemise asemel eelistame olla konstruktiivsed. Kui meil on sadam, siis saame
tagada kõige paremini organiseeritud teenuse (merepääste) merel kõigile.
Kirjad näitavad ka seda, et suudame uuenduslikul viisil seista oma eesmärkide eest ja demokraatiat tuleks tunnustada.
Samuti tuleks tunnustada ka kogukonna toetust. Nõrga demokraatia ümber pööramkine on meie valla jaoks esimene suur
samm. Seisame kaasava koostöö eest.
Koos peame vastu väljastpoolt valda tulevatele võimusurvele. Üheskoos saame peatada vallast lahkuvate inimeste
väljavoolu. Oleme parim tõend selle kohta, et kalurid ja ettevõtjad soovivad siia juurde kolida, sest saime nende toetuse ja
vaimsuse, mida raha eest osta ei saa.
See ei tohiks olla oluline, et kui jääme eriarvamusele, räägime välja ja ka seda, millest aru saamine võtab aega.
Läbisaamises on meie jaoks kõige olulisem hea tahe teha head, muutuda paremaks ja olla jätkusuutlik.
Soovime ühtsust, (EL) rahastust kogu kogukonnale. Sama energiaga toome sisse oma professionaalsed (sertifitseeritud)
kalurite- ja meremeeste oskused. Meil on ka suutlikkus hoida sadama süvist hoida. Korraldada ning sadamat jagada.
Usume oma algsesse plaani ja mitmekesisesse tugevasse meeskonda. Meie pikaajaline püsiv kirjavahetus näitab, et oleme
ainulaadne meeskond isegi ajalooliste väidete ja nõuetega.
Nautige lugemist ja me usaldame teie otsustusvõimet ning ootame pikka tihedat demokraatlikku tulusat suhet kõigile
kaluritele ja kogu meie (Eesti) kogukonnale.
MTÜ Jaagupi Sadam

SISUKORD
SISUKORD……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
SISSEJUHATUS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
Austatud Häädemeeste vallavanem ning Jaagupi sadama hoonestusõiguse enampakkumise komisjoni liikmed……………….3
Jaagupi kalasadama plaan………………………………………………………………………………………………………………………………………5
Hiljutised sündmused…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
Ajalooline tähtsus valla jaoks…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
Sadamale tulubaasi tekitamine……………………………………………………………………………………………………………………………….8
Merekasutus ja ühendus teiste sadamatega…………………………………………………………………………………………………..8
Kalatööstus……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
Jahid ja lõbusõidulaevad…………………………………………………………………………………………………………………………..10
Liivased päikeserannad, päikeseloojangud ja uued rannarajad……………………………………………………………………….11
Rand ja väikepurjekate tegevused………………………………………………………………………………………………………………11
Laevahooldus………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
Eesti ajaloolise edu kordamine…………………………………………………………………………………………………………………..12
Peasadama hinna ja süvendamise kulude nutikas minimeerimine……………………………………………………………………………..13
Kolm võimalikku stsenaariumi, mida hoonestusõiguse omandaja teostab:………………………………………………………………….18
Muud kulud ja rannikutaristu………………………………………………………………………………………………………………………………..18
Sadama juhtimisülesanded ja üritused……………………………………………………………………………………………………………………19
Valla maa ja mere optimaalne kasutamine……………………………………………………………………………………………………………..20
Sadamakapten ja tema meeskond……………………………………………………………………………………………………………..22
Finantsprognoos………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
Prioriteetide seadmine ja planeerimine…………………………………………………………………………………………………………………..23
Põhikiri……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
Meeskond…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24